Tournament selection

Sort according to

Federation: Thailand (THA)

Flag THA
No.TournamentLast update
1รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย รุ่นสตรี และ เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี 24 Days 11 Hours
2รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย รุ่นประชาชนทั่วไป 24 Days 11 Hours
3การเเข่งขันกีฬาหมากรุกสากลประเภททีม ชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 46 Days 12 Hours
4การแข่งขันหมากรุกสากล ประเภททีมหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 46 Days 13 Hours
5Thailand Chess Team Championship 2014 82 Days 10 Hours
6Gainsfield 4th Anniversary - Open FIDE Rated 102 Days 9 Hours
7Gainsfield 4th Anniversity Chess Tournament U6 102 Days 9 Hours
84th Gainsfield Anniversary - Open Unrated 102 Days 9 Hours
9Gainsfield 4th Anniversary Chess Tournament U8 102 Days 10 Hours
10Gainsfield 4th Anniversary Chess Tournament U10 102 Days 10 Hours
114th Gainsfield Anniversary - Under 13 102 Days 10 Hours
12Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys 13 113 Days 15 Hours
13Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys 13 114 Days 17 Hours
14Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys 13 116 Days 7 Hours
15Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys & Girls 16 116 Days 9 Hours
16Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys 19 116 Days 9 Hours
17Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Girls 11 116 Days 9 Hours
18Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Girls 13 116 Days 9 Hours
19Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys 11 116 Days 9 Hours
20Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Girls 9 116 Days 9 Hours
21Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys 9 116 Days 9 Hours
22Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Girls 7 116 Days 9 Hours
23Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys 7 116 Days 9 Hours
249th Thailand Junior Chess Championships 2014 - Open 18-20 129 Days 14 Hours
259th Thailand Junior Chess Championships 2014 - Open 14-16 129 Days 14 Hours
269th Thailand Junior Chess Championships 2014 - Open 12 129 Days 14 Hours
279th Thailand Junior Chess Championships 2014 - Open 10 129 Days 14 Hours
289th Thailand Junior Chess Championships 2014 - Open 8 129 Days 14 Hours
299th Thailand Junior Chess Championships 2014 - Girls 14-20 129 Days 14 Hours
309th Thailand Junior Chess Championships 2014 - Girls 10-12 129 Days 14 Hours
319th Thailand Junior Chess Championships 2014 - Girls 8 129 Days 14 Hours
32Chiang Mai Chess Challenge Championship 2014 129 Days 14 Hours
332nd Thailand Expat Chess Challenge 2014 171 Days 12 Hours
349th Thailand Women Chess Championship 2014 171 Days 12 Hours
3536th Thailand National Chess Championship 2014 171 Days 12 Hours
362nd Thailand Blitz Chess Championship 2014 173 Days 9 Hours
37Gainsfield U12 282 Days 7 Hours
38Gainsfield U10 282 Days 7 Hours
39Gainsfield U8 282 Days 7 Hours
40Gainsfield U6 283 Days 9 Hours
41Gainsfield Open 283 Days 9 Hours
42Thailand Olympiad Chess Qualification - Girls 30 303 Days 13 Hours
43Thailand Olympiad Chess Qualification - Under 30 303 Days 13 Hours
44Thailand Olympiad Chess Qualification - Open 303 Days 14 Hours
4514th Bangkok Chess Club Challenger 2014 319 Days 11 Hours
4614th Bangkok Chess Club Open 2014 319 Days 11 Hours
472nd IWICA International Rapid Chess Championship 327 Days 13 Hours
483rd International Schools Chess Championship (U08) 352 Days 11 Hours
492nd BCC CheckMate Rapid Open 353 Days 10 Hours
503rd International Schools Chess Championship (U18) 354 Days 6 Hours