Tournament selection

Sort according to

Federation: Thailand (THA)

Flag THA
No.TournamentLast update
1.. 9 Days 12 Hours
2FIDE World Schools Championships 2015 - GU7 16 Days 4 Hours
3FIDE World Schools Championships 2015 - GU9 16 Days 4 Hours
4FIDE World Schools Championships 2015 - GU11 16 Days 4 Hours
5FIDE World Schools Championships 2015 - GU13 16 Days 4 Hours
6FIDE World Schools Championships 2015 - GU15 16 Days 4 Hours
7FIDE World Schools Championships 2015 - OU7 16 Days 4 Hours
8FIDE World Schools Championships 2015 - OU9 16 Days 4 Hours
9FIDE World Schools Championships 2015 - OU11 16 Days 4 Hours
10FIDE World Schools Championships 2015 - OU13 16 Days 4 Hours
11FIDE World Schools Championships 2015 - OU15 16 Days 4 Hours
12FIDE World Schools Championships 2015 - OU17 16 Days 4 Hours
13FIDE World Schools Championships 2015 - GU17 16 Days 6 Hours
14World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU11 19 Days 1 Hours
15World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU7 19 Days 1 Hours
16World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU13 19 Days 1 Hours
17World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU11 19 Days 1 Hours
18World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU13 19 Days 1 Hours
19World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU7 19 Days 1 Hours
20World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU9 19 Days 1 Hours
21World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU9 19 Days 1 Hours
22World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU17 19 Days 1 Hours
23World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU15 19 Days 1 Hours
24World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU17 19 Days 1 Hours
25World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU15 19 Days 1 Hours
261st Chiang Mai FIDE Rating Tournament 2015 29 Days 7 Hours
2715th Bangkok Chess Club Open 2015 41 Days 5 Hours
2815th Bangkok Chess Club Challenger 2015 41 Days 6 Hours
297th IWICA Youth Championship (U06) 56 Days
307th IWICA Youth Championship (U08) 56 Days 1 Hours
317th IWICA Youth Championship (Girls U08) 56 Days 1 Hours
327th IWICA Youth Championship (U06) 56 Days 1 Hours
337th IWICA Youth Championship (Girls U06) 56 Days 1 Hours
347th IWICA Youth Championship (U10) 56 Days 1 Hours
357th IWICA Youth Championship (U12) 56 Days 1 Hours
367th IWICA Youth Championship (Girls U10) 56 Days 1 Hours
37IWICA Open Rated Tournament 56 Days 1 Hours
387th IWICA Youth Championship (U16) 56 Days 1 Hours
39รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย รุ่นสตรี และ เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี 111 Days 5 Hours
40รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย รุ่นประชาชนทั่วไป 111 Days 5 Hours
41การเเข่งขันกีฬาหมากรุกสากลประเภททีม ชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 133 Days 5 Hours
42การแข่งขันหมากรุกสากล ประเภททีมหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 133 Days 7 Hours
43Thailand Chess Team Championship 2014 169 Days 3 Hours
44Gainsfield 4th Anniversary - Open FIDE Rated 189 Days 2 Hours
45Gainsfield 4th Anniversity Chess Tournament U6 189 Days 3 Hours
464th Gainsfield Anniversary - Open Unrated 189 Days 3 Hours
47Gainsfield 4th Anniversary Chess Tournament U8 189 Days 3 Hours
48Gainsfield 4th Anniversary Chess Tournament U10 189 Days 3 Hours
494th Gainsfield Anniversary - Under 13 189 Days 3 Hours
50Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys 13 200 Days 8 Hours