Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1 NĂM 2017-CỜ VUA 4 Sati 26 Min.
2Giải cờ chớp Cụm 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ 1 Dani 9 Sati
3GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NỮ 1 Dani 21 Sati
4GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NAM 1 Dani 21 Sati
5DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 1 Dani 23 Sati
6OPEN_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 2 Sati
7U9NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 2 Sati
8U11NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 2 Sati
9U13NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 2 Sati
10U7NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 2 Sati
11Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ nhanh 2 Dani 3 Sati
12Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ nhanh 2 Dani 3 Sati
13Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ nhanh 2 Dani 3 Sati
14U6NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 3 Sati
15U9 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 3 Sati
16U11 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 3 Sati
17Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ nhanh 2 Dani 3 Sati
18GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NỮ 2 Dani 3 Sati
19GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NỮ 2 Dani 3 Sati
20GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NỮ 2 Dani 3 Sati
21GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NAM 2 Dani 3 Sati
22U13 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 3 Sati
23U13+15 nữ_Cờ nhanh_Giải miền Bắc 2017 2 Dani 3 Sati
24GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NAM 2 Dani 3 Sati
25U7 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dani 3 Sati
26GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NỮ 2 Dani 3 Sati
27GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NỮ 2 Dani 3 Sati
28GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NAM 2 Dani 3 Sati
29GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NAM 2 Dani 3 Sati
30GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NAM 2 Dani 4 Sati
31GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 3 Dani 2 Sati
32U11NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dani 2 Sati
33U13NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dani 2 Sati
34Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ chớp 3 Dani 2 Sati
35Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ chớp 3 Dani 2 Sati
36Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ chớp 3 Dani 2 Sati
37OPEN_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dani 2 Sati
38U7NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dani 2 Sati
39U9NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dani 2 Sati
40U6NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dani 2 Sati
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ chớp 3 Dani 3 Sati
42Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U13+15 nữ_Cờ chớp 3 Dani 3 Sati
43Trường TH Vinschool - Gardenia K1 NAM 3 Dani 4 Sati
44Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NỮ 3 Dani 5 Sati
45Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NAM 3 Dani 5 Sati
46Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NỮ 3 Dani 5 Sati
47Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NAM 3 Dani 5 Sati
48Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 1 - NỮ 3 Dani 5 Sati
49Giải cờ tiêu chuẩn Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 3 Dani 8 Sati
50Giải cờ nhanh Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 3 Dani 9 Sati
Advertisement