Odabir saveza    ECU Logo

Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 6 Sati 26 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 6 Sati 26 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 6 Sati 28 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 6 Sati 28 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 6 Sati 29 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 6 Sati 30 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B 7 Sati 53 Min.
8GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 4A+B 7 Sati 53 Min.
9GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 3A+B 7 Sati 54 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 1A+B 7 Sati 55 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 2A+B 7 Sati 58 Min.
12GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5B 7 Sati 59 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5A 8 Sati
14GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4B 8 Sati 1 Min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4A 8 Sati 1 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3B 8 Sati 2 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3A 8 Sati 3 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2B 8 Sati 3 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2A 8 Sati 4 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1B 8 Sati 5 Min.
21GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1A 8 Sati 6 Min.
22GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1 NĂM 2017-CỜ VUA 10 Sati 55 Min.
23DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 1 Dani 5 Sati
24GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1 NĂM 2017-CỜ TƯỚNG 1 Dani 7 Sati
25GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5B NỮ 1 Dani 7 Sati
26GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5B NAM 1 Dani 7 Sati
27GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NỮ 1 Dani 7 Sati
28GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NAM 1 Dani 7 Sati
29GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NỮ 1 Dani 7 Sati
30GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NAM 1 Dani 7 Sati
31GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NỮ 1 Dani 7 Sati
32GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NAM 1 Dani 7 Sati
33GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NỮ 1 Dani 7 Sati
34GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NAM 1 Dani 7 Sati
35GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 1 Dani 13 Sati
36GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NAM 1 Dani 13 Sati
37GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NỮ 1 Dani 13 Sati
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 2 Dani 7 Sati
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 2 Dani 8 Sati
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 2 Dani 8 Sati
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 2 Dani 8 Sati
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 2 Dani 8 Sati
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 2 Dani 8 Sati
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 2 Dani 8 Sati
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 2 Dani 9 Sati
46Giải vô địch trường Nguyễn Văn Tố 2 Dani 11 Sati
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 2 Dani 12 Sati
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 2 Dani 12 Sati
49GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 5 2 Dani 13 Sati
50GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 4 2 Dani 13 Sati
Advertisement