Federations valg    ECU Logo

Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1 NĂM 2017-CỜ VUA 11 Timer 34 Min.
2Giải cờ chớp Cụm 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ 1 Dage 16 Timer
3GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NỮ 2 Dage 4 Timer
4GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NAM 2 Dage 4 Timer
5DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 2 Dage 6 Timer
6OPEN_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 9 Timer
7U9NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 9 Timer
8U11NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 9 Timer
9U13NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 10 Timer
10U7NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 10 Timer
11Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ nhanh 2 Dage 10 Timer
12Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ nhanh 2 Dage 10 Timer
13Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ nhanh 2 Dage 10 Timer
14U6NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 10 Timer
15U9 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 10 Timer
16U11 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 10 Timer
17Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ nhanh 2 Dage 10 Timer
18GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NỮ 2 Dage 10 Timer
19GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NỮ 2 Dage 10 Timer
20GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NỮ 2 Dage 10 Timer
21GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NAM 2 Dage 10 Timer
22U13 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 10 Timer
23U13+15 nữ_Cờ nhanh_Giải miền Bắc 2017 2 Dage 10 Timer
24GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NAM 2 Dage 10 Timer
25U7 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dage 11 Timer
26GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NỮ 2 Dage 11 Timer
27GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NỮ 2 Dage 11 Timer
28GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NAM 2 Dage 11 Timer
29GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NAM 2 Dage 11 Timer
30GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NAM 2 Dage 11 Timer
31GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 3 Dage 9 Timer
32U11NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dage 9 Timer
33U13NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dage 9 Timer
34Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ chớp 3 Dage 9 Timer
35Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ chớp 3 Dage 9 Timer
36Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ chớp 3 Dage 9 Timer
37OPEN_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dage 9 Timer
38U7NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dage 9 Timer
39U9NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dage 9 Timer
40U6NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 3 Dage 10 Timer
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ chớp 3 Dage 10 Timer
42Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U13+15 nữ_Cờ chớp 3 Dage 10 Timer
43Trường TH Vinschool - Gardenia K1 NAM 3 Dage 11 Timer
44Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NỮ 3 Dage 12 Timer
45Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NAM 3 Dage 12 Timer
46Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NỮ 3 Dage 12 Timer
47Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NAM 3 Dage 12 Timer
48Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 1 - NỮ 3 Dage 12 Timer
49Giải cờ tiêu chuẩn Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 3 Dage 15 Timer
50Giải cờ nhanh Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 3 Dage 16 Timer
Advertisement