Välj nation

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE

Här ser du de mest aktuella turneringarna i kronologisk ordning.

Nr.TurneringSenast uppdaterad
1Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 7 tuổi 2 Dagar 4 Timmar
2Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 11 tuổi 2 Dagar 4 Timmar
3Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm Open 2 Dagar 4 Timmar
4Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 9 tuổi 2 Dagar 4 Timmar
5Giải cờ tướng Cafe Nhớ Mãi năm 2014 3 Dagar 9 Timmar
6Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 2 3 Dagar 10 Timmar
7Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nữ 3 3 Dagar 10 Timmar
8Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Năm học 2013 2014 - Cờ Vua Nam 3 3 Dagar 10 Timmar
9Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Tướng Nam 3 3 Dagar 10 Timmar
10Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Tướng NAM 2 3 Dagar 11 Timmar
11Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 1 3 Dagar 11 Timmar
12Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua NỮ 2 3 Dagar 11 Timmar
13GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁC CLB NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2014 15 Dagar 8 Timmar
14Giải VĐ Cờ Tướng Câu lạc bộ Cờ Hoàng Anh mở rộng lần thứ 3 - năm 2014 Từ ngày 31/8/2014 đến 01/9/2014 16 Dagar 11 Timmar
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 6 18 Dagar 14 Timmar
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 7 18 Dagar 14 Timmar
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 9 18 Dagar 14 Timmar
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 11 18 Dagar 14 Timmar
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 13 18 Dagar 14 Timmar
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014-NAM LỨA TUỔI 15 18 Dagar 14 Timmar
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 17 18 Dagar 14 Timmar
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 20 18 Dagar 14 Timmar
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 6 18 Dagar 14 Timmar
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 7 18 Dagar 14 Timmar
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 9 18 Dagar 14 Timmar
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 11 18 Dagar 14 Timmar
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 13 18 Dagar 14 Timmar
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 15 18 Dagar 14 Timmar
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 17 18 Dagar 14 Timmar
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 18 Dagar 14 Timmar
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 15 18 Dagar 15 Timmar
32Giải vô địch cờ tướng TP Phan Thiết năm 2014 20 Dagar 17 Timmar
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 21 Dagar 15 Timmar
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 17 21 Dagar 15 Timmar
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 15 21 Dagar 15 Timmar
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 13 21 Dagar 15 Timmar
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 11 21 Dagar 15 Timmar
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 9 21 Dagar 15 Timmar
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 7 21 Dagar 15 Timmar
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 6 21 Dagar 15 Timmar
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 20 21 Dagar 15 Timmar
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 17 21 Dagar 15 Timmar
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 15 21 Dagar 15 Timmar
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 13 21 Dagar 15 Timmar
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 11 21 Dagar 15 Timmar
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 9 21 Dagar 15 Timmar
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 7 21 Dagar 15 Timmar
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 6 21 Dagar 15 Timmar
49Giải cờ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2014 - 2015 Cờ Tướng Nam khối 1 24 Dagar 10 Timmar
50Giải cờ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Cờ Tướng Nam K4 24 Dagar 10 Timmar