Välj nation    ECU Logo

Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2016-BẢNG NAM 1 Timmar 21 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2016-BẢNG NỮ 1 Timmar 22 Min.
3GIAI CO NHANH CLB KIEN TUONG TUONG LAI LỚP KỲ THỦ - GIẢI SỐ 2 4 Timmar 56 Min.
4GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH CỜ TƯỚNG + CỜ VUA TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP 11 Timmar 1 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 8 11 Timmar 29 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 11 12 Timmar 6 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 7 12 Timmar 22 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 6 12 Timmar 23 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 9 12 Timmar 23 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - BẢNG MỞ PHONG TRÀO 12 Timmar 28 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 9-10 TUỔI (LỚP 4-5) 14 Timmar 20 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 9-10 TUỔI (LỚP 4-5) 16 Timmar 31 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 16 Timmar 31 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 13 1 Dagar 5 Timmar
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 10 1 Dagar 5 Timmar
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 1 Dagar 9 Timmar
17GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 1 Dagar 9 Timmar
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 1 Dagar 9 Timmar
19GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 1 Dagar 9 Timmar
20GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 1 Dagar 9 Timmar
21GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 6 TUỔI (LỚP 1) 1 Dagar 9 Timmar
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - BẢNG MỞ NÂNG CAO 1 Dagar 10 Timmar
23Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN từ 10/2016 - Giải số 1 - A1 - KQBT: http://hnchess.com/ 3 Dagar 4 Timmar
24Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN từ 10/2016 - Giải số 1 - A2 - KQBT: http://hnchess.com/ 3 Dagar 4 Timmar
25 GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO BÌNH THUẬN NK 2016-2017-NAM 4 Dagar 8 Timmar
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO BÌNH THUẬN NK 2016-2017- NỮ 4 Dagar 8 Timmar
27Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U10 4 Dagar 9 Timmar
28Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U11 4 Dagar 9 Timmar
29Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U13 4 Dagar 9 Timmar
30Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U09 4 Dagar 9 Timmar
31Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U08 4 Dagar 9 Timmar
32Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U07 4 Dagar 9 Timmar
33Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh Bảng Open 4 Dagar 9 Timmar
34Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U06 4 Dagar 10 Timmar
35Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1B-Nữ 4 Dagar 14 Timmar
36Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1B - NAM 4 Dagar 14 Timmar
37Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1A-NỮ 4 Dagar 14 Timmar
38Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1A - NAM 4 Dagar 14 Timmar
39Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp Bảng Open 4 Dagar 15 Timmar
40Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U13 4 Dagar 15 Timmar
41Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U11 4 Dagar 15 Timmar
42Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U10 4 Dagar 15 Timmar
43Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U09 4 Dagar 16 Timmar
44Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U08 4 Dagar 16 Timmar
45Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U07 4 Dagar 16 Timmar
46Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U06 4 Dagar 16 Timmar
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 5 Dagar 9 Timmar
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 5 Dagar 9 Timmar
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 5 Dagar 9 Timmar
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 5 Dagar 9 Timmar
Advertisement