Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 2 10 Timmar 56 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 14 Timmar 56 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 15 Timmar 3 Min.
4GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U7 18 Timmar 48 Min.
5GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U6 18 Timmar 49 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 22 Timmar 5 Min.
7GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U11 22 Timmar 11 Min.
8GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U9 22 Timmar 12 Min.
9GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. BẢNG MỞ RỘNG 1 Dagar 17 Timmar
10Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 1 1 Dagar 18 Timmar
11GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI 2 Dagar 22 Timmar
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 3 Dagar 22 Timmar
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 3 Dagar 22 Timmar
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 3 Dagar 22 Timmar
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 4 Dagar 1 Timmar
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 4 Dagar 1 Timmar
17 GIẢI CỜ TƯỚNG THĂNG LONG LẦN THỨ NHẤT – NĂM 2016 4 Dagar 14 Timmar
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM 4 Dagar 22 Timmar
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 4 Dagar 22 Timmar
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 5 Dagar 1 Timmar
21Giải Cờ Đấu tập 15 phút 5 Dagar 13 Timmar
22Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Chớp Mở Rộng U6-U13 Nữ 5 Dagar 16 Timmar
23Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Chớp Mở Rộng U6-U13 Nam 5 Dagar 16 Timmar
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 5 Dagar 18 Timmar
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 5 Dagar 18 Timmar
26Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Nhanh Mở Rộng U6 - U13 Nam 5 Dagar 20 Timmar
27Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Nhanh Mở Rộng U6 - U13 Nữ 5 Dagar 20 Timmar
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 6 Dagar 14 Timmar
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 BẢNG NỮ - CỜ NHANH 6 Dagar 14 Timmar
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM 6 Dagar 14 Timmar
31GIẢI ĐẤU TẬP TNG CHESS CLUB - THÁNG 6/2016 6 Dagar 16 Timmar
32GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 15 TUỔI 7 Dagar 14 Timmar
33GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 15 TUỔI 7 Dagar 14 Timmar
34GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 13 TUỔI 7 Dagar 14 Timmar
35GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 13 TUỔI 7 Dagar 15 Timmar
36GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 11 TUỔI 7 Dagar 15 Timmar
37GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 11 TUỔI 7 Dagar 15 Timmar
38GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 9 TUỔI 7 Dagar 15 Timmar
39GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 9 TUỔI 7 Dagar 15 Timmar
40GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 7 TUỔI 7 Dagar 15 Timmar
41GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 7 TUỔI 7 Dagar 15 Timmar
42GIAI CO TUONG THANG LONG OPEN LAN THU NHAT 7 Dagar 18 Timmar
43Giải học sinh TS 2016 7 Dagar 18 Timmar
44GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 15 TUỔI 7 Dagar 22 Timmar
45GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 15 TUỔI 7 Dagar 22 Timmar
46GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 13 TUỔI 7 Dagar 22 Timmar
47GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 13 TUỔI 7 Dagar 22 Timmar
48GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 11 TUỔI 7 Dagar 22 Timmar
49GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 11 TUỔI 7 Dagar 22 Timmar
50GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 9 TUỔI 7 Dagar 22 Timmar
Advertisement