Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NAM CỜ CHỚP 3 Minuter
2HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 4 Minuter
3HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 5 Minuter
4HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 5 Minuter
5HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ nhanh - Nâng cao KQBT có ở: hnchess.com 10 Minuter
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NỮ CỜ CHỚP 15 Minuter
7HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 28 Minuter
8HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 28 Minuter
9HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 29 Minuter
10HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 39 Minuter
11HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 40 Minuter
12HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 40 Minuter
13HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 40 Minuter
14HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 41 Minuter
15HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 41 Minuter
16HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 1 Timmar 49 Min.
17Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U9 11 Timmar 11 Min.
18Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U7 11 Timmar 13 Min.
19Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 11 Timmar 14 Min.
20Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm Open 11 Timmar 16 Min.
21Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm A40 11 Timmar 20 Min.
22HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 15 Timmar 45 Min.
23HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 17 Timmar 20 Min.
24HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 18 Timmar 9 Min.
25HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 18 Timmar 17 Min.
26HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 18 Timmar 20 Min.
27HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 18 Timmar 22 Min.
28HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 18 Timmar 23 Min.
29HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 18 Timmar 23 Min.
30HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 19 Timmar 20 Min.
31HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 23 Timmar 11 Min.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 23 Timmar 13 Min.
33HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 23 Timmar 26 Min.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 23 Timmar 48 Min.
357th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 1 Dagar 2 Timmar
367th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 1 Dagar 2 Timmar
37GIẢI CÁ NHÂN CLB CỜ TƯỚNG CIC QUÝ 4/2016 THƯỜNG KỲ HÀNG QUÝ 1 Dagar 21 Timmar
38POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 2 1 Dagar 23 Timmar
39Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 2 Dagar 11 Timmar
40Kết quả Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U7 2 Dagar 19 Timmar
41Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 2 Dagar 19 Timmar
42Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 2 Dagar 19 Timmar
43Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 3 Dagar
44Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 3 Dagar
45Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 3 Dagar 2 Timmar
46Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 3 Dagar 2 Timmar
47Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U7 3 Dagar 2 Timmar
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 11 3 Dagar 18 Timmar
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 15 3 Dagar 18 Timmar
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NAM 15 3 Dagar 19 Timmar
Advertisement