Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 3 Timmar 14 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 3 Timmar 16 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 3 Timmar 49 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 4 Timmar 2 Min.
5GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. LỨA TUỔI 8-9 5 Timmar 50 Min.
6GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. LỨA TUỔI 7 5 Timmar 51 Min.
7GIAI CO VUA THANG 10 CLB KIEN TUONG TUONG LAI 5 Timmar 52 Min.
8GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. BẢNG MỞ 8 Timmar 20 Min.
9Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam U40-50 KQBT: http://hnchess.com/ 1 Dagar 5 Timmar
10Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam U51-60 - KQBT: http://hnchess.com/ 1 Dagar 5 Timmar
11Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam U61-70 KQBT: http://hnchess.com/ 1 Dagar 5 Timmar
12Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam trên 71 KQBT: http://hnchess.com/ 1 Dagar 5 Timmar
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 1 Dagar 10 Timmar
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 1 Dagar 10 Timmar
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 1 Dagar 10 Timmar
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 1 Dagar 10 Timmar
17GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. LỨA TUỔI 10-11 1 Dagar 13 Timmar
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TPHCM NĂM 2015-BẢNG NỮ 3 Dagar 2 Timmar
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TPHCM NĂM 2015-BẢNG NAM 3 Dagar 2 Timmar
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2015-BẢNG NAM 3 Dagar 14 Timmar
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2015-BẢNG NỮ 4 Dagar 1 Timmar
22GIẢI CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 4-5 NĂM HỌC 2015- 2016 4 Dagar 9 Timmar
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH RMIT LẦN 2 7 Dagar 2 Timmar
24Giải Cờ Tướng Hội Thao DRC Năm 2015 8 Dagar 7 Timmar
25GIẢI CỜ TƯỚNG NGưỜI CAO TUỔI QUẬN BA ĐÌNH NĂM 2015 13 Dagar 11 Timmar
26GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI 9 14 Dagar 5 Timmar
27GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI U8 14 Dagar 5 Timmar
28GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI U5-6 14 Dagar 5 Timmar
29GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI U7 14 Dagar 5 Timmar
30GIẢI CỜ TƯỚNG TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT 2015 - KHU VỰC MIỀN NAM 14 Dagar 10 Timmar
31GIẢI CỜ TƯỚNG TRÀNG AN LẦN THỨ IV THÁNG 9.2015 14 Dagar 10 Timmar
32Giải nội bộ trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng 17 Dagar 23 Timmar
33Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U8 21 Dagar 4 Timmar
34Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U6 21 Dagar 4 Timmar
35Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U13 21 Dagar 5 Timmar
36Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U7 21 Dagar 5 Timmar
37Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U9 21 Dagar 5 Timmar
38Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U11 21 Dagar 6 Timmar
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2015 - NAM 22 Dagar 4 Timmar
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 22 Dagar 11 Timmar
41Giải Cờ Tướng Ninh Bình Mở Rộng Bảng Nam 24 Dagar 3 Timmar
42Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khôi 4 28 Dagar 5 Timmar
43Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - NỮ Khôi 5 28 Dagar 5 Timmar
44Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 5 28 Dagar 5 Timmar
45Giải Cờ Vua trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Cờ vua Nữ Khối 1 28 Dagar 5 Timmar
46Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khôi 2 28 Dagar 5 Timmar
47Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 2 28 Dagar 5 Timmar
48Giải cờ vua các CLB Ngô Quyền mở rộng 2015 Bảng U11 28 Dagar 5 Timmar
49Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khối 3 28 Dagar 6 Timmar
50Giải Cờ Vua Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 3 28 Dagar 6 Timmar