Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nam lứa tuổi 16 3 Timmar 22 Min.
2Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NỮ KHỐI 1-3 3 Timmar 24 Min.
3Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 6-7 7 Timmar 47 Min.
4Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NỮ KHỐI 6-7 8 Timmar 9 Min.
5Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NỮ KHỐI 4-5 8 Timmar 47 Min.
6Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 4-5 8 Timmar 48 Min.
7Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 8-9 8 Timmar 51 Min.
8Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nữ lứa tuổi 16 9 Timmar 5 Min.
9Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U06 - KQBT:http://hnchess.com/ 21 Timmar 16 Min.
10Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U07 - KQBT:http://hnchess.com/ 21 Timmar 16 Min.
11Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U08 - KQBT:http://hnchess.com/ 21 Timmar 16 Min.
12Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U09 - KQBT:http://hnchess.com/ 21 Timmar 17 Min.
13Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 21 Timmar 17 Min.
14Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 21 Timmar 17 Min.
15Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 21 Timmar 18 Min.
16Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 21 Timmar 18 Min.
17Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014 1 Dagar 10 Timmar
18Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_NỮ lứa tuổi 17-18 1 Dagar 10 Timmar
19Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nam lứa tuổi 17-18 1 Dagar 10 Timmar
20Giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam 2015 Nam 2 Dagar 3 Timmar
21co tuong 2015 3 Dagar 2 Timmar
22GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM THPT] 3 Dagar 11 Timmar
23GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ THPT] 6 Dagar 6 Timmar
24GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 8-9] 6 Dagar 6 Timmar
25GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 8-9] 6 Dagar 6 Timmar
26GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 6-7] 6 Dagar 6 Timmar
27GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 6-7] 6 Dagar 6 Timmar
28GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 4-5] 6 Dagar 6 Timmar
29GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 4-5] 6 Dagar 6 Timmar
30GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 1-3] 6 Dagar 6 Timmar
31GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 1-3] 6 Dagar 6 Timmar
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 6 Dagar 8 Timmar
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 6 Dagar 8 Timmar
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 6 Dagar 8 Timmar
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 6 Dagar 8 Timmar
36GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 6 Dagar 8 Timmar
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 6 Dagar 8 Timmar
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 6 Dagar 9 Timmar
39GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 6 Dagar 9 Timmar
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 6 Dagar 10 Timmar
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 6 Dagar 10 Timmar
42GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 7 Dagar 6 Timmar
43GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 7 Dagar 6 Timmar
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 7 Dagar 21 Timmar
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 7 Dagar 21 Timmar
46GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ 8 Dagar 5 Timmar
47GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM 8 Dagar 5 Timmar
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 8 Dagar 20 Timmar
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 8 Dagar 20 Timmar
50GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT-BẢNG NỮ 13 Dagar 3 Timmar