Välj nation    ECU Logo

Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 2 Timmar 48 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 2 Timmar 52 Min.
3giai noi bo 6 Timmar 12 Min.
4Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6A - KQBT:http://hnchess.com/ 16 Timmar 56 Min.
5Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6B - KQBT:http://hnchess.com/ 17 Timmar 25 Min.
6Giải Cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai. Nhóm B 22 Timmar 54 Min.
7GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯƠNG TƯƠNG LAI. NHÓM A 23 Timmar 3 Min.
8Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5A - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Dagar 16 Timmar
9Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 3 1 Dagar 20 Timmar
10Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 1 1 Dagar 20 Timmar
11Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 2 1 Dagar 20 Timmar
12Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Chuyen nghiep & Phong trào 1 Dagar 21 Timmar
13Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Tiểu học 1 Dagar 22 Timmar
14SMARTCHESS TRY-OUT 2016 2 Dagar 22 Timmar
15Khu pho CLB Huu tri 4 Dagar 6 Timmar
16Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4A - KQBT:http://hnchess.com/ 4 Dagar 18 Timmar
17Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5B - KQBT:http://hnchess.com/ 4 Dagar 21 Timmar
18khu pho 4 Dagar 21 Timmar
19Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3A - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Dagar 5 Timmar
20GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 OPEN 6 Dagar 5 Timmar
21GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U12 6 Dagar 5 Timmar
22GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U9 6 Dagar 6 Timmar
23GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U7 6 Dagar 6 Timmar
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 7 Dagar 2 Timmar
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 7 Dagar 3 Timmar
26Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4B - KQBT:http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
27Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ chớp 7 Dagar 22 Timmar
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 8 Dagar 3 Timmar
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 8 Dagar 3 Timmar
30Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 2A - KQBT:http://hnchess.com/ 8 Dagar 18 Timmar
31Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3B - KQBT:http://hnchess.com/ 8 Dagar 18 Timmar
32Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nam Cờ Nhanh 8 Dagar 22 Timmar
33Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nam cờ NHANH 8 Dagar 22 Timmar
34Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nam Cờ Nhanh 8 Dagar 23 Timmar
35Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng OPEN Cờ Nhanh 8 Dagar 23 Timmar
36Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nam cờ NHANH 8 Dagar 23 Timmar
37Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nỮ cờ NHANH 8 Dagar 23 Timmar
38Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nữ cờ NHANH 8 Dagar 23 Timmar
39Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nam cờ NHANH 8 Dagar 23 Timmar
40Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ NHANH 8 Dagar 23 Timmar
41Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nữ Cờ Nhanh 8 Dagar 23 Timmar
42Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nữ Cờ Nhanh 8 Dagar 23 Timmar
43Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Nhanh 9 Dagar 3 Timmar
44Giải nội bộ Kiện Tướng Tương Lai T.5 - CS Tôn Thất Tùng 9 Dagar 4 Timmar
45Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Chớp 9 Dagar 20 Timmar
46Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nam Cờ Chớp 9 Dagar 20 Timmar
47Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nam cờ chớp 9 Dagar 20 Timmar
48Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nữ Cờ Chớp 9 Dagar 20 Timmar
49Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nữ Cờ Chớp 9 Dagar 20 Timmar
50Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nỮ cờ chớp 9 Dagar 20 Timmar
Advertisement
Advertisement