Välj nation    ECU Logo

Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI GIẢI THÁNG 11 2 Timmar 10 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÀ NỘI NĂM 2015. U7 2 Timmar 16 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÀ NỘI NĂM 2015. U9 2 Timmar 17 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM 2 Dagar 2 Timmar
5Giải Vô địch Cờ Vua Chớp nhoáng TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2015 Ngày 22 tháng 11 năm 2015 - Bảng Tiểu học 2 Dagar 18 Timmar
6Giải Vô địch Cờ Vua Chớp nhoáng TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2015 Ngày 22 tháng 11 năm 2015 - Bảng Đội tuyển 2 Dagar 18 Timmar
7GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI GIẢI THÁNG 11 2 Dagar 21 Timmar
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ 2 Dagar 21 Timmar
9GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 55-58 7 Dagar 1 Timmar
10GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 59-62 7 Dagar 1 Timmar
11GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 63-66 7 Dagar 1 Timmar
12GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 67-70 7 Dagar 1 Timmar
13GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI TRÊN 70 7 Dagar 1 Timmar
14GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 9 9 Dagar 14 Timmar
15GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 7 9 Dagar 14 Timmar
16GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 5-6 9 Dagar 14 Timmar
17GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 10 9 Dagar 14 Timmar
18GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 8 9 Dagar 14 Timmar
19RoyalChess Winter Tournament 2015 - U6 - 1 9 Dagar 23 Timmar
20GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- Nam PHONG TRÀO CỜ TIÊU CHUẨN 11 Dagar 18 Timmar
21GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- NỮ PHONG TRÀO CỜ TIÊU CHUẨN 11 Dagar 18 Timmar
22GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- NỮ NÂNG CAO CỜ TIÊU CHUẨN 11 Dagar 18 Timmar
23GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015 - HỆ NAM NÂNG CAO Cờ tiêu chuẩn 11 Dagar 18 Timmar
24GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015 - HỆ NAM NÂNG CAO Cờ nhanh 15 Dagar 19 Timmar
25GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- HỆ NAM PHONG TRÀO Cờ nhanh 15 Dagar 19 Timmar
26GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SV TOÀN QUỐC - LẦN THỨ V-2015- NỮ NÂNG CAO Cờ nhanh 15 Dagar 19 Timmar
27GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC - LẦN THỨ V-2015-HỆ NỮ PHONG TRÀO Cờ nhanh 15 Dagar 19 Timmar
28GIẢI CỜ VUA KHOA RĂNG-HÀM-MẶT 2015, TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ - BẢNG NỮ 16 Dagar 17 Timmar
29GIẢI CỜ VUA KHOA RĂNG-HÀM-MẶT 2015, TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ - BẢNG NAM 16 Dagar 17 Timmar
30Giải Cờ Tướng Trạng Cờ Đất Việt năm 2015 Khu vực Miền Trung 18 Dagar 2 Timmar
31Giải vô địch hội CỜ TƯỚNG CỜ THỦ BẮC GIANG OPEN” 18 Dagar 12 Timmar
32Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 8,9 22 Dagar 22 Timmar
33Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 8,9 22 Dagar 22 Timmar
34Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 6,7 22 Dagar 22 Timmar
35Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 6,7 22 Dagar 22 Timmar
36Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 4,5 22 Dagar 22 Timmar
37Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 4,5 22 Dagar 22 Timmar
38Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 1,2,3 22 Dagar 22 Timmar
39Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 1,2,3 22 Dagar 22 Timmar
40GIẢI CỜ TƯỚNG TRÀNG AN THÁNG 10.2015 23 Dagar 17 Timmar
41GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM THPT] 23 Dagar 17 Timmar
42GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ THPT] 23 Dagar 17 Timmar
43GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 8-9] 23 Dagar 17 Timmar
44GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 8-9] 23 Dagar 18 Timmar
45GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 6-7] 23 Dagar 18 Timmar
46GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 6-7] 23 Dagar 18 Timmar
47GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 4-5] 23 Dagar 18 Timmar
48GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 4-5] 23 Dagar 18 Timmar
49GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 1-3] 23 Dagar 18 Timmar
50GIẢI CỜ VUA NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 1-3] 23 Dagar 18 Timmar