Välj nation    ECU Logo

Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 4 Timmar 8 Min.
2Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Tiểu học 4 Timmar 12 Min.
3GIẢI GIAOLƯU ĐẦU NĂM HỌC 15 Timmar 40 Min.
4Giải Người Cao tuổi 1 Dagar 17 Timmar
5HỘI THI THỂ THAO NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN 2016 NHÓM TUỔI 65 4 Dagar 7 Timmar
6HỘI THI THỂ THAO NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN 2016 4 Dagar 8 Timmar
7Giải vô địch đồng đội Câu lạc bộ Cờ Hạ Long mở rộng 2016 5 Dagar 16 Timmar
8GIẢI CỜ VUA THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2016 NỮ 12 -14 TUỔI 9 Dagar 1 Timmar
9Giải Cờ Vua Vườm Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 7 13 Dagar 10 Timmar
10Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 8 13 Dagar 10 Timmar
11Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 9 13 Dagar 10 Timmar
12Giải Cờ Vua Vườm Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 6 13 Dagar 10 Timmar
13Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U15 13 Dagar 10 Timmar
14Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 11 13 Dagar 10 Timmar
15Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U15 14 Dagar 10 Timmar
16Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U11 14 Dagar 10 Timmar
17Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U9 14 Dagar 10 Timmar
18Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U8 14 Dagar 10 Timmar
19Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U7 14 Dagar 10 Timmar
20Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U6 14 Dagar 10 Timmar
21Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U6 15 Dagar 10 Timmar
22Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U7 15 Dagar 10 Timmar
23Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U8 15 Dagar 10 Timmar
24Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U9 15 Dagar 10 Timmar
25Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U11 15 Dagar 10 Timmar
26Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U15 15 Dagar 10 Timmar
27Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U6 15 Dagar 10 Timmar
28Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U7 15 Dagar 10 Timmar
29Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 8 15 Dagar 10 Timmar
30Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 9 15 Dagar 10 Timmar
31Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 11 15 Dagar 10 Timmar
32Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U15 15 Dagar 10 Timmar
33Giải cờ Tướng BNN&PT NT 15 Dagar 18 Timmar
34Genius school of chess tournament 2016 U5-7 20 Dagar 15 Timmar
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 13 20 Dagar 15 Timmar
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ 13 20 Dagar 16 Timmar
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 18 20 Dagar 16 Timmar
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 18 20 Dagar 16 Timmar
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 9 20 Dagar 16 Timmar
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 11 20 Dagar 16 Timmar
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 15 20 Dagar 16 Timmar
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 11 20 Dagar 16 Timmar
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ 18 20 Dagar 16 Timmar
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 18 20 Dagar 16 Timmar
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 13 20 Dagar 17 Timmar
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 13 20 Dagar 17 Timmar
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 15 20 Dagar 17 Timmar
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 11 20 Dagar 17 Timmar
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ 11 20 Dagar 17 Timmar
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 9 20 Dagar 17 Timmar