Välj nation

Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 7 Minuter
2GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 9 Minuter
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 23 Minuter
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 23 Minuter
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 23 Minuter
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 23 Minuter
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 23 Minuter
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 23 Minuter
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 24 Minuter
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 24 Minuter
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 24 Minuter
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 24 Minuter
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 13 Timmar 31 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 13 Timmar 32 Min.
15GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ 21 Timmar 16 Min.
16GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM 21 Timmar 17 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 1 Dagar 12 Timmar
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 1 Dagar 12 Timmar
19GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 4-5] 3 Dagar 1 Timmar
20GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ THPT] 4 Dagar 11 Timmar
21GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM THPT] 4 Dagar 11 Timmar
22GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 8-9] 4 Dagar 11 Timmar
23GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 8-9] 4 Dagar 11 Timmar
24GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 6-7] 4 Dagar 11 Timmar
25GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 6-7] 4 Dagar 11 Timmar
26GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 4-5] 4 Dagar 11 Timmar
27GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 1-3] 4 Dagar 11 Timmar
28GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 1-3] 4 Dagar 11 Timmar
29GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT-BẢNG NỮ 5 Dagar 19 Timmar
30GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIÉT-BẢNG NAM 5 Dagar 19 Timmar
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 5 Dagar 23 Timmar
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 5 Dagar 23 Timmar
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9 - 10 ( LỚP 4-5 ) 5 Dagar 23 Timmar
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 7 - 8 ( LỚP 2-3 ) 5 Dagar 23 Timmar
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 5 Dagar 23 Timmar
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014- 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 5 Dagar 23 Timmar
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 5 Dagar 23 Timmar
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4 - 5 ) 5 Dagar 23 Timmar
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 5 Dagar 23 Timmar
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 5 Dagar 23 Timmar
41GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH ĐÔNG ANH MỞ RỘNG NĂM 2014 7 Dagar 10 Timmar
4225th ASCOPE GAMES 2014 - CHESS TOURNAMENT 8 Dagar 16 Timmar
43GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 5-6 12 Dagar 12 Timmar
44GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 7 12 Dagar 12 Timmar
45GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 8-9 12 Dagar 12 Timmar
46GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 10 12 Dagar 12 Timmar
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 12 Dagar 17 Timmar
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 12 Dagar 17 Timmar
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 12 Dagar 21 Timmar
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 12 Dagar 21 Timmar