Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI - LOP KY THU 1 Dagar 5 Timmar
2Capital chess club open tournament 2016 1 Dagar 7 Timmar
3GIAI CO VUA THAI NGUYEN 1 Dagar 12 Timmar
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NỮ 1 Dagar 13 Timmar
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NAM 1 Dagar 13 Timmar
6BẢNG NỮ GIẢI PHÂN ĐẠM 6 Dagar 11 Timmar
7BẢNG A NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 6 Dagar 11 Timmar
8BẢNG B NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 6 Dagar 11 Timmar
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 8 Dagar 7 Timmar
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 8 Dagar 7 Timmar
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8 Dagar 11 Timmar
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 9 Dagar 14 Timmar
13Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 9 10 Dagar 4 Timmar
14Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 2 10 Dagar 7 Timmar
15Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 3 10 Dagar 7 Timmar
16Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 1 10 Dagar 7 Timmar
17GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U10 10 Dagar 10 Timmar
18GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U9 10 Dagar 10 Timmar
19GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 10 Dagar 10 Timmar
20GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U7 10 Dagar 10 Timmar
21GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U6 10 Dagar 10 Timmar
22GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 41-65 11 Dagar 11 Timmar
23GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016- LỨA TUỔI 11-30 11 Dagar 11 Timmar
24GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 31-40 11 Dagar 11 Timmar
25GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG T.TRẤN 1 NĂM 2016 NỮ 4+5 11 Dagar 11 Timmar
26Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Chuyên nghiệp 17 Dagar 8 Timmar
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016 17 Dagar 9 Timmar
28Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Tiểu học tuổi 17 Dagar 9 Timmar
29Giải Cờ Vua VĐ Liên đoàn Cờ TP. Đà Nẵng Bảng Mầm Non 17 Dagar 14 Timmar
30GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 19 Dagar 15 Timmar
31GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 10. BẢNG PHONG TRÀO 22 Dagar 12 Timmar
32GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG PHONG TRÀO 22 Dagar 12 Timmar
33GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 8. BẢNG PHONG TRÀO 22 Dagar 12 Timmar
34GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG PHONG TRÀO 22 Dagar 12 Timmar
35GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 6. BẢNG PHONG TRÀO 22 Dagar 12 Timmar
36GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. BẢNG MỞ RỘNG 22 Dagar 18 Timmar
37GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG NÂNG CAO 23 Dagar 11 Timmar
38GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG NÂNG CAO 23 Dagar 11 Timmar
39GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11. BẢNG NÂNG CAO 23 Dagar 11 Timmar
40GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 13. BẢNG PHONG TRÀO 23 Dagar 11 Timmar
41GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11 BẢNG PHONG TRÀO 23 Dagar 11 Timmar
42Giai Giao Huu Pootech Lan 5 - Nhom 1 24 Dagar 7 Timmar
43Giai Giao Huu Pooltech lan 5 - Nhom 2 24 Dagar 8 Timmar
44Giai Giao Huu Pooltech Lan 5 - nhom 3 24 Dagar 9 Timmar
45GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ PHỔ TU CỜ VUA 29 Dagar 10 Timmar
46GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG GIÁO VIÊN - CỜ VUA 29 Dagar 10 Timmar
47GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG PHỔ TU CỜ TƯỚNG 29 Dagar 10 Timmar
48GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM PHỔ TU CỜ VUA 29 Dagar 10 Timmar
49GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 29 Dagar 10 Timmar
50GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 29 Dagar 10 Timmar
Advertisement