Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 5 Timmar 15 Min.
2GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 17 Timmar 32 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 18 Timmar 28 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 18 Timmar 30 Min.
5TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT KHU VỰC MIỀN NAM 2016-2017 2 Dagar 22 Timmar
6GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 3 Dagar 22 Timmar
7Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 7 Dagar 20 Timmar
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 7 Dagar 21 Timmar
9giai cờ vua huyện 14 Dagar 5 Timmar
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 14 Dagar 18 Timmar
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 14 Dagar 20 Timmar
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 15 Dagar 23 Timmar
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 15 Dagar 23 Timmar
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 15 Dagar 23 Timmar
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 15 Dagar 23 Timmar
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 16 Dagar 5 Timmar
17a 17 Dagar 15 Timmar
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 28 Dagar 18 Timmar
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Dagar
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Dagar
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Dagar
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Dagar
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Dagar
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 29 Dagar
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 30 Dagar 19 Timmar
26y6tuuyjyy 31 Dagar 1 Timmar
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 36 Dagar 1 Timmar
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 36 Dagar 1 Timmar
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 36 Dagar 1 Timmar
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 36 Dagar 1 Timmar
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 36 Dagar 1 Timmar
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 38 Dagar 22 Timmar
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 38 Dagar 22 Timmar
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 38 Dagar 23 Timmar
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 38 Dagar 23 Timmar
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 38 Dagar 23 Timmar
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 38 Dagar 23 Timmar
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 38 Dagar 23 Timmar
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 38 Dagar 23 Timmar
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 38 Dagar 23 Timmar
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 38 Dagar 23 Timmar
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 39 Dagar
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 41 Dagar 4 Timmar
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 41 Dagar 4 Timmar
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 41 Dagar 4 Timmar
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 41 Dagar 4 Timmar
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 41 Dagar 4 Timmar
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 41 Dagar 4 Timmar
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 41 Dagar 4 Timmar
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 41 Dagar 4 Timmar
Advertisement