Välj nation    ECU Logo

Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1CLB CO VUA 2 - LSTS - HkI - '16-'17 32 Minuter
2Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 13-14 tuổi 38 Minuter
3Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 11-12 tuổi 38 Minuter
4Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 13-14 tuổi 38 Minuter
5Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 11-12 tuổi 38 Minuter
6GIAI DAU TAP CO NHANH 20 Timmar 32 Min.
7Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
8Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
9Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
10Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
11Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
12Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
13Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
14Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
15Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
16Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar
17Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 Dagar
18Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Dagar
19Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Dagar
20Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Dagar
21Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Dagar
22Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Dagar
23Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Dagar
24Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Dagar
25Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Dagar
26HỘI THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016 MÔN CỜ VUA 1 Dagar 1 Timmar
27Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 8-9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
28Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 10-11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
29Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 14-15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
30Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 14-15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
31Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 12-13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
32Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 12-13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
33Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 10-11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
34Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 8-9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
35Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
36Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 Dagar 19 Timmar
37Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 Dagar 19 Timmar
38Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 Dagar 19 Timmar
39Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 1 Dagar 19 Timmar
40Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 1 Dagar 19 Timmar
41Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 1 Dagar 19 Timmar
42Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 1 Dagar 19 Timmar
43Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 1 Dagar 19 Timmar
44Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 1 Dagar 19 Timmar
45Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Dagar 19 Timmar
46Giải cờ quận Hoàng Mai Nu 7 - TC 2 Dagar 4 Timmar
47Giải cờ quận Hoàng Mai - NHANH Nữ 9 2 Dagar 5 Timmar
48Giải cờ quận Hoàng Mai NHANH Nu 7 2 Dagar 5 Timmar
49Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 2 Dagar 5 Timmar
50Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 2 Dagar 5 Timmar
Advertisement