Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U11 NAM 4 Timmar 35 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U6 NỮ 4 Timmar 36 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U7 NỮ 4 Timmar 37 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U13 NAM 4 Timmar 37 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U7 NAM 4 Timmar 37 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U9 NỮ 4 Timmar 37 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U9 Nam 4 Timmar 38 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U11 NỮ 4 Timmar 38 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U6 NAM 6 Timmar 5 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U 13 NỮ 6 Timmar 19 Min.
11GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U13 6 Timmar 26 Min.
12GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U11 6 Timmar 26 Min.
13GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U8 6 Timmar 29 Min.
14GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U9 6 Timmar 30 Min.
15GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U7 6 Timmar 30 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐÔNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 NỘI DUNG CỜ NHANH NỮ 6 Timmar 36 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 6 Timmar 37 Min.
18GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U6 6 Timmar 39 Min.
19GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U15 6 Timmar 51 Min.
20GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U10 7 Timmar
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 11 Timmar 10 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐÔNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 NỘI DUNG CỜ CHƠP NỮ 11 Timmar 10 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 11 Timmar 11 Min.
24GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U9 1 Dagar 5 Timmar
25GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U8 1 Dagar 5 Timmar
26GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U7 1 Dagar 5 Timmar
27GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U6 1 Dagar 5 Timmar
28GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U15 1 Dagar 5 Timmar
29GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U13 1 Dagar 6 Timmar
30GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U11 1 Dagar 6 Timmar
31GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U10 1 Dagar 6 Timmar
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 Dagar 11 Timmar
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Dagar 11 Timmar
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 2 Dagar 11 Timmar
35Giải đấu tập số 2, lớp đội tuyển quận, KTTL- cs Tôn Thất Tùng 4 Dagar 4 Timmar
36Giải cờ chớp 5 Dagar 7 Timmar
37GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 5 Dagar 8 Timmar
38GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 5 Dagar 8 Timmar
39GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 5 Dagar 8 Timmar
40GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 5 Dagar 8 Timmar
41GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 5 Dagar 8 Timmar
42GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 5 Dagar 8 Timmar
43GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 5 Dagar 8 Timmar
44GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 5 Dagar 8 Timmar
45GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 5 Dagar 8 Timmar
46GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 5 Dagar 8 Timmar
47GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 5 Dagar 8 Timmar
48GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 5 Dagar 8 Timmar
49GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 5 Dagar 8 Timmar
50GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 5 Dagar 8 Timmar
Advertisement