Välj nation

Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 7 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 10 Timmar 32 Min.
2Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 10 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 10 Timmar 32 Min.
3Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 14 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 10 Timmar 33 Min.
4Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nữ 7+10 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 10 Timmar 33 Min.
5Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nữ Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 10 Timmar 33 Min.
6Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 10 Timmar 34 Min.
7GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG NỮ PHONG TRÀO 10 Timmar 39 Min.
8GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG NAM PHONG TRÀO 10 Timmar 39 Min.
9GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG NỮ CHUYÊN NGÀNH 10 Timmar 39 Min.
10GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG NAM CHUYÊN NGÀNH 10 Timmar 39 Min.
11GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG OPEN 10 Timmar 40 Min.
12HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U14 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 30 Min.
13HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U12 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 30 Min.
14HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U10 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 32 Min.
15HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U08 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 33 Min.
16HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U06 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 33 Min.
17HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U14 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 33 Min.
18HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U12 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 33 Min.
19HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U10 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 34 Min.
20HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U08 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 34 Min.
21HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U06 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Timmar 35 Min.
22Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 7 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 2 Dagar 18 Timmar
23Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Dagar 19 Timmar
24Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Dagar 19 Timmar
25Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U08 - KQBT:http://hnchess.com/ 7 Dagar 11 Timmar
26Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U07 - KQBT:http://hnchess.com/ 7 Dagar 11 Timmar
27Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U06 - KQBT:http://hnchess.com/ 7 Dagar 11 Timmar
28Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U09 - KQBT:http://hnchess.com/ 7 Dagar 11 Timmar
29Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 7 Dagar 12 Timmar
30HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U14 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
31HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U12 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
32HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U10 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
33HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U08 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
34HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U06 - KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
35HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U14 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
36HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U12 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
37HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U10 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
38HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U08 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
39HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U06 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Dagar 16 Timmar
40Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 8 Dagar 10 Timmar
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ V/2014 8 Dagar 18 Timmar
42TRƯỜNG THCS TÂY SƠN 14 Dagar 14 Timmar
43GIẢI CỜ VUA TÂY SƠN 16 Dagar 14 Timmar
44Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nữ lớp 6+7 21 Dagar 15 Timmar
45Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nam lớp 6+7 21 Dagar 15 Timmar
46Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nam lớp 8+9 21 Dagar 15 Timmar
47Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nữ lớp 8+9 21 Dagar 15 Timmar
48Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nam lứa tuổi 16 22 Dagar 12 Timmar
49Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NỮ KHỐI 1-3 22 Dagar 12 Timmar
50Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 6-7 22 Dagar 17 Timmar