Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1Giải cờ vua cuối tuần Armychess 22-01-2017 59 Minuter
2GIẢI CỜ VUA TẾT ĐOÀN VIÊN MỞ RỘNG 1 Timmar 41 Min.
3Giải bim bim cuối năm mở rộng lần thứ 10000000 3 Timmar 8 Min.
4ĐẠI HỘI TDTT TPCĐ LẦN VIII NĂM 2017 18 Timmar 17 Min.
5ĐẠI HỘI TDTT TPCĐ LẦN VIII NĂM 2017 18 Timmar 29 Min.
6Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U15 1 Dagar 18 Timmar
7Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U11 1 Dagar 18 Timmar
8Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U15 1 Dagar 18 Timmar
9Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U7 1 Dagar 18 Timmar
10Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U9 1 Dagar 18 Timmar
11Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U9 1 Dagar 18 Timmar
12Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U13 1 Dagar 18 Timmar
13Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U11 1 Dagar 19 Timmar
14Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U13 1 Dagar 19 Timmar
15Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U7 1 Dagar 20 Timmar
16CỜ TƯỚNG MĐ - MX VĨNH MỸ 1 Dagar 23 Timmar
17CỜ VUA MĐ - MX VĨNH MỸ 1 Dagar 23 Timmar
18Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U13 2 Dagar 17 Timmar
19Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U15 2 Dagar 17 Timmar
207th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 2 Dagar 19 Timmar
217th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 2 Dagar 20 Timmar
22POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 1 2 Dagar 21 Timmar
23Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 8,9 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 4 Dagar 17 Timmar
24Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 4 Dagar 17 Timmar
25Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 4 Dagar 17 Timmar
26Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 4 Dagar 17 Timmar
27Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 4 Dagar 17 Timmar
28Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 4 Dagar 17 Timmar
29Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 4 Dagar 17 Timmar
30Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam, Nữ mầm non Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 4 Dagar 17 Timmar
31Giải bim bim mở rộng lần thứ nhất 4 Dagar 21 Timmar
32GIAI CO VUA MO RONG B nu chuyen nganh 6 Dagar
33LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 10 6 Dagar 15 Timmar
34LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM PHONG TRÀO 6 Dagar 15 Timmar
35LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU PT 6 Dagar 15 Timmar
36LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU NC 6 Dagar 15 Timmar
37LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 13 6 Dagar 15 Timmar
38LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 11 6 Dagar 15 Timmar
39LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 10 6 Dagar 15 Timmar
40LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 8 6 Dagar 16 Timmar
41LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 9 6 Dagar 16 Timmar
42LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 8 6 Dagar 17 Timmar
43LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 7 6 Dagar 17 Timmar
44LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM NANG CAO 6 Dagar 17 Timmar
45LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 13 6 Dagar 17 Timmar
46LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 11 6 Dagar 17 Timmar
47LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 9 6 Dagar 17 Timmar
48LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG U6 6 Dagar 17 Timmar
49LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 7 6 Dagar 17 Timmar
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM THPT 6 Dagar 18 Timmar
Advertisement