Välj nation

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE

Här ser du de mest aktuella turneringarna i kronologisk ordning.

Nr.TurneringSenast uppdaterad
1Giải Cờ Tướng Học Sinh Trường TH Tân Sơn Nhất Nhóm Nam 1-3 2 Dagar 8 Timmar
2Legion VN 4 Dagar 8 Timmar
3Giải Cờ Tướng Người Cao Tuổi - huyện Quốc Oai 2014 Nhóm Tuổi 61 trở lên 5 Dagar 5 Timmar
4GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 DUOI 55 12 Dagar 11 Timmar
5GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 TREN 55 12 Dagar 11 Timmar
6Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 7 tuổi 15 Dagar 22 Timmar
7Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 11 tuổi 15 Dagar 22 Timmar
8Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm Open 15 Dagar 22 Timmar
9Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 9 tuổi 15 Dagar 22 Timmar
10Giải cờ tướng Cafe Nhớ Mãi năm 2014 17 Dagar 4 Timmar
11Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 2 17 Dagar 5 Timmar
12Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nữ 3 17 Dagar 5 Timmar
13Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Năm học 2013 2014 - Cờ Vua Nam 3 17 Dagar 5 Timmar
14Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Tướng Nam 3 17 Dagar 5 Timmar
15Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Tướng NAM 2 17 Dagar 5 Timmar
16Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 1 17 Dagar 6 Timmar
17Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua NỮ 2 17 Dagar 6 Timmar
18GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁC CLB NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2014 29 Dagar 3 Timmar
19Giải VĐ Cờ Tướng Câu lạc bộ Cờ Hoàng Anh mở rộng lần thứ 3 - năm 2014 Từ ngày 31/8/2014 đến 01/9/2014 30 Dagar 5 Timmar
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 6 32 Dagar 8 Timmar
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 7 32 Dagar 8 Timmar
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 9 32 Dagar 8 Timmar
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 11 32 Dagar 8 Timmar
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 13 32 Dagar 8 Timmar
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014-NAM LỨA TUỔI 15 32 Dagar 8 Timmar
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 17 32 Dagar 8 Timmar
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 20 32 Dagar 8 Timmar
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 6 32 Dagar 8 Timmar
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 7 32 Dagar 8 Timmar
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 9 32 Dagar 8 Timmar
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 11 32 Dagar 8 Timmar
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 13 32 Dagar 8 Timmar
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 15 32 Dagar 8 Timmar
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 17 32 Dagar 8 Timmar
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 32 Dagar 8 Timmar
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 15 32 Dagar 9 Timmar
37Giải vô địch cờ tướng TP Phan Thiết năm 2014 34 Dagar 11 Timmar
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 35 Dagar 9 Timmar
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 17 35 Dagar 9 Timmar
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 15 35 Dagar 9 Timmar
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 13 35 Dagar 9 Timmar
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 11 35 Dagar 9 Timmar
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 9 35 Dagar 9 Timmar
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 7 35 Dagar 9 Timmar
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 6 35 Dagar 9 Timmar
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 20 35 Dagar 9 Timmar
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 17 35 Dagar 9 Timmar
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 15 35 Dagar 9 Timmar
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 13 35 Dagar 9 Timmar
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 11 35 Dagar 9 Timmar