ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018 Α ΟΜΙΛΟΣ

最后更新23.01.2018 23:54:47, 创建者/最新上传: greek chess federation

比赛选择POA, B ETHNIKI, C ETHNIKI, A TOPIKI-A, A TOPIKI-B, B TOPIKI-A, B TOPIKI-B, AT FILIAS-B, AT FILIAS-A
链接组织者官方网页, 比赛日历链接
参数选择 显示比赛详细资料
列表名次表, 团体赛前排序, 团体所有轮次配对, 3 轮后名次交叉表
日程表
Excel及打印打印列表, 输出到Excel文件 (.xls), 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件