Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Mongolia (MGL)

Flag MGL
No.TournamentLast update
1"Ирээдүйн одод- 2015" Өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 15 -18 хөвгүүд 19 Hours 46 Min.
2"Ирээдүйн одод - 2015" 15 - 18 нас охид 19 Hours 51 Min.
3"Ирээдүйн - 2015" Өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 13 - 14 нас хөвгүүд 19 Hours 51 Min.
4"Ирээдүйн одод -2015" Өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 13 - 14 нас охид 19 Hours 52 Min.
5"Ирээдүйн одод-2015" Өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 11- 12 насны хөвгүүд 19 Hours 52 Min.
6"Ирээдүйн одод -2015" Өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 11- 12 нас охид 19 Hours 56 Min.
7"Ирээдүйн одод 2015" өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 9- 10 нас хөвгүүд 19 Hours 56 Min.
8"Ирээдүйн одод -2015" Өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 9-10 нас охид 19 Hours 57 Min.
9ирээдүйн одод 8 эр 19 Hours 58 Min.
10"Ирээдүйн одод 2015" өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 8 нас охид 19 Hours 59 Min.
11"Ирээдүйн одод-2015" өсвөрийн шатарчдын тэмцээн 6 нас 19 Hours 59 Min.
12Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (18 эм) 2 Days 20 Hours
13Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (16 эм) 2 Days 20 Hours
14Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (14 эм) 2 Days 20 Hours
15Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (12 эм) 2 Days 20 Hours
16Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (10 эм) 2 Days 20 Hours
17өсвөрийн шатарчдын УАШТ \12 нас эрэгтэй\ 2 Days 21 Hours
18Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (8 эм) 2 Days 21 Hours
19өсвөрийн шатарчдын УАШТ \18 нас, эрэгтэй \ 2 Days 21 Hours
20өсвөрийн шатарчдын УАШТ \16 нас эрэгтэй\ 2 Days 21 Hours
21өсвөрийн шатарчдын УАШТ \14 нас эрэгтэй\ 2 Days 21 Hours
22өсвөрийн шатарчдын УАШТ \8 нас, эрэгтэй\ 2 Days 21 Hours
23өсвөрийн шатарчдын УАШТ \10нас эрэгтэй\ 2 Days 21 Hours
24СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эр 8 Days 15 Hours
25СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эм 8 Days 15 Hours
26СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эр 8 Days 15 Hours
27СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эм 8 Days 15 Hours
28СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 13-14 эр 8 Days 15 Hours
29СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 13-14 эм 8 Days 15 Hours
30СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 11-12 эр 8 Days 15 Hours
31СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 11-12 эм 8 Days 15 Hours
32СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 9-10 эр 8 Days 15 Hours
33СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 9-10 эм 8 Days 15 Hours
34СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 8 хүртлэх эр 8 Days 15 Hours
35СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 8 хүртлэх эм 8 Days 15 Hours
36Хүүхдийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээн (16 эр) 9 Days 17 Hours
37Хүүхдийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээн (16 эм) 9 Days 17 Hours
38Хүүхдийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээн (14 эр) 9 Days 17 Hours
39Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (14 эм) 9 Days 17 Hours
40Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (12 эр) 9 Days 17 Hours
41Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (10 эр) 9 Days 17 Hours
42Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (10 эм) 9 Days 17 Hours
43Сэлэнгэ ААШ,13-14 нас-хөвгүүд 9 Days 23 Hours
44Сэлэнгэ ААШ,17-18 нас-хөвгүүд 9 Days 23 Hours
45Сэлэнгэ ААШ, 11-12 нас-охид 9 Days 23 Hours
46Сэлэнгэ ААШ, 15-16 нас, охид 9 Days 23 Hours
47Сэлэнгэ ААШ,9-10 нас-охид 10 Days
48Сэлэнгэ ААШ, 17-18 охид 10 Days
49Сэлэнгэ ААШ,15-16 нас-хөвгүүд 10 Days
50Сэлэнгэ ААШ,11-12 нас-хөвгүүд 10 Days
Advertisement