Tournament selection

Sort according to

Federation: Mongolia (MGL)

Flag MGL
No.TournamentLast update
1"IKH NUUDEL-2016" INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 9 Hours 9 Min.
2Цагаан Бэрс 2016 Блиц 14 хүртэлх нас 10 Hours 46 Min.
3Цагаан Бэрс 2016 Блиц 10 хүртэлх нас 10 Hours 56 Min.
4Цагаан Бэрс 2016 Блиц 18 нас 11 Hours 46 Min.
5Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 15-18 нас 13 Hours 17 Min.
6Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 15-18 нас 13 Hours 17 Min.
7Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 13-14 нас 13 Hours 18 Min.
8Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 13-14 нас 13 Hours 18 Min.
9Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 11-12 нас 13 Hours 18 Min.
10Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 11-12 нас 13 Hours 18 Min.
11Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 9-10 нас 13 Hours 18 Min.
12Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 9-10 нас 13 Hours 19 Min.
13Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 7-8 нас 13 Hours 19 Min.
14Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 7-8 нас 13 Hours 19 Min.
15Цагаан Бэрс-2016 эрэгтэй 6 хүртэлх нас 13 Hours 19 Min.
16Цагаан Бэрс-2016 эмэгтэй 6 хүртэлх нас 13 Hours 20 Min.
17"Saturday Mini Blitz" 1 Days 12 Hours
18Saturday Rapid 1 Days 12 Hours
191-3 эр 3 Days 20 Hours
20Sunday Blitz 7 Days 9 Hours
21Sunday Mini Blitz 7 Days 9 Hours
22"Ур ухаан-IV" нээлттэй тэмцээн 7 Days 15 Hours
23туршилт darkhan 9 Days 14 Hours
24Хэнтий нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нэрэмжит 9сарын 1 тэмцээн 10 Days 17 Hours
25Sunday Mini Blitz 14 Days 6 Hours
26Sunday Blitz 09 11 14 Days 13 Hours
27"Ур ухаан-III" нээлттэй тэмцээн 14 Days 15 Hours
28Bliz 18 Days 16 Hours
29Sunday Blitz 21 Days 13 Hours
30"Ур ухаан-II" нээлттэй тэмцээн 21 Days 15 Hours
31Sunday Blitz 08.28 25 Days 12 Hours
32"Есөн сарын нэгэн" 16 нас 28 Days 13 Hours
33"Есөн сарын нэгэн" 12 нас 28 Days 13 Hours
34"Есөн сарын нэгэн" 8 нас охид 28 Days 13 Hours
35"Есөн сарын нэгэн" 8 нас хөвгүүд 28 Days 13 Hours
36"Есөн сарын нэгэн" 10 нас охид 28 Days 13 Hours
37"Есөн сарын нэгэн" 10 нас хөвгүүд 28 Days 13 Hours
38"Есөн сарын нэгэн" 6 нас охид 28 Days 13 Hours
39"Есөн сарын нэгэн" 6 нас хөвгүүд 28 Days 13 Hours
40"Ур чадвар-V" нээлттэй тэмцээн 29 Days 11 Hours
41Satarday Blitz 08 27 29 Days 11 Hours
42Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн F final 34 Days 18 Hours
43Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн G 35 Days 21 Hours
44Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн H 36 Days 12 Hours
45Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн E 36 Days 13 Hours
46Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн I 36 Days 16 Hours
47МӨШКХолбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн 36 Days 17 Hours
48Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн B 36 Days 17 Hours
49Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн C 36 Days 17 Hours
50Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн А 36 Days 18 Hours