Federation selection

Tournament selection

Sort according to

Federation: Mongolia (MGL)

Flag MGL
No.TournamentLast update
1Орхон аймгийн аварга шалгаруулах шатрын тэмцээн -2015 (эр) 8 Hours 4 Min.
2Хэнтий аймгийн засаг дарга Ж.Оюунбаатарын нэрэмжит "ЦАГААН САР-2015" 9 Hours 13 Min.
3Орхон аймгийн аварга шалгаруулах Шатрын хагас шигшээ тэмцээн Эмэгтэй 20 Hours 45 Min.
4Орхон аймгийн аварга шалгаруулах шатрын хагас шигшээ тэмцээн 20 Hours 46 Min.
5Сонирхогчидын аймгийн аварга 3 Days 23 Hours
6Өмнөговь аймгийн насанд хүрэгчдийн шатрын аварга шалгаруулах тэмцээн 4 Days 18 Hours
7Өмнөговь аймгийн насанд хүрэгчдийн шатрын аварга шалгаруулах тэмцээн 4 Days 18 Hours
8МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 17 нас (эр) 6 Days 9 Hours
9МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 17 нас (эм) 6 Days 9 Hours
10МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 15 нас (эр) 6 Days 9 Hours
11МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 15 нас (эм) 6 Days 9 Hours
12МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 13 нас (эр) 6 Days 9 Hours
13МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 13 нас (эм) 6 Days 9 Hours
14МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 11 нас (эр) 6 Days 9 Hours
15МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 11 нас (эм) 6 Days 9 Hours
16МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 9 нас (эр) 6 Days 9 Hours
17МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 8-9 нас (эм) 6 Days 9 Hours
18МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 7 нас (эр) 6 Days 9 Hours
19МУ-н аварга CM И.Ганбаатар-н нэрэмжит шатрын тэмцээн 7 нас (эм) 6 Days 9 Hours
20"Цодгор хүү-2015"Сэлэнгэ ААШ тэмцээн.10-11 нас-хөвгүүд 9 Days 18 Hours
21"Цодгор хүү-2015"Сэлэнгэ ААШ тэмцээн.10-11 нас-охид 9 Days 18 Hours
22"Цодгор хүү-2015"Сэлэнгэ ААШ тэмцээн.8-9 нас-хөвгүүд 9 Days 18 Hours
23"Цодгор хүү-2015"Сэлэнгэ ААШ тэмцээн.8-9 нас-охид 9 Days 18 Hours
24"Цодгор хүү-2015"Сэлэнгэ ААШ тэмцээн.7 хүртэлх нас-эр 9 Days 18 Hours
25"Цодгор хүү-2015"Сэлэнгэ ААШ тэмцээн.7 хүртэлх нас-охид 9 Days 18 Hours
26УАШТ тэмцээний анхан шат (эр) 13 Days 7 Hours
27УАШТ-ны Анхан шат (эм) 13 Days 7 Hours
28Шатар сонирхогчдын УАШТ 2015, эмэгтэй 19 Days 17 Hours
29Шатар сонирхогчдын УАШТ 2015 19 Days 17 Hours
30Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 17-18 нас (эр) 20 Days 8 Hours
31Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 15-16 нас (эр) 20 Days 8 Hours
32Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 15-16 нас (эм) 20 Days 8 Hours
33Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 13-14 (Эр) 20 Days 8 Hours
34Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 13-14 (эм) 20 Days 8 Hours
35Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 11-12 нас (эр) 20 Days 8 Hours
36Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 11-12 нас (эм) 20 Days 8 Hours
37Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 9-10 нас (эр) 20 Days 8 Hours
38Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 9-10 нас (эм) 20 Days 8 Hours
39Нийслэлийн аварга шалгаруулах тэмцээн 8 нас (эм) 20 Days 8 Hours
40Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 8 нас (эр) 20 Days 8 Hours
41Үндсэн хуулийн өдөрт зориулсан Өмнөговь аймгийн нээлттэй тэмцээн 20 Days 12 Hours
42Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн 17-18 (эм) 21 Days 9 Hours
43"Цодгор хүү-2015" УБ хотын аварга 10-11 нас хөвгүүд 23 Days 11 Hours
44"Цодгор хүү-2015" УБ аварга 10-11 охид 23 Days 11 Hours
45"Цодгор хүү-2015" УБ хотын аварга 8-9 нас охид 23 Days 11 Hours
46"Цодгор хүү-2015" УБ хотын аварга 5 хүртэлх нас 23 Days 11 Hours
47"Цодгор хүү-2015" УБ хотын аварга 8-9 нас хөвгүүд 25 Days 10 Hours
48"Цодгор хүү-2015" УБ хотын аварга 6-7 охид 25 Days 10 Hours
49"Цодгор хүү-2015" УБ хотын аварга 6-7 нас хөвгүүд 25 Days 10 Hours
50Сонирхогчидын аймгийн аварга 26 Days 12 Hours
Advertisement