Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Syria (SYR)

Flag SYR
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1Syria Boys U14 191 pv. 21 h.
2Syria Boys U12 191 pv. 21 h.
3Syria Boys U10 191 pv. 21 h.
4Syria Boys U8 191 pv. 21 h.
5Syria Boys U6 191 pv. 21 h.
6Final Syria 2014 211 pv. 22 h.
7Damascus 2014 212 pv. 23 h.
8Syria Initiative 2014 227 pv. 6 h.
9Damascus Individual 2014 243 pv. 11 h.
10Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 348 pv. 23 h.
11Syrian Chess Championship for Seniors 349 pv. 12 h.
12Syrian Individual Championship - Final2012 949 pv. 23 h.
13Syrian Individual Championship-Initiative 2012 985 pv. 21 h.
14Damascus Individual Championship-Initiative 2012 1019 pv. 2 h.
15Syria Clubs 2011 1095 pv. 6 h.
16Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 1213 pv. 4 h.
17Syrian Individual Championship -Final 2011 1288 pv. 7 h.
18Syrian Individual Championship-Semi Final 1347 pv. 11 h.
19Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 1371 pv. 20 h.
20Syria Clubs 2010 1391 pv. 4 h.
21 Individual syrian chess schools for girls (2) 1393 pv. 4 h.
22Damascus Individual Championship - Final2011 1410 pv. 18 h.
23damascus individual championship-initiative 1428 pv. 7 h.
24Syrian final for men 1684 pv. 22 h.
25Syrian Clubs 2009 1773 pv. 6 h.
26 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 1987 pv. 19 h.
27Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 1987 pv. 19 h.
28Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 1987 pv. 19 h.
29Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 1987 pv. 19 h.
30Arab World Championship U12 boys/2009 1987 pv. 19 h.
31Arab World Championship U12 girls/2009 1987 pv. 19 h.
32Arab World Championship U14 Girle/ 2009 1987 pv. 19 h.
33Arab World Championship U 14 Boys / 2009 1988 pv. 6 h.
34Syria chess men 2040 pv.
35Syrian chess for Women 2241 pv.
36Daraa Championship for teams 2329 pv. 23 h.
37Aleppo 2774 pv. 2 h.