Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Syria (SYR)

Flag SYR
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1Syria Boys U14 160 pv. 22 h.
2Syria Boys U12 160 pv. 22 h.
3Syria Boys U10 160 pv. 22 h.
4Syria Boys U8 160 pv. 22 h.
5Syria Boys U6 160 pv. 22 h.
6Final Syria 2014 180 pv. 23 h.
7Damascus 2014 182 pv.
8Syria Initiative 2014 196 pv. 7 h.
9Damascus Individual 2014 212 pv. 12 h.
10Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 318 pv.
11Syrian Chess Championship for Seniors 318 pv. 13 h.
12Syrian Individual Championship - Final2012 919 pv.
13Syrian Individual Championship-Initiative 2012 954 pv. 22 h.
14Damascus Individual Championship-Initiative 2012 988 pv. 3 h.
15Syria Clubs 2011 1064 pv. 7 h.
16Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 1182 pv. 5 h.
17Syrian Individual Championship -Final 2011 1257 pv. 8 h.
18Syrian Individual Championship-Semi Final 1316 pv. 12 h.
19Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 1340 pv. 21 h.
20Syria Clubs 2010 1360 pv. 5 h.
21 Individual syrian chess schools for girls (2) 1362 pv. 5 h.
22Damascus Individual Championship - Final2011 1379 pv. 19 h.
23damascus individual championship-initiative 1397 pv. 8 h.
24Syrian final for men 1653 pv. 23 h.
25Syrian Clubs 2009 1742 pv. 7 h.
26 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 1956 pv. 20 h.
27Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 1956 pv. 20 h.
28Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 1956 pv. 20 h.
29Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 1956 pv. 20 h.
30Arab World Championship U12 boys/2009 1956 pv. 20 h.
31Arab World Championship U12 girls/2009 1956 pv. 20 h.
32Arab World Championship U14 Girle/ 2009 1956 pv. 20 h.
33Arab World Championship U 14 Boys / 2009 1957 pv. 7 h.
34Syria chess men 2009 pv. 1 h.
35Syrian chess for Women 2210 pv. 1 h.
36Daraa Championship for teams 2299 pv.
37Aleppo 2743 pv. 3 h.