Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Syria (SYR)

Flag SYR
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1Syria Boys U14 226 pv. 2 h.
2Syria Boys U12 226 pv. 2 h.
3Syria Boys U10 226 pv. 2 h.
4Syria Boys U8 226 pv. 2 h.
5Syria Boys U6 226 pv. 2 h.
6Final Syria 2014 246 pv. 3 h.
7Damascus 2014 247 pv. 4 h.
8Syria Initiative 2014 261 pv. 11 h.
9Damascus Individual 2014 277 pv. 16 h.
10Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 383 pv. 4 h.
11Syrian Chess Championship for Seniors 383 pv. 17 h.
12Syrian Individual Championship - Final2012 984 pv. 4 h.
13Syrian Individual Championship-Initiative 2012 1020 pv. 2 h.
14Damascus Individual Championship-Initiative 2012 1053 pv. 7 h.
15Syria Clubs 2011 1129 pv. 11 h.
16Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 1247 pv. 9 h.
17Syrian Individual Championship -Final 2011 1322 pv. 12 h.
18Syrian Individual Championship-Semi Final 1381 pv. 16 h.
19Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 1406 pv. 1 h.
20Syria Clubs 2010 1425 pv. 9 h.
21 Individual syrian chess schools for girls (2) 1427 pv. 9 h.
22Damascus Individual Championship - Final2011 1444 pv. 23 h.
23damascus individual championship-initiative 1462 pv. 12 h.
24Syrian final for men 1719 pv. 3 h.
25Syrian Clubs 2009 1807 pv. 11 h.
26 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 2022 pv.
27Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 2022 pv.
28Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 2022 pv.
29Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 2022 pv.
30Arab World Championship U12 boys/2009 2022 pv.
31Arab World Championship U12 girls/2009 2022 pv.
32Arab World Championship U14 Girle/ 2009 2022 pv.
33Arab World Championship U 14 Boys / 2009 2022 pv. 11 h.
34Syria chess men 2074 pv. 5 h.
35Syrian chess for Women 2275 pv. 5 h.
36Daraa Championship for teams 2364 pv. 4 h.
37Aleppo 2808 pv. 7 h.
Advertisement