Liiton valinta

Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Syria (SYR)

Flag SYR
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1Syria Boys U14 131 pv. 15 h.
2Syria Boys U12 131 pv. 15 h.
3Syria Boys U10 131 pv. 15 h.
4Syria Boys U8 131 pv. 15 h.
5Syria Boys U6 131 pv. 15 h.
6Final Syria 2014 151 pv. 16 h.
7Damascus 2014 152 pv. 17 h.
8Syria Initiative 2014 167 pv.
9Damascus Individual 2014 183 pv. 5 h.
10Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 288 pv. 17 h.
11Syrian Chess Championship for Seniors 289 pv. 6 h.
12Syrian Individual Championship - Final2012 889 pv. 17 h.
13Syrian Individual Championship-Initiative 2012 925 pv. 15 h.
14Damascus Individual Championship-Initiative 2012 958 pv. 20 h.
15Syria Clubs 2011 1035 pv.
16Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 1152 pv. 22 h.
17Syrian Individual Championship -Final 2011 1228 pv. 1 h.
18Syrian Individual Championship-Semi Final 1287 pv. 5 h.
19Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 1311 pv. 14 h.
20Syria Clubs 2010 1330 pv. 22 h.
21 Individual syrian chess schools for girls (2) 1332 pv. 22 h.
22Damascus Individual Championship - Final2011 1350 pv. 12 h.
23damascus individual championship-initiative 1368 pv. 1 h.
24Syrian final for men 1624 pv. 16 h.
25Syrian Clubs 2009 1713 pv.
26 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 1927 pv. 13 h.
27Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 1927 pv. 13 h.
28Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 1927 pv. 13 h.
29Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 1927 pv. 13 h.
30Arab World Championship U12 boys/2009 1927 pv. 13 h.
31Arab World Championship U12 girls/2009 1927 pv. 13 h.
32Arab World Championship U14 Girle/ 2009 1927 pv. 13 h.
33Arab World Championship U 14 Boys / 2009 1928 pv.
34Syria chess men 1979 pv. 18 h.
35Syrian chess for Women 2180 pv. 18 h.
36Daraa Championship for teams 2269 pv. 17 h.
37Aleppo 2713 pv. 20 h.