Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Syria (SYR)

Flag SYR
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1Damascus 2015 open 42 pv. 22 h.
2Syria Boys U14 309 pv. 21 h.
3Syria Boys U12 309 pv. 21 h.
4Syria Boys U10 309 pv. 21 h.
5Syria Boys U8 309 pv. 21 h.
6Syria Boys U6 309 pv. 21 h.
7Final Syria 2014 329 pv. 23 h.
8Damascus 2014 331 pv.
9Syria Initiative 2014 345 pv. 7 h.
10Damascus Individual 2014 361 pv. 11 h.
11Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 467 pv.
12Syrian Chess Championship for Seniors 467 pv. 13 h.
13Syrian Individual Championship - Final2012 1068 pv.
14Syrian Individual Championship-Initiative 2012 1103 pv. 21 h.
15Damascus Individual Championship-Initiative 2012 1137 pv. 3 h.
16Syria Clubs 2011 1213 pv. 7 h.
17Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 1331 pv. 4 h.
18Syrian Individual Championship -Final 2011 1406 pv. 7 h.
19Syrian Individual Championship-Semi Final 1465 pv. 12 h.
20Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 1489 pv. 21 h.
21Syria Clubs 2010 1509 pv. 5 h.
22 Individual syrian chess schools for girls (2) 1511 pv. 5 h.
23Damascus Individual Championship - Final2011 1528 pv. 19 h.
24damascus individual championship-initiative 1546 pv. 8 h.
25Syrian final for men 1802 pv. 23 h.
26Syrian Clubs 2009 1891 pv. 6 h.
27 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 2105 pv. 20 h.
28Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 2105 pv. 20 h.
29Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 2105 pv. 20 h.
30Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 2105 pv. 20 h.
31Arab World Championship U12 boys/2009 2105 pv. 20 h.
32Arab World Championship U12 girls/2009 2105 pv. 20 h.
33Arab World Championship U14 Girle/ 2009 2105 pv. 20 h.
34Arab World Championship U 14 Boys / 2009 2106 pv. 7 h.
35Syria chess men 2158 pv.
36Syrian chess for Women 2359 pv. 1 h.
37Daraa Championship for teams 2447 pv. 23 h.
38Aleppo 2892 pv. 2 h.