Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Syria (SYR)

Flag SYR
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1Syria Boys U14 140 pv. 6 h.
2Syria Boys U12 140 pv. 6 h.
3Syria Boys U10 140 pv. 6 h.
4Syria Boys U8 140 pv. 6 h.
5Syria Boys U6 140 pv. 6 h.
6Final Syria 2014 160 pv. 7 h.
7Damascus 2014 161 pv. 9 h.
8Syria Initiative 2014 175 pv. 16 h.
9Damascus Individual 2014 191 pv. 20 h.
10Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 297 pv. 9 h.
11Syrian Chess Championship for Seniors 297 pv. 21 h.
12Syrian Individual Championship - Final2012 898 pv. 8 h.
13Syrian Individual Championship-Initiative 2012 934 pv. 6 h.
14Damascus Individual Championship-Initiative 2012 967 pv. 11 h.
15Syria Clubs 2011 1043 pv. 16 h.
16Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 1161 pv. 13 h.
17Syrian Individual Championship -Final 2011 1236 pv. 16 h.
18Syrian Individual Championship-Semi Final 1295 pv. 20 h.
19Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 1320 pv. 6 h.
20Syria Clubs 2010 1339 pv. 13 h.
21 Individual syrian chess schools for girls (2) 1341 pv. 14 h.
22Damascus Individual Championship - Final2011 1359 pv. 3 h.
23damascus individual championship-initiative 1376 pv. 16 h.
24Syrian final for men 1633 pv. 7 h.
25Syrian Clubs 2009 1721 pv. 15 h.
26 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 1936 pv. 4 h.
27Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 1936 pv. 4 h.
28Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 1936 pv. 4 h.
29Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 1936 pv. 4 h.
30Arab World Championship U12 boys/2009 1936 pv. 4 h.
31Arab World Championship U12 girls/2009 1936 pv. 4 h.
32Arab World Championship U14 Girle/ 2009 1936 pv. 4 h.
33Arab World Championship U 14 Boys / 2009 1936 pv. 16 h.
34Syria chess men 1988 pv. 9 h.
35Syrian chess for Women 2189 pv. 10 h.
36Daraa Championship for teams 2278 pv. 8 h.
37Aleppo 2722 pv. 11 h.