Liiton valinta    ECU Logo

Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI CỜ VUA TẾT ĐOÀN VIÊN MỞ RỘNG 16 h. 19 min.
2Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 8,9 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 21 h. 28 min.
3Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 21 h. 31 min.
4Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 21 h. 40 min.
5Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 21 h. 49 min.
6Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 21 h. 54 min.
7Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 21 h. 58 min.
8Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 22 h. 6 min.
9Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam, Nữ mầm non Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 22 h. 15 min.
10Giải bim bim mở rộng lần thứ nhất 1 pv. 1 h.
11GIAI CO VUA MO RONG B nu chuyen nganh 2 pv. 4 h.
12LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 10 2 pv. 20 h.
13LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM PHONG TRÀO 2 pv. 20 h.
14LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU PT 2 pv. 20 h.
15LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU NC 2 pv. 20 h.
16LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 13 2 pv. 20 h.
17LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 11 2 pv. 20 h.
18LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 10 2 pv. 20 h.
19LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 8 2 pv. 21 h.
20LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 9 2 pv. 21 h.
21LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 8 2 pv. 21 h.
22LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 7 2 pv. 21 h.
23LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM NANG CAO 2 pv. 21 h.
24LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 13 2 pv. 21 h.
25LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 11 2 pv. 21 h.
26LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 9 2 pv. 21 h.
27LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG U6 2 pv. 22 h.
28LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 7 2 pv. 22 h.
29GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM THPT 2 pv. 22 h.
30GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM KHỐI LỚP 8-9 2 pv. 22 h.
31GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 6-7 2 pv. 22 h.
32GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ THPT 2 pv. 22 h.
33GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 8-9 2 pv. 22 h.
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM KHỐI LỚP 6-7 2 pv. 22 h.
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM KHỐI LỚP 4-5 2 pv. 22 h.
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 4-5 2 pv. 22 h.
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 1-3 2 pv. 22 h.
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM KHỐI LỚP 1-3 2 pv. 22 h.
39POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 1 3 pv. 3 h.
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM LỚP THPT 3 pv. 3 h.
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM LỚP 8-9 3 pv. 3 h.
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM LỚP 6-7 3 pv. 4 h.
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM LỚP 4-5 3 pv. 4 h.
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ LỚP 8-9 3 pv. 4 h.
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ LỚP 1-3 3 pv. 4 h.
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ LỚP 6-7 3 pv. 4 h.
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ LỚP 4-5 3 pv. 4 h.
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM LỚP 1-3 3 pv. 4 h.
49LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 6 3 pv. 19 h.
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ LỚP THPT 3 pv. 23 h.
Advertisement