Liiton valinta

Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1Giải VÔ ĐỊCH CỜ VUA ONLINE lần thứ 7 10 h. 15 min.
2Giải Giao Hữu Cờ Vua RMIT Hà Nội 2015 20 h. 43 min.
3GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM 6-7 22 h. 39 min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM 8-9 1 pv. 15 h.
5GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ 6-7 1 pv. 16 h.
6GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ 4-5 1 pv. 16 h.
7GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ 1-3 1 pv. 16 h.
8GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM 1-3 1 pv. 16 h.
9GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ THPT 1 pv. 16 h.
10GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM 4-5 1 pv. 16 h.
11ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG VIỆT ÚC - CỜ VUA (Nữ trung học) 1 pv. 18 h.
12ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG VIỆT ÚC - CỜ VUA (Nữ tiểu học) 1 pv. 18 h.
13ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG VIỆT ÚC - CỜ VUA (Nam trung học) 1 pv. 18 h.
14ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG VIỆT ÚC - CỜ VUA (Nam tiểu học) 1 pv. 18 h.
15GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ 8-9 1 pv. 20 h.
16GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM THPT 1 pv. 21 h.
17GIẢI CỜ VUA U13 - U14 Nu HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT TÂN HIỆP 2 pv. 14 h.
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 14-15 10 pv. 16 h.
19GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 12-13 10 pv. 16 h.
20GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 10-11 10 pv. 16 h.
21GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 8-9 10 pv. 16 h.
22GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 7 10 pv. 16 h.
23GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 14-15 10 pv. 16 h.
24GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 12-13 10 pv. 16 h.
25GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 10-11 10 pv. 16 h.
26GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 8-9 10 pv. 16 h.
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 7 10 pv. 16 h.
28GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 15 h.
29GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 15 h.
30GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 15 h.
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 11 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 15 h.
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 9 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 15 h.
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 15 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 16 h.
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 13 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 16 h.
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 16 h.
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 13 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 16 h.
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 18 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 16 h.
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 15 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 16 h.
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 18 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 12 pv. 17 h.
40GIẢI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU BAN ĐẦU NĂM 2015 - BẢNG NỮ 2008 12 pv. 22 h.
41GIẢI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU BAN ĐẦU 2015 - BẢNG NỮ 2007 12 pv. 22 h.
42GIẢI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU BAN ĐẦU 2015 - BẢNG NAM 2009 12 pv. 22 h.
43GIẢI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU BAN ĐẦU 2015 - BẢNG NAM 2008 12 pv. 22 h.
44GIẢI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU BAN ĐẦU 2015 - BẢNG NAM 2007 12 pv. 22 h.
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 13 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 13 pv. 15 h.
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 9 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 13 pv. 15 h.
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 11 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 13 pv. 15 h.
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 15 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 13 pv. 15 h.
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 11 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 13 pv. 15 h.
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 18 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 13 pv. 16 h.
Advertisement