Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIAI DAU TAP CO NHANH 6 h. 50 min.
2Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 55 min.
3Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 55 min.
4Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 56 min.
5Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 56 min.
6Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 56 min.
7Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 56 min.
8Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 57 min.
9Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 57 min.
10Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 57 min.
11Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 10 h. 57 min.
12Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 10 h. 59 min.
13Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 1) Cờ nhanh 11 h.
14Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 1) Cờ nhanh 11 h.
15Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 1) Cờ nhanh 11 h.
16Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 1) Cờ nhanh 11 h.
17Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 1) Cờ nhanh 11 h.
18Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 1) Cờ nhanh 11 h.
19Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 11 h. 1 min.
20Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 11 h. 1 min.
21HỘI THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016 MÔN CỜ VUA 11 h. 25 min.
22Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 8-9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
23Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 10-11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
24Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 14-15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
25Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 14-15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
26Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 12-13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
27Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 12-13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
28Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 10-11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
29Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 8-9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
30Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
31Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 5 h.
32Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 pv. 5 h.
33Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 pv. 5 h.
34Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 1 pv. 5 h.
35Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 1 pv. 5 h.
36Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 1 pv. 5 h.
37Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 1 pv. 5 h.
38Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 1 pv. 5 h.
39Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 1 pv. 5 h.
40Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 pv. 5 h.
41Giải cờ quận Hoàng Mai Nu 7 - TC 1 pv. 15 h.
42Giải cờ quận Hoàng Mai - NHANH Nữ 9 1 pv. 15 h.
43Giải cờ quận Hoàng Mai NHANH Nu 7 1 pv. 15 h.
44Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 pv. 15 h.
45Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 1 pv. 15 h.
46Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 1 pv. 15 h.
47Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 1 pv. 15 h.
48Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 pv. 15 h.
49Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9 ) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 15 h.
50Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7 ) Cờ tiêu chuẩn 1 pv. 15 h.
Advertisement