Liiton valinta

Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 1 h. 25 min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 1 h. 26 min.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 8 h. 13 min.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 8 h. 17 min.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 8 h. 19 min.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 8 h. 23 min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 8 h. 25 min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 8 h. 29 min.
9GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ 9 h. 10 min.
10GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM 9 h. 11 min.
11GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 9 h. 57 min.
12GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 10 h.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 14 h. 48 min.
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 14 h. 48 min.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 14 h. 48 min.
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 14 h. 49 min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 1 pv.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 1 pv.
19GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 4-5] 2 pv. 13 h.
20GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ THPT] 3 pv. 23 h.
21GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM THPT] 3 pv. 23 h.
22GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 8-9] 3 pv. 23 h.
23GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 8-9] 3 pv. 23 h.
24GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 6-7] 3 pv. 23 h.
25GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 6-7] 3 pv. 23 h.
26GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 4-5] 3 pv. 23 h.
27GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 1-3] 3 pv. 23 h.
28GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 1-3] 3 pv. 23 h.
29GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT-BẢNG NỮ 5 pv. 7 h.
30GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIÉT-BẢNG NAM 5 pv. 7 h.
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 5 pv. 11 h.
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 5 pv. 11 h.
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9 - 10 ( LỚP 4-5 ) 5 pv. 11 h.
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 7 - 8 ( LỚP 2-3 ) 5 pv. 11 h.
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 5 pv. 11 h.
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014- 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 5 pv. 11 h.
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 5 pv. 11 h.
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4 - 5 ) 5 pv. 11 h.
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 5 pv. 11 h.
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 5 pv. 11 h.
41GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH ĐÔNG ANH MỞ RỘNG NĂM 2014 6 pv. 21 h.
4225th ASCOPE GAMES 2014 - CHESS TOURNAMENT 8 pv. 4 h.
43GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 5-6 12 pv.
44GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 7 12 pv.
45GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 8-9 12 pv.
46GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 10 12 pv.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 12 pv. 5 h.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 12 pv. 5 h.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 12 pv. 9 h.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 12 pv. 9 h.