Liiton valinta    ECU Logo

Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1Giải Cờ Tướng Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 4 22 h. 41 min.
2Giải Cờ Tướng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 1 22 h. 48 min.
3Giải Cờ Tướng Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khối 3 22 h. 50 min.
4Giải Cờ Tướng Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 5 23 h. 15 min.
5Giải Cờ Tướng Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 2 23 h. 23 min.
6Giải Cờ Tướng Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khối 5 23 h. 32 min.
7Giải Cờ Tướng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khối 1 1 pv. 2 h.
8Giải Cờ Tướng Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 3 1 pv. 2 h.
9Giải Cờ Tướng Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khối 4 1 pv. 2 h.
10Giải Cờ Tướng Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khối 2 1 pv. 3 h.
11Giải VÔ ĐỊCH CỜ VUA ONLINE lần thứ 8 1 pv. 17 h.
12HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 2 pv. 20 h.
13Giang ho tran 3 pv. 17 h.
14Giải vô địch cờ nhanh Thăng Long Kỳ Đạo mở rộng 2015 7 pv. 1 h.
15GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_U5-6 8 pv. 4 h.
16GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U8-9 8 pv. 4 h.
17GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U7 8 pv. 4 h.
18GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U11 8 pv. 4 h.
19GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U9 8 pv. 4 h.
20GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U10 8 pv. 4 h.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2015 Nam lứa tuổi 20 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 9 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 20 - Cờ tiêu chuẩn 9 pv. 3 h.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 20 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 17 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2015 Nam lứa tuổi 17 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 15 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 15 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 13 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 13 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 11 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 11 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 9 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 7 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 7 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 6 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 6 - Cờ chớp nhoáng 9 pv. 3 h.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 6 - Cờ tiêu chuẩn 9 pv. 21 h.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 13 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 9 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 1 h.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 11 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 1 h.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 17 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 1 h.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 11 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 1 h.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 7 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 1 h.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 7 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 2 h.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 9 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 2 h.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 2 h.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 20 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 2 h.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 13 - Cờ tiêu chuẩn 10 pv. 2 h.