Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 CỜ TIÊU CHUẨN 3 h. 15 min.
2GIAI CO VUA CLB KIEN TUONG TUONG LAI _LOP KY THU 3 h. 58 min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 15 CỜ TRUYỀN THỐNG 6 h. 5 min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 17 CỜ TRUYỀN THỐNG 6 h. 6 min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 17 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 6 min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 15 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 7 min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 20 CỜ TRUYỀN THỐNG 6 h. 8 min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 20 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 8 min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 20 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 9 min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 11 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 12 min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 13 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 15 min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 17 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 16 min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 15 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 17 min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 11 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 44 min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 09 CỜ TIÊU CHUẨN 6 h. 46 min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 13 CỜ TRUYỀN THỐNG 7 h. 10 min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 CỜ TRUYỀN THỐNG 7 h. 14 min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 11 CỜ TRUYỀN THỐNG 7 h. 15 min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 11 CỜ TRUYỀN THỐNG 7 h. 24 min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 09 CỜ TIÊU CHUẨN 7 h. 26 min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 07 CỜ TIÊU CHUẨN 7 h. 31 min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 07 CỜ TIÊU CHUẨN 7 h. 31 min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 09 CỜ TRUYỀN THỐNG 7 h. 50 min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 09 CỜ TRUYỀN THỐNG 8 h. 8 min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 07 CỜ TRUYỀN THỐNG 8 h. 20 min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 07 CỜ TRUYỀN THỐNG 8 h. 21 min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 06 CỜ TRUYỀN THỐNG 8 h. 52 min.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 06 CỜ TRUYỀN THỐNG 8 h. 52 min.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 06 CỜ TIÊU CHUẨN 8 h. 53 min.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 06 CỜ TIÊU CHUẨN 8 h. 54 min.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 15 CỜ TRUYỀN THỐNG 8 h. 56 min.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 20 CỜ TRUYỀN THỐNG 12 h. 15 min.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 17 CỜ TRUYỀN THỐNG 12 h. 20 min.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 15 2 pv. 10 h.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 09 2 pv. 11 h.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 09 2 pv. 11 h.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 11 2 pv. 11 h.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 11 2 pv. 11 h.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 07 2 pv. 11 h.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 07 2 pv. 11 h.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 06 2 pv. 11 h.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 06 2 pv. 11 h.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 15 2 pv. 13 h.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 13 2 pv. 13 h.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 2 pv. 13 h.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 20 2 pv. 14 h.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 17 2 pv. 14 h.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 20 2 pv. 14 h.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 17 2 pv. 14 h.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 3 pv. 12 h.