Liiton valinta    ECU Logo

Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1Giải Cờ Vua Bắc Giang mở rộng lần 2 năm 2015_OPEN_Cờ Chớp 1 h. 9 min.
2Giải Cờ Vua Bắc Giang mở rộng lần 2 năm 2015_U9_Cờ Chớp 1 h. 10 min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH NAM 10 9 h. 20 min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH NỮ 6+8 9 h. 21 min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ CHỚP Nữ 10 9 h. 23 min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ CHỚP Nữ 6+8 9 h. 23 min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ CHỚP VÔ ĐỊCH NAM 9 h. 23 min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ CHỚP NAM 12+14 9 h. 24 min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ CHỚP NAM 10 9 h. 24 min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ CHỚP NAM 8 9 h. 24 min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ CHỚP NAM 6 9 h. 24 min.
12Giải Cờ Vua Bắc Giang mở rộng lần 2 năm 2015_U11_Cờ Chớp 10 h. 22 min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH NỮ 12+14+VÔ ĐỊCH 10 h. 35 min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH NỮ 8 10 h. 38 min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH VÔ ĐỊCH NAM 10 h. 39 min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH NAM 12 10 h. 39 min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH NAM 8 10 h. 39 min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH NAM 6 10 h. 40 min.
19Giải Cờ Vua Bắc Giang mở rộng lần 2 năm 2015_U7_Cờ Chớp 10 h. 41 min.
20Giải Cờ Vua Bắc Giang mở rộng lần 2 năm 2015_U6_Cờ Chớp 10 h. 43 min.
21GIAI CO VUA BAC GIANG MO RONG LAN THU 2 NAM 2015 - CO CHOP OPEN 19 h. 24 min.
22GIAI CO VUA BAC GIANG MO RONG LAN THU 2 NAM 2015 - CO CHOP U11 19 h. 30 min.
23GIAI CO VUA BAC GIANG MO RONG LAN THU 2 NAM 2015 - CO CHOP U9 19 h. 34 min.
24GIAI CO VUA BAC GIANG MO RONG LAN THU 2 NAM 2015 - CO CHOP U7 19 h. 41 min.
25GIAI CO VUA BAC GIANG MO RONG LAN THU 2 NAM 2015 - CO CHOP U6 19 h. 56 min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM 20 h. 4 min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ 20 h. 50 min.
28GIAI CO VUA BAC GIANG MO RONG LAN THU 2 NAM 2015 U6 22 h. 18 min.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÀ NỘI NĂM 2015. BẢNG MỞ 22 h. 36 min.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÀ NỘI NĂM 2015. U9 22 h. 37 min.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM 23 h. 17 min.
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 13-14 23 h. 21 min.
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 11-12 23 h. 22 min.
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 9-10 23 h. 22 min.
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 7-8 23 h. 22 min.
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 6 23 h. 22 min.
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 13-14 23 h. 22 min.
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 11-12 23 h. 23 min.
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 9-10 23 h. 23 min.
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 7-8 23 h. 23 min.
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 6 23 h. 23 min.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ 1 pv. 9 h.
43GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỌC VĂN LANG - BẢNG NAM 1 pv. 10 h.
44GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI GIẢI THÁNG 11 2 pv. 22 h.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÀ NỘI NĂM 2015. U7 2 pv. 22 h.
46Giải Vô địch Cờ Vua Chớp nhoáng TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2015 Ngày 22 tháng 11 năm 2015 - Bảng Tiểu học 5 pv. 14 h.
47Giải Vô địch Cờ Vua Chớp nhoáng TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2015 Ngày 22 tháng 11 năm 2015 - Bảng Đội tuyển 5 pv. 14 h.
48GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI GIẢI THÁNG 11 5 pv. 17 h.
49GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 55-58 9 pv. 22 h.
50GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 59-62 9 pv. 22 h.