Liiton valinta    ECU Logo

Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC NĂM 2016 - HỆ PHONG TRÀO TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ 10 h. 59 min.
2HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC NĂM 2016 - HỆ NÂNG CAO TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ 11 h. 6 min.
3Giải đấu Tập 1 pv. 16 h.
4Giải vui hè tháng 7 quân đội 1 pv. 16 h.
5GIAI CO NHANH TAP HUAN HKPD TQ 2016 4 pv. 16 h.
6GIẢI CỜ TƯỚNG TRANH CÚP LÊ UY VỆ NĂM 2016 - BẢNG NỮ 12-15 5 pv. 11 h.
7GIẢI CỜ TƯỚNG TRANH CÚP LÊ UY VỆ NĂM 2016 - BẢNG NỮ 11 5 pv. 11 h.
8GIẢI CỜ TƯỚNG TRANH CÚP LÊ UY VỆ NĂM 2016 - BẢNG NAM 11 5 pv. 11 h.
9GIẢI CỜ TƯỚNG TRANH CÚP LÊ UY VỆ NĂM 2016 - BẢNG NAM 12-15 5 pv. 11 h.
10HỘI THAO CAO SU VIỆT NAM NĂM 2016 7 pv.
11Cờ nhanh U5,6 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 7 pv. 10 h.
12Cờ nhanh U7 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 7 pv. 10 h.
13Cờ nhanh U8 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 7 pv. 10 h.
14Cờ nhanh U9 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 7 pv. 10 h.
15Cờ nhanh U11 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 7 pv. 10 h.
16Cờ nhanh U10 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 7 pv. 10 h.
17Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nam 15 KQBT: http://hnchess.com/ 11 pv. 22 h.
18Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nữ 15 KQBT: http://hnchess.com/ 11 pv. 22 h.
19Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nam 11 KQBT: http://hnchess.com/ 11 pv. 22 h.
20Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nữ 09 KQBT: http://hnchess.com/ 11 pv. 22 h.
21Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nam 09 KQBT: http://hnchess.com/ 11 pv. 22 h.
22Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nữ 11 KQBT: http://hnchess.com/ 11 pv. 22 h.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 20 12 pv. 10 h.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 17 12 pv. 10 h.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 15 12 pv. 10 h.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 13 12 pv. 10 h.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 11 12 pv. 10 h.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 9 12 pv. 10 h.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 7 12 pv. 10 h.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 6 12 pv. 10 h.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 20 12 pv. 10 h.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 17 12 pv. 10 h.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 15 12 pv. 10 h.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 13 12 pv. 10 h.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 11 12 pv. 10 h.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9 12 pv. 10 h.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 7 12 pv. 10 h.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 6 12 pv. 10 h.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 20 12 pv. 10 h.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 17 12 pv. 10 h.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 15 12 pv. 10 h.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 13 12 pv. 10 h.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 11 12 pv. 10 h.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 9 12 pv. 10 h.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 7 12 pv. 10 h.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 6 12 pv. 10 h.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 20 12 pv. 10 h.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 17 12 pv. 10 h.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 15 12 pv. 10 h.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 13 12 pv. 10 h.
Advertisement
Advertisement