Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TRUYỀN THỐNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 18 0 Minuutit
2GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TRUYỀN THỐNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 11 0 Minuutit
3GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TRUYỀN THỐNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 09 1 Minuutit
4GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TRUYỀN THỐNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 09 2 Minuutit
5GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TRUYỀN THỐNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 11 4 Minuutit
6GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TRUYỀN THỐNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 13 4 Minuutit
7GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 07 6 Minuutit
8GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 07 7 Minuutit
9GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 09 8 Minuutit
10GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 15 4 h. 56 min.
11Giải vô địch cờ vua Thăng Long Kỳ Đạo mở rộng lần IV 5 h. 4 min.
12GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI 5 h. 42 min.
13GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 18 5 h. 54 min.
14GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 13 6 h. 4 min.
15GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 18 6 h. 9 min.
16GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 13 6 h. 9 min.
17GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 15 6 h. 23 min.
18GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 11 6 h. 26 min.
19GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 11 6 h. 26 min.
20GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TRUYỀN THỐNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 07 6 h. 33 min.
21GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 09 6 h. 34 min.
22GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 15 1 pv. 5 h.
23GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 15 1 pv. 5 h.
24GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 18 1 pv. 5 h.
25GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 18 1 pv. 5 h.
26GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 13 1 pv. 5 h.
27GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 13 1 pv. 6 h.
28GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 11 1 pv. 6 h.
29GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 11 1 pv. 6 h.
30GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 09 1 pv. 6 h.
31GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 09 1 pv. 6 h.
32GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI 1 pv. 6 h.
33GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 07 1 pv. 6 h.
34GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 07 1 pv. 6 h.
35GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI 2 pv. 2 h.
36GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 09 2 pv. 18 h.
37GIAI CO CHOP NHOM A 3 pv. 6 h.
38GIẢI CỜ VUA LỚP CAO ĐẲNG 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 4 pv. 7 h.
39Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2015 - Giải số 2 4 pv. 18 h.
40GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI - BANG NANG CAO 5 pv. 5 h.
41GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI - BANG PHONG TRAO 5 pv. 5 h.
42GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - CỜ CHỚP 5 pv. 5 h.
43GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - PHỤ HUYNH 5 pv. 5 h.
44GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - CỜ CHỚP 5 pv. 20 h.
45GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NỮ 11 TUỔI 6 pv. 1 h.
46GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 11 TUỔI 6 pv. 1 h.
47GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 9 TUỔI 6 pv. 1 h.
48GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 15 TUỔI 6 pv. 1 h.
49GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 13 TUỔI 6 pv. 1 h.
50GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NỮ 9 TUỔI 6 pv. 1 h.