Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI - LOP KY THU 21 h. 46 min.
2Capital chess club open tournament 2016 23 h. 45 min.
3GIAI CO VUA THAI NGUYEN 1 pv. 5 h.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NỮ 1 pv. 5 h.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NAM 1 pv. 5 h.
6BẢNG NỮ GIẢI PHÂN ĐẠM 6 pv. 3 h.
7BẢNG A NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 6 pv. 3 h.
8BẢNG B NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 6 pv. 3 h.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 8 pv.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 8 pv.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8 pv. 3 h.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 9 pv. 6 h.
13Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 9 9 pv. 20 h.
14Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 2 9 pv. 23 h.
15Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 3 10 pv.
16Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 1 10 pv.
17GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U10 10 pv. 2 h.
18GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U9 10 pv. 2 h.
19GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 10 pv. 2 h.
20GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U7 10 pv. 2 h.
21GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U6 10 pv. 2 h.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 41-65 11 pv. 3 h.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016- LỨA TUỔI 11-30 11 pv. 3 h.
24GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 31-40 11 pv. 3 h.
25GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG T.TRẤN 1 NĂM 2016 NỮ 4+5 11 pv. 3 h.
26Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Chuyên nghiệp 17 pv.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016 17 pv. 1 h.
28Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Tiểu học tuổi 17 pv. 1 h.
29Giải Cờ Vua VĐ Liên đoàn Cờ TP. Đà Nẵng Bảng Mầm Non 17 pv. 7 h.
30GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 19 pv. 7 h.
31GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 10. BẢNG PHONG TRÀO 22 pv. 4 h.
32GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG PHONG TRÀO 22 pv. 4 h.
33GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 8. BẢNG PHONG TRÀO 22 pv. 4 h.
34GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG PHONG TRÀO 22 pv. 4 h.
35GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 6. BẢNG PHONG TRÀO 22 pv. 4 h.
36GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. BẢNG MỞ RỘNG 22 pv. 10 h.
37GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG NÂNG CAO 23 pv. 4 h.
38GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG NÂNG CAO 23 pv. 4 h.
39GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11. BẢNG NÂNG CAO 23 pv. 4 h.
40GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 13. BẢNG PHONG TRÀO 23 pv. 4 h.
41GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11 BẢNG PHONG TRÀO 23 pv. 4 h.
42Giai Giao Huu Pootech Lan 5 - Nhom 1 24 pv.
43Giai Giao Huu Pooltech lan 5 - Nhom 2 24 pv.
44Giai Giao Huu Pooltech Lan 5 - nhom 3 24 pv. 1 h.
45GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ PHỔ TU CỜ VUA 29 pv. 3 h.
46GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG GIÁO VIÊN - CỜ VUA 29 pv. 3 h.
47GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG PHỔ TU CỜ TƯỚNG 29 pv. 3 h.
48GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM PHỔ TU CỜ VUA 29 pv. 3 h.
49GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 29 pv. 3 h.
50GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 29 pv. 3 h.
Advertisement