Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI SUMMER CHESS FAMILY - WEEK 3 16 h.
2Đấu tập tối thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 2 pv. 13 h.
3Đấu tập chiều thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 2 pv. 14 h.
4Giải cờ vua đồng đội tranh cúp Thăng Long chess lần 1 - 2017 4 pv. 19 h.
5Giải Cờ Vua Mừng Hè Rực rỡ 2017 4 pv. 23 h.
6Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 6 5 pv. 12 h.
7Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ trẻ B2 5 pv. 17 h.
8Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển B2 5 pv. 17 h.
9Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nu tuyển B1 5 pv. 17 h.
10Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B2 5 pv. 17 h.
11Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B1 5 pv. 17 h.
12Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển KTVĐ 5 pv. 17 h.
13Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển KTVĐ 5 pv. 17 h.
14Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B2 5 pv. 22 h.
15Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B1 6 pv. 15 h.
16GIẢI SUMMER CHESS FAMILY - WEEK 2 7 pv. 2 h.
17Giải đấu tập số 4, khóa hè, KTTL - cs TTT 7 pv. 19 h.
18Đấu tập CS2 Tôn Thất Tùng 8 pv. 18 h.
19giải cờ chớp 10 pv. 22 h.
20Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 5 12 pv. 12 h.
21HỘI THAO KHỐI THI ĐUA 11 NĂM 2017 MÔN CỜ TƯỚNG-BÌNH THUẬN 13 pv. 1 h.
22GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TOURNAMENT - WEEK 1 14 pv. 12 h.
23GIẢI CỜ NGƯỜI FESTIVAL BIỂN KHÁNH HÒA MỞ RỘNG NĂM 2017 14 pv. 17 h.
24GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 14 pv. 17 h.
25GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 14 pv. 17 h.
26GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 14 pv. 18 h.
27GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 14 pv. 18 h.
28GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 14 pv. 18 h.
29GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 14 pv. 18 h.
30GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 14 pv. 18 h.
31GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NAM 14 pv. 18 h.
32GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 14 pv. 21 h.
33GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 14 pv. 22 h.
34GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 14 pv. 22 h.
35GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 14 pv. 22 h.
36GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 14 pv. 22 h.
37GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 14 pv. 22 h.
38GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 14 pv. 22 h.
39GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NAM 14 pv. 22 h.
40GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 13 TUỔI 14 pv. 23 h.
41GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 13 TUỔI 14 pv. 23 h.
42GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 15 TUỔI 14 pv. 23 h.
43GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 11 TUỔI 15 pv.
44GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 9 TUỔI 15 pv.
45GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 11 TUỔI 15 pv.
46GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 9 TUỔI 15 pv. 1 h.
47GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 13 TUỔI 15 pv. 17 h.
48GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 15 TUỔI 15 pv. 18 h.
49GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 15 TUỔI 15 pv. 18 h.
50GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 13 TUỔI 15 pv. 18 h.
Advertisement