Liiton valinta    ECU Logo

Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ - CỜ NHANH 9 h. 52 min.
2GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 8 14 h. 13 min.
3GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ NĂM 2016 1 pv. 5 h.
4GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 5-6 1 pv. 5 h.
5GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 7 1 pv. 5 h.
6GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 9 1 pv. 5 h.
7GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 10 1 pv. 5 h.
8prueba 2 pv. 13 h.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 09 3 pv. 14 h.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 3 pv. 14 h.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 09 3 pv. 14 h.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 3 pv. 15 h.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 3 pv. 15 h.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 3 pv. 15 h.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 3 pv. 15 h.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 3 pv. 15 h.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 07 3 pv. 15 h.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 3 pv. 16 h.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 3 pv. 16 h.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 06 3 pv. 16 h.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 3 pv. 16 h.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 3 pv. 16 h.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 07 3 pv. 16 h.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 06 3 pv. 16 h.
25Giải Cờ tướng Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2016 Lứa tuổi từ 60 - 70 tuổi 3 pv. 17 h.
26Giải Cờ tướng Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2016 Lứa tuổi từ 71 tuổi trở lên 3 pv. 17 h.
27GIẢI ĐẤU TẬP LẦN 2 CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 8-2016 5 pv. 11 h.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 7 pv. 12 h.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 8 pv. 10 h.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 8 pv. 10 h.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 8 pv. 10 h.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 8 pv. 10 h.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 8 pv. 11 h.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 06 9 pv. 8 h.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 9 pv. 9 h.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 9 pv. 9 h.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 9 pv. 10 h.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 9 pv. 10 h.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 9 pv. 10 h.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 9 pv. 11 h.
41GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 10 pv. 5 h.
42co chop thanh Vinh 11 pv. 8 h.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 09 11 pv. 15 h.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 07 11 pv. 15 h.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 09 11 pv. 15 h.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 20 11 pv. 15 h.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 13 11 pv. 15 h.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 13 11 pv. 15 h.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 11 11 pv. 15 h.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 07 11 pv. 15 h.
Advertisement