Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Mongolia (MGL)

Flag MGL
č.TurnajPosledná aktualizácia
1"IKH NUUDEL-2016" INTERNATIONAL CHESS OPEN TOURNAMENT 14 Hodiny 15 Min.
2"IKH NUUDEL-2016" INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 1 Days 13 Hodiny
3Цагаан Бэрс 2016 Блиц 18 нас 3 Days 16 Hodiny
4Цагаан Бэрс 2016 Блиц 14 хүртэлх нас 3 Days 16 Hodiny
5Цагаан Бэрс 2016 Блиц 10 хүртэлх нас 3 Days 16 Hodiny
6Цагаан Бэрс-2016 эмэгтэй 6 хүртэлх нас 3 Days 16 Hodiny
7Цагаан Бэрс-2016 эрэгтэй 6 хүртэлх нас 3 Days 16 Hodiny
8Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 7-8 нас 3 Days 16 Hodiny
9Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 7-8 нас 3 Days 16 Hodiny
10Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 9-10 нас 3 Days 16 Hodiny
11Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 9-10 нас 3 Days 16 Hodiny
12Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 11-12 нас 3 Days 16 Hodiny
13Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 11-12 нас 3 Days 16 Hodiny
14Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 13-14 нас 3 Days 16 Hodiny
15Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 13-14 нас 3 Days 16 Hodiny
16Цагаан Бэрс 2016 эмэгтэй 15-18 нас 3 Days 16 Hodiny
17Цагаан Бэрс 2016 эрэгтэй 15-18 нас 3 Days 16 Hodiny
18"Saturday Mini Blitz" 5 Days 12 Hodiny
19Saturday Rapid 5 Days 12 Hodiny
201-3 эр 7 Days 20 Hodiny
21Sunday Blitz 11 Days 9 Hodiny
22Sunday Mini Blitz 11 Days 9 Hodiny
23"Ур ухаан-IV" нээлттэй тэмцээн 11 Days 15 Hodiny
24туршилт darkhan 13 Days 14 Hodiny
25Хэнтий нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нэрэмжит 9сарын 1 тэмцээн 14 Days 17 Hodiny
26Sunday Mini Blitz 18 Days 6 Hodiny
27Sunday Blitz 09 11 18 Days 13 Hodiny
28"Ур ухаан-III" нээлттэй тэмцээн 18 Days 15 Hodiny
29Bliz 22 Days 15 Hodiny
30Sunday Blitz 25 Days 13 Hodiny
31"Ур ухаан-II" нээлттэй тэмцээн 25 Days 15 Hodiny
32Sunday Blitz 08.28 29 Days 12 Hodiny
33"Есөн сарын нэгэн" 16 нас 32 Days 12 Hodiny
34"Есөн сарын нэгэн" 12 нас 32 Days 12 Hodiny
35"Есөн сарын нэгэн" 8 нас охид 32 Days 12 Hodiny
36"Есөн сарын нэгэн" 8 нас хөвгүүд 32 Days 12 Hodiny
37"Есөн сарын нэгэн" 10 нас охид 32 Days 12 Hodiny
38"Есөн сарын нэгэн" 10 нас хөвгүүд 32 Days 12 Hodiny
39"Есөн сарын нэгэн" 6 нас охид 32 Days 12 Hodiny
40"Есөн сарын нэгэн" 6 нас хөвгүүд 32 Days 12 Hodiny
41"Ур чадвар-V" нээлттэй тэмцээн 33 Days 10 Hodiny
42Satarday Blitz 08 27 33 Days 10 Hodiny
43Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн F final 38 Days 18 Hodiny
44Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн G 39 Days 21 Hodiny
45Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн H 40 Days 12 Hodiny
46Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн E 40 Days 12 Hodiny
47Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн I 40 Days 15 Hodiny
48МӨШКХолбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн 40 Days 16 Hodiny
49Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн B 40 Days 17 Hodiny
50Монголын Өсвөрийн Шатарчдын Клубуудын холбооны 10 жил "Шатрын их наадам-Багануур хот" анхдугаар тэмцээн C 40 Days 17 Hodiny