Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U15 14 Minúty
2Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U11 15 Minúty
3Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U7 18 Minúty
4Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U13 20 Minúty
5Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U9 21 Minúty
6Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U11 22 Minúty
7Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U13 25 Minúty
8Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U15 29 Minúty
9Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U9 31 Minúty
10Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U7 32 Minúty
11CỜ TƯỚNG MĐ - MX VĨNH MỸ 3 Hodiny 32 Min.
12CỜ VUA MĐ - MX VĨNH MỸ 4 Hodiny
13Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U13 21 Hodiny 44 Min.
14Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U15 21 Hodiny 45 Min.
157th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 23 Hodiny 15 Min.
167th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 1 Days
17POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 1 1 Days 1 Hodiny
18GIẢI CỜ VUA TẾT ĐOÀN VIÊN MỞ RỘNG 1 Days 15 Hodiny
19Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 8,9 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 21 Hodiny
20Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 21 Hodiny
21Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 21 Hodiny
22Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 21 Hodiny
23Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 21 Hodiny
24Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 21 Hodiny
25Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 21 Hodiny
26Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam, Nữ mầm non Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 22 Hodiny
27Giải bim bim mở rộng lần thứ nhất 3 Days 1 Hodiny
28GIAI CO VUA MO RONG B nu chuyen nganh 4 Days 4 Hodiny
29LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 10 4 Days 20 Hodiny
30LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM PHONG TRÀO 4 Days 20 Hodiny
31LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU PT 4 Days 20 Hodiny
32LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU NC 4 Days 20 Hodiny
33LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 13 4 Days 20 Hodiny
34LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 11 4 Days 20 Hodiny
35LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 10 4 Days 20 Hodiny
36LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 8 4 Days 21 Hodiny
37LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 9 4 Days 21 Hodiny
38LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 8 4 Days 21 Hodiny
39LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 7 4 Days 21 Hodiny
40LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM NANG CAO 4 Days 21 Hodiny
41LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 13 4 Days 21 Hodiny
42LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 11 4 Days 21 Hodiny
43LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 9 4 Days 21 Hodiny
44LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG U6 4 Days 21 Hodiny
45LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 7 4 Days 22 Hodiny
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM THPT 4 Days 22 Hodiny
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM KHỐI LỚP 8-9 4 Days 22 Hodiny
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 6-7 4 Days 22 Hodiny
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ THPT 4 Days 22 Hodiny
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 8-9 4 Days 22 Hodiny
Advertisement