výber federácie    ECU Logo

Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NỮ 14 Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 3 Hodiny 6 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NỮ 12 Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 3 Hodiny 7 Min.
3GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NAM 14 Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 3 Hodiny 8 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NAM 12 Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 3 Hodiny 8 Min.
5GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NỮ 10 Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 3 Hodiny 10 Min.
6GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NỮ 8 Kết quả bốc thăm có tại: http://cotuonghanoi.com/ 3 Hodiny 11 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NỮ 6 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 3 Hodiny 12 Min.
8GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NAM 10 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 3 Hodiny 14 Min.
9GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NAM 8 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 3 Hodiny 15 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2015 - BẢNG NAM 6 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 3 Hodiny 16 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NỮ 15 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 17 Hodiny 42 Min.
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NỮ 13 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 1 Days 2 Hodiny
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NỮ 11 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 1 Days 2 Hodiny
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NỮ 9 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 1 Days 2 Hodiny
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NỮ 7 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 1 Days 2 Hodiny
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NAM 15 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 1 Days 2 Hodiny
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NAM 13 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 1 Days 2 Hodiny
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NAM 11 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 1 Days 2 Hodiny
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NAM 9 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 1 Days 2 Hodiny
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM 2015 - BẢNG NAM 7 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 1 Days 2 Hodiny
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 13-14 1 Days 11 Hodiny
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 11-12 1 Days 11 Hodiny
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 9-10 1 Days 11 Hodiny
24GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 7-8 1 Days 11 Hodiny
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 6 1 Days 11 Hodiny
26GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 13-14 1 Days 11 Hodiny
27GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 11-12 1 Days 11 Hodiny
28GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 9-10 1 Days 11 Hodiny
29GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 7-8 1 Days 11 Hodiny
30GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 6 1 Days 11 Hodiny
31GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nữ 10-11-12 1 Days 16 Hodiny
32GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nam 10-11-12 1 Days 16 Hodiny
33GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nữ 6-7 1 Days 16 Hodiny
34GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nam 6-7 1 Days 16 Hodiny
35GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nữ 8-9 1 Days 17 Hodiny
36GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nữ 1-3 1 Days 17 Hodiny
37GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nữ 4-5 1 Days 17 Hodiny
38GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nam 1-3 1 Days 17 Hodiny
39GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nam 8-9 1 Days 17 Hodiny
40GIải cờ vua học sinh Bắc Giang năm 2015_Nam 4-5 1 Days 18 Hodiny
41GIẢI CỜ VUA TRỌNG ĐIỂM NỮ LỨA TUỔI 5 2 Days 6 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA TRỌNG ĐIỂM NỮ LỨA TUỔI 6 2 Days 6 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA TRỌNG ĐIỂM NAM LỨA TUỔI 5 2 Days 6 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA TRỌNG ĐIỂM NAM LỨA TUỔI 6 2 Days 6 Hodiny
45GIẢI CỜ VUA BẮC GIANG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2015 CỜ NHANH - OPEN 2 Days 10 Hodiny
46GIẢI CỜ VUA BẮC GIANG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2015 CỜ NHANH - U7 2 Days 10 Hodiny
47GIẢI CỜ VUA BẮC GIANG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2015 CỜ NHANH - U9 2 Days 10 Hodiny
48GIẢI CỜ VUA BẮC GIANG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2015 CỜ NHANH - U11 2 Days 10 Hodiny
49GIẢI CỜ VUA BẮC GIANG MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2015 CỜ NHANH - U6 2 Days 10 Hodiny
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM 2 Days 15 Hodiny