Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 1-3] 10 Hodiny 38 Min.
2GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 1-3] 10 Hodiny 38 Min.
3GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 4-5] 10 Hodiny 42 Min.
4GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 4-5] 10 Hodiny 43 Min.
5GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 6-7] 10 Hodiny 43 Min.
6GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 6-7] 10 Hodiny 44 Min.
7GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 8-9] 10 Hodiny 44 Min.
8GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 8-9] 10 Hodiny 44 Min.
9GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ THPT] 10 Hodiny 46 Min.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 11 Hodiny 28 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 11 Hodiny 31 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 11 Hodiny 53 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 11 Hodiny 54 Min.
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 11 Hodiny 55 Min.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 11 Hodiny 57 Min.
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 12 Hodiny 2 Min.
17GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 12 Hodiny 3 Min.
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 12 Hodiny 4 Min.
19GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 12 Hodiny 8 Min.
20GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM THPT] 16 Hodiny 12 Min.
21GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 16 Hodiny 19 Min.
22GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 16 Hodiny 40 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 1 Days 7 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 1 Days 7 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ 1 Days 15 Hodiny
26GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM 1 Days 15 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 2 Days 6 Hodiny
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 2 Days 6 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT-BẢNG NỮ 6 Days 13 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIÉT-BẢNG NAM 6 Days 13 Hodiny
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 6 Days 17 Hodiny
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 6 Days 17 Hodiny
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9 - 10 ( LỚP 4-5 ) 6 Days 17 Hodiny
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 7 - 8 ( LỚP 2-3 ) 6 Days 17 Hodiny
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 6 Days 17 Hodiny
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014- 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 6 Days 17 Hodiny
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 6 Days 17 Hodiny
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4 - 5 ) 6 Days 17 Hodiny
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 6 Days 17 Hodiny
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 6 Days 17 Hodiny
41GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH ĐÔNG ANH MỞ RỘNG NĂM 2014 8 Days 3 Hodiny
4225th ASCOPE GAMES 2014 - CHESS TOURNAMENT 9 Days 10 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 5-6 13 Days 6 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 7 13 Days 6 Hodiny
45GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 8-9 13 Days 6 Hodiny
46GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 10 13 Days 6 Hodiny
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 13 Days 11 Hodiny
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 13 Days 11 Hodiny
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 13 Days 15 Hodiny
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 13 Days 15 Hodiny