Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U 13 NỮ 12 Minúty
2GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U13 19 Minúty
3GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U11 19 Minúty
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U11 NAM 20 Minúty
5GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U8 22 Minúty
6GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U9 23 Minúty
7GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U7 23 Minúty
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U13 NAM 27 Minúty
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐÔNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 NỘI DUNG CỜ NHANH NỮ 29 Minúty
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U11 NỮ 30 Minúty
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 30 Minúty
12GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U6 32 Minúty
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U9 Nam 34 Minúty
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U9 NỮ 38 Minúty
15GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U15 44 Minúty
16GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U10 53 Minúty
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U7 NỮ 58 Minúty
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U6 NAM 1 Hodiny 15 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U6 NỮ 1 Hodiny 34 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U7 NAM 2 Hodiny 18 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 5 Hodiny 3 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐÔNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 NỘI DUNG CỜ CHƠP NỮ 5 Hodiny 3 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 5 Hodiny 4 Min.
24GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U9 23 Hodiny 50 Min.
25GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U8 23 Hodiny 50 Min.
26GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U7 23 Hodiny 50 Min.
27GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U6 23 Hodiny 51 Min.
28GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U15 23 Hodiny 51 Min.
29GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U13 23 Hodiny 57 Min.
30GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U11 23 Hodiny 57 Min.
31GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U10 1 Days
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 Days 5 Hodiny
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Days 5 Hodiny
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 2 Days 5 Hodiny
35Giải đấu tập số 2, lớp đội tuyển quận, KTTL- cs Tôn Thất Tùng 3 Days 21 Hodiny
36Giải cờ chớp 5 Days 1 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 5 Days 2 Hodiny
38GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 5 Days 2 Hodiny
39GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 5 Days 2 Hodiny
40GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 5 Days 2 Hodiny
41GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 5 Days 2 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 5 Days 2 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 5 Days 2 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 5 Days 2 Hodiny
45GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 5 Days 2 Hodiny
46GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 5 Days 2 Hodiny
47GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 5 Days 2 Hodiny
48GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 5 Days 2 Hodiny
49GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 5 Days 2 Hodiny
50GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 5 Days 2 Hodiny
Advertisement