Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI CỜ TƯỚNG TRANH CÚP LÊ UY VỆ NĂM 2016 - BẢNG NỮ 12-15 14 Hodiny 17 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG TRANH CÚP LÊ UY VỆ NĂM 2016 - BẢNG NỮ 11 14 Hodiny 26 Min.
3GIẢI CỜ TƯỚNG TRANH CÚP LÊ UY VỆ NĂM 2016 - BẢNG NAM 11 14 Hodiny 29 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG TRANH CÚP LÊ UY VỆ NĂM 2016 - BẢNG NAM 12-15 14 Hodiny 29 Min.
5HỘI THAO CAO SU VIỆT NAM NĂM 2016 2 Days 3 Hodiny
6Cờ nhanh U5,6 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 2 Days 13 Hodiny
7Cờ nhanh U7 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 2 Days 13 Hodiny
8Cờ nhanh U8 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 2 Days 13 Hodiny
9Cờ nhanh U9 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 2 Days 13 Hodiny
10Cờ nhanh U11 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 2 Days 13 Hodiny
11Cờ nhanh U10 - CLB cờ vua Trí tuệ Kinh Bắc 2 Days 13 Hodiny
12Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nam 15 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Days 1 Hodiny
13Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nữ 15 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Days 1 Hodiny
14Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nam 11 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Days 1 Hodiny
15Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nữ 09 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Days 1 Hodiny
16Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nam 09 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Days 1 Hodiny
17Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2016 - Lứa tuổi nữ 11 KQBT: http://hnchess.com/ 7 Days 1 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 20 7 Days 12 Hodiny
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 17 7 Days 12 Hodiny
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 15 7 Days 12 Hodiny
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 13 7 Days 12 Hodiny
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 11 7 Days 12 Hodiny
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 9 7 Days 12 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 7 7 Days 12 Hodiny
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 6 7 Days 12 Hodiny
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 20 7 Days 12 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 17 7 Days 12 Hodiny
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 15 7 Days 12 Hodiny
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 13 7 Days 12 Hodiny
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 11 7 Days 12 Hodiny
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9 7 Days 12 Hodiny
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 7 7 Days 12 Hodiny
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 6 7 Days 12 Hodiny
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 20 7 Days 12 Hodiny
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 17 7 Days 12 Hodiny
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 15 7 Days 12 Hodiny
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 13 7 Days 12 Hodiny
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 11 7 Days 12 Hodiny
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 9 7 Days 12 Hodiny
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 7 7 Days 12 Hodiny
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 6 7 Days 12 Hodiny
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 20 7 Days 12 Hodiny
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 17 7 Days 12 Hodiny
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 15 7 Days 12 Hodiny
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 13 7 Days 12 Hodiny
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 11 7 Days 13 Hodiny
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 9 7 Days 13 Hodiny
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 7 7 Days 13 Hodiny
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 6 7 Days 13 Hodiny
50Gỉai Cờ Tướng Hội Thao CNVC - LĐ thành phố Châu Đốc 2016 7 Days 18 Hodiny
Advertisement