výber federácie    ECU Logo

Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 20 Hodiny 19 Min.
2Giải VÔ ĐỊCH CỜ VUA ONLINE lần thứ 8 1 Days 16 Hodiny
3Giang ho tran 1 Days 17 Hodiny
4Giải vô địch cờ nhanh Thăng Long Kỳ Đạo mở rộng 2015 5 Days 1 Hodiny
5GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_U5-6 6 Days 3 Hodiny
6GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U8-9 6 Days 3 Hodiny
7GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U7 6 Days 3 Hodiny
8GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U11 6 Days 3 Hodiny
9GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U9 6 Days 3 Hodiny
10GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U10 6 Days 3 Hodiny
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2015 Nam lứa tuổi 20 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 9 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 20 - Cờ tiêu chuẩn 7 Days 2 Hodiny
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 20 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 17 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2015 Nam lứa tuổi 17 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 15 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 15 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 13 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 13 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 11 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 11 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 9 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 7 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 7 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 2 Hodiny
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 6 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 3 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 6 - Cờ chớp nhoáng 7 Days 3 Hodiny
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 6 - Cờ tiêu chuẩn 7 Days 20 Hodiny
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 13 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 9 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 11 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 17 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 11 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days 1 Hodiny
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 7 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days 1 Hodiny
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 7 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days 1 Hodiny
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 9 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days 1 Hodiny
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days 1 Hodiny
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 20 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days 1 Hodiny
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 13 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days 1 Hodiny
41Giải VÔ ĐỊCH CỜ NHANH THĂNG LONG KỲ ĐẠO mở rộng năm 2015 8 Days 1 Hodiny
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 6 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days 2 Hodiny
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 17 - Cờ tiêu chuẩn 8 Days 3 Hodiny
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 8 Days 20 Hodiny
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 8 Days 20 Hodiny
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ U16 8 Days 21 Hodiny
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM U16 8 Days 21 Hodiny
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ U11 8 Days 21 Hodiny
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM U11 8 Days 21 Hodiny
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI VÀ CÁ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 2015 CỜ NHANH NAM-U11 9 Days 3 Hodiny