Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015-Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nam U16 2 Minúty
2Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015-Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nam U10 7 Minúty
3Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015-Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nam U6 13 Minúty
4Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015- Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nữ U10 15 Minúty
5Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015-Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nữ U8 16 Minúty
6Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015-Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nam U8 26 Minúty
7Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015- Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nữ U12 27 Minúty
8Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015- Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nữ U6 1 Hodiny 57 Min.
9Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015- Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nữ U14 1 Hodiny 57 Min.
10Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015- Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nữ U6 1 Hodiny 59 Min.
11Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015-Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nam U14 2 Hodiny
12Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015-Cờ tiêu chuẩn Cờ vua - Nam U12 2 Hodiny 1 Min.
13 Giải Cờ Tướng CLB Cờ Red Coffee Buôn Ma Thuột Mừng Xuân Ất Mùi 2015 13 Hodiny 15 Min.
145th HDBank Cup International Open Chess tournament 2015 13 Hodiny 34 Min.
15Giải Cờ Tướng Kỷ Niệm Đình Chùa Sàn 300 Tuổi Nam vô địch 17 Hodiny 4 Min.
16GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 7 NAM 18 Hodiny 56 Min.
17GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 7 Nữ 18 Hodiny 56 Min.
18GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 9 NAM 18 Hodiny 56 Min.
19GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 9 Nữ 18 Hodiny 56 Min.
20GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 11 NAM 18 Hodiny 56 Min.
21GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 11 Nữ 18 Hodiny 56 Min.
22GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 13 NAM 18 Hodiny 56 Min.
23GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 13 Nữ 18 Hodiny 57 Min.
24GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 15 NAM 18 Hodiny 57 Min.
25GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 15 Nữ 18 Hodiny 57 Min.
26GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015 Tuyển Nam 18 Hodiny 57 Min.
27GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015 Tuyển Nữ 18 Hodiny 57 Min.
28 Giải Cờ Tướng CLB Cờ Red Coffee Buôn Ma Thuột Mừng Xuân Ất Mùi 2015 20 Hodiny 54 Min.
29Giải vô đich các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015 CV - Nữ 10 22 Hodiny 56 Min.
30Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015 CV - Nữ 12 23 Hodiny 5 Min.
31Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015 Cờ vua - Nữ U6 23 Hodiny 28 Min.
32Giải vô địch các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2015 Cờ vua - Nữ 16 23 Hodiny 31 Min.
33GIẢI CỚ TƯỚNG CLB RED COFFEE MỞ RỘNG LẦN 1 - CUP KHẢI HƯNG 2014 1 Days 1 Hodiny
34 FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Men 1 Days 22 Hodiny
35 FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women 3 Days 11 Hodiny
36GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 13 Nữ 4 Days 12 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 11 Nữ 4 Days 12 Hodiny
38GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015 Cờ Tướng 4 Days 17 Hodiny
39GIẢI CỜ TƯỚNG CHÀO MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 NHÓM 3 (Từ 36 - 49 Tuổi) 4 Days 17 Hodiny
40GIẢI CỜ TƯỚNG CHÀO MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 NHÓM 4 (Từ 50 - 60 Tuổi) 4 Days 17 Hodiny
41GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 NHÓM 1 (Từ 12 - 16 Tuổi) 4 Days 18 Hodiny
42GIẢI CỜ TƯỚNG CHÀO MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 NHÓM 5 (Từ 61 tuổi trở lên) 4 Days 18 Hodiny
43GIẢI CỜ TƯỚNG ÚP CLB XÃ BÌNH CHÁNH MỪNG XUÂN ẤT MÙI Bảng Nam 6 Days 21 Hodiny
44GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN LỘC NINH NĂM 2015 15 Days 23 Hodiny
45HKPĐ Hà Nội môn Cờ vua - Cờ nhanh - Nam 16-18 - KQBT: http://hnchess.com/ 17 Days 21 Hodiny
46Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nữ lớp 11,12 18 Days 16 Hodiny
47Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nam lớp 11,12 18 Days 16 Hodiny
48Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nữ lớp 10 18 Days 16 Hodiny
49Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nam lớp 10 18 Days 16 Hodiny
50Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nữ lớp 8,9 18 Days 16 Hodiny