Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2016-BẢNG NỮ 6 Hodiny 4 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2016-BẢNG NAM 6 Hodiny 5 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 13 9 Hodiny 34 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 9 9 Hodiny 35 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 7 9 Hodiny 35 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 8 9 Hodiny 36 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 10 9 Hodiny 39 Min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 13 Hodiny 59 Min.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 14 Hodiny
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 14 Hodiny 2 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 14 Hodiny 4 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 14 Hodiny 6 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 6 TUỔI (LỚP 1) 14 Hodiny 16 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - BẢNG MỞ PHONG TRÀO 14 Hodiny 35 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - BẢNG MỞ NÂNG CAO 14 Hodiny 36 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 6 1 Days 21 Hodiny
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 11 1 Days 21 Hodiny
18Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN từ 10/2016 - Giải số 1 - A1 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Days 8 Hodiny
19Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN từ 10/2016 - Giải số 1 - A2 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Days 8 Hodiny
20 GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO BÌNH THUẬN NK 2016-2017-NAM 3 Days 13 Hodiny
21GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO BÌNH THUẬN NK 2016-2017- NỮ 3 Days 13 Hodiny
22Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U10 3 Days 13 Hodiny
23Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U11 3 Days 13 Hodiny
24Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U13 3 Days 13 Hodiny
25Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U09 3 Days 13 Hodiny
26Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U08 3 Days 13 Hodiny
27Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U07 3 Days 13 Hodiny
28Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh Bảng Open 3 Days 13 Hodiny
29Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U06 3 Days 14 Hodiny
30Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1B-Nữ 3 Days 19 Hodiny
31Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1B - NAM 3 Days 19 Hodiny
32Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1A-NỮ 3 Days 19 Hodiny
33Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1A - NAM 3 Days 19 Hodiny
34Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp Bảng Open 3 Days 20 Hodiny
35Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U13 3 Days 20 Hodiny
36Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U11 3 Days 20 Hodiny
37Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U10 3 Days 20 Hodiny
38Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U09 3 Days 21 Hodiny
39Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U08 3 Days 21 Hodiny
40Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U07 3 Days 21 Hodiny
41Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U06 3 Days 21 Hodiny
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 4 Days 13 Hodiny
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 4 Days 13 Hodiny
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 4 Days 13 Hodiny
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 4 Days 13 Hodiny
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 9-10 TUỔI (LỚP 4-5) 4 Days 13 Hodiny
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 4 Days 13 Hodiny
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 4 Days 13 Hodiny
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 6 TUỔI (LỚP 1) 4 Days 14 Hodiny
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 6 TUỔI (LỚP 1) 4 Days 14 Hodiny
Advertisement