Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U06 - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Hodiny 3 Min.
2Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U07 - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Hodiny 3 Min.
3Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U08 - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Hodiny 3 Min.
4Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U09 - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Hodiny 4 Min.
5Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Hodiny 4 Min.
6Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Hodiny 4 Min.
7Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Hodiny 5 Min.
8Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Hodiny 5 Min.
9Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NỮ KHỐI 1-3 7 Hodiny 8 Min.
10Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 8-9 11 Hodiny 57 Min.
11Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014 13 Hodiny 54 Min.
12Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nữ lứa tuổi 16 14 Hodiny 3 Min.
13Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_NỮ lứa tuổi 17-18 14 Hodiny 3 Min.
14Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nam lứa tuổi 17-18 14 Hodiny 4 Min.
15Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nam lứa tuổi 16 14 Hodiny 4 Min.
16Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 4-5 14 Hodiny 32 Min.
17Giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam 2015 Nam 1 Days 6 Hodiny
18co tuong 2015 2 Days 6 Hodiny
19GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM THPT] 2 Days 15 Hodiny
20GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ THPT] 5 Days 10 Hodiny
21GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 8-9] 5 Days 10 Hodiny
22GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 8-9] 5 Days 10 Hodiny
23GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 6-7] 5 Days 10 Hodiny
24GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 6-7] 5 Days 10 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 4-5] 5 Days 10 Hodiny
26GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 4-5] 5 Days 10 Hodiny
27GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 1-3] 5 Days 10 Hodiny
28GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 1-3] 5 Days 10 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 5 Days 12 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 5 Days 12 Hodiny
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 5 Days 12 Hodiny
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 5 Days 12 Hodiny
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 5 Days 12 Hodiny
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 5 Days 12 Hodiny
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 5 Days 12 Hodiny
36GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 5 Days 13 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 5 Days 13 Hodiny
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 5 Days 13 Hodiny
39GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 6 Days 10 Hodiny
40GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 6 Days 10 Hodiny
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 7 Days 1 Hodiny
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 7 Days 1 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ 7 Days 9 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM 7 Days 9 Hodiny
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 7 Days 23 Hodiny
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 7 Days 23 Hodiny
47GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT-BẢNG NỮ 12 Days 6 Hodiny
48GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIÉT-BẢNG NAM 12 Days 7 Hodiny
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 12 Days 11 Hodiny
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 12 Days 11 Hodiny