Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1Lễ hội cờ vua Thăng Long - Bảng U7 - KQBT: http://hnchess.com/ 5 Minúty
2Lễ hội cờ vua Thăng Long - Bảng Open - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Minúty
3Lễ hội cờ vua Thăng Long - Bảng U11 - KQBT: http://hnchess.com/ 7 Minúty
4Lễ hội cờ vua Thăng Long - Bảng U8 - KQBT: http://hnchess.com/ 10 Minúty
5Lễ hội cờ vua Thăng Long - Bảng U9 - KQBT: http://hnchess.com/ 13 Minúty
6Lễ hội cờ vua Thăng Long - Bảng U6 - KQBT: http://hnchess.com/ 5 Hodiny 44 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG ĐÔNG HÒA 19 Hodiny 8 Min.
8 WEEKEND CHESS TOURAMENT 1ST - 2015 1 Days 20 Hodiny
9Giải VÔ ĐỊCH CỜ VUA ONLINE lần thứ 7 1 Days 22 Hodiny
10GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM 1-3 2 Days 1 Hodiny
11GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM 4-5 2 Days 1 Hodiny
12GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM 6-7 2 Days 1 Hodiny
13GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM 8-9 2 Days 1 Hodiny
14GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NAM THPT 2 Days 1 Hodiny
15GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ 1-3 2 Days 1 Hodiny
16GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ 4-5 2 Days 1 Hodiny
17GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ 6-7 2 Days 1 Hodiny
18GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ THPT 2 Days 1 Hodiny
19GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HỌC SINH TPHCM 2015 - NỮ 8-9 2 Days 1 Hodiny
20Giải Giao Hữu Cờ Vua RMIT Hà Nội 2015 3 Days 5 Hodiny
21ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG VIỆT ÚC - CỜ VUA (Nữ trung học) 4 Days 4 Hodiny
22ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG VIỆT ÚC - CỜ VUA (Nữ tiểu học) 4 Days 4 Hodiny
23ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG VIỆT ÚC - CỜ VUA (Nam trung học) 4 Days 4 Hodiny
24ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG VIỆT ÚC - CỜ VUA (Nam tiểu học) 4 Days 4 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA U13 - U14 Nu HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT TÂN HIỆP 4 Days 23 Hodiny
26GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 14-15 13 Days 1 Hodiny
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 12-13 13 Days 1 Hodiny
28GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 10-11 13 Days 1 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 8-9 13 Days 1 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NỮ 7 13 Days 1 Hodiny
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 14-15 13 Days 1 Hodiny
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 12-13 13 Days 1 Hodiny
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 10-11 13 Days 1 Hodiny
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 8-9 13 Days 1 Hodiny
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 _ NAM 7 13 Days 1 Hodiny
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 11 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 9 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 15 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 13 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 13 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 18 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 15 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 1 Hodiny
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 18 Kết quả bốc thăm có tại: http:/cotuonghanoi.com// 15 Days 2 Hodiny
48GIẢI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU BAN ĐẦU NĂM 2015 - BẢNG NỮ 2008 15 Days 7 Hodiny
49GIẢI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU BAN ĐẦU 2015 - BẢNG NỮ 2007 15 Days 7 Hodiny
50GIẢI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU BAN ĐẦU 2015 - BẢNG NAM 2009 15 Days 7 Hodiny