Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI - LOP KY THU 2 Days 4 Hodiny
2Capital chess club open tournament 2016 2 Days 6 Hodiny
3GIAI CO VUA THAI NGUYEN 2 Days 11 Hodiny
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NỮ 2 Days 11 Hodiny
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NAM 2 Days 11 Hodiny
6BẢNG NỮ GIẢI PHÂN ĐẠM 7 Days 10 Hodiny
7BẢNG A NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 7 Days 10 Hodiny
8BẢNG B NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 7 Days 10 Hodiny
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 9 Days 6 Hodiny
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 9 Days 6 Hodiny
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 Days 9 Hodiny
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10 Days 13 Hodiny
13Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 9 11 Days 3 Hodiny
14Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 2 11 Days 6 Hodiny
15Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 3 11 Days 6 Hodiny
16Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 1 11 Days 6 Hodiny
17GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U10 11 Days 8 Hodiny
18GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U9 11 Days 8 Hodiny
19GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 11 Days 8 Hodiny
20GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U7 11 Days 8 Hodiny
21GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U6 11 Days 8 Hodiny
22GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 41-65 12 Days 9 Hodiny
23GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016- LỨA TUỔI 11-30 12 Days 9 Hodiny
24GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 31-40 12 Days 9 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG T.TRẤN 1 NĂM 2016 NỮ 4+5 12 Days 9 Hodiny
26Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Chuyên nghiệp 18 Days 7 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016 18 Days 7 Hodiny
28Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Tiểu học tuổi 18 Days 8 Hodiny
29Giải Cờ Vua VĐ Liên đoàn Cờ TP. Đà Nẵng Bảng Mầm Non 18 Days 13 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 20 Days 14 Hodiny
31GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 10. BẢNG PHONG TRÀO 23 Days 10 Hodiny
32GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG PHONG TRÀO 23 Days 10 Hodiny
33GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 8. BẢNG PHONG TRÀO 23 Days 10 Hodiny
34GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG PHONG TRÀO 23 Days 10 Hodiny
35GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 6. BẢNG PHONG TRÀO 23 Days 10 Hodiny
36GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. BẢNG MỞ RỘNG 23 Days 16 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG NÂNG CAO 24 Days 10 Hodiny
38GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG NÂNG CAO 24 Days 10 Hodiny
39GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11. BẢNG NÂNG CAO 24 Days 10 Hodiny
40GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 13. BẢNG PHONG TRÀO 24 Days 10 Hodiny
41GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11 BẢNG PHONG TRÀO 24 Days 10 Hodiny
42Giai Giao Huu Pootech Lan 5 - Nhom 1 25 Days 6 Hodiny
43Giai Giao Huu Pooltech lan 5 - Nhom 2 25 Days 7 Hodiny
44Giai Giao Huu Pooltech Lan 5 - nhom 3 25 Days 7 Hodiny
45GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ PHỔ TU CỜ VUA 30 Days 9 Hodiny
46GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG GIÁO VIÊN - CỜ VUA 30 Days 9 Hodiny
47GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG PHỔ TU CỜ TƯỚNG 30 Days 9 Hodiny
48GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM PHỔ TU CỜ VUA 30 Days 9 Hodiny
49GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 30 Days 9 Hodiny
50GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 30 Days 9 Hodiny
Advertisement