Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2015 - Giải số 7 4 Hodiny 41 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG TRÀNG AN LẦN 2 - THÁNG 7.2015 1 Days 1 Hodiny
3CỜ NHANH U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CLB KIỆN TƯỚNG TRẺ TƯƠNG LAI CÁC NHÓN TUỔI-LẦN 1 2015 2 Days 3 Hodiny
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ 10 Days
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM 10 Days 1 Hodiny
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG ĐÔI NAM NỮ 10 Days 1 Hodiny
7Giải Cờ Tướng Thu Nghiem 10 Days 20 Hodiny
8Giải Cờ Tướng 10 Days 21 Hodiny
9GIẢI CỜ TƯỚNG QUẬN GÒ VẤP MỞ RỘNG 10 Days 23 Hodiny
10Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nữ 15 - KQBT: http://hnchess.com/ 13 Days 2 Hodiny
11Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nữ 11 - KQBT: http://hnchess.com/ 13 Days 2 Hodiny
12Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nữ 09 - KQBT: http://hnchess.com/ 13 Days 2 Hodiny
13Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nam 15 - KQBT: http://hnchess.com/ 13 Days 2 Hodiny
14Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nam 11 - KQBT: http://hnchess.com/ 13 Days 2 Hodiny
15Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nam 09 - KQBT: http://hnchess.com/ 13 Days 2 Hodiny
16GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 15 TUỔI 16 Days 17 Hodiny
17GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 15 TUỔI 16 Days 18 Hodiny
18GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 13 TUỔI 16 Days 18 Hodiny
19GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 13 TUỔI 16 Days 18 Hodiny
20GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 11 TUỔI 16 Days 18 Hodiny
21GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 11 TUỔI 16 Days 19 Hodiny
22GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 9 TUỔI 16 Days 19 Hodiny
23GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 9 TUỔI 16 Days 19 Hodiny
24GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 15 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 15 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
26GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 13 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
27GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 13 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
28GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 11 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 11 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 9 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
31GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 9 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
32GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 7 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
33GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 7 TUỔI 17 Days 8 Hodiny
34GIAI CO CHOP LOP KY THU SO 1 - CLB KIEN TUONG TUONG LAI 17 Days 16 Hodiny
35GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 15 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
36GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 15 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 13 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
38GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 13 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
39GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 11 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
40GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 11 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
41GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 9 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 9 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 7 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 7 TUỔI 18 Days 2 Hodiny
45GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI _LOP KY THU SO 2 18 Days 16 Hodiny
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 CỜ TRUYỀN THỐNG 20 Days 1 Hodiny
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 20 Days 1 Hodiny
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 CỜ TIÊU CHUẨN 20 Days 1 Hodiny
49GIẢI CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG NĂM 2015 CÚP NHÂN HÒA 21 Days 4 Hodiny
50TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT 2015 22 Days 19 Hodiny