Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG NỮ PHONG TRÀO 1 Hodiny 56 Min.
2GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG NAM PHONG TRÀO 1 Hodiny 57 Min.
3GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG OPEN 1 Hodiny 59 Min.
4Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nữ Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 4 Hodiny 59 Min.
5Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 14 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 4 Hodiny 59 Min.
6Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 10 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 5 Hodiny 1 Min.
7Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 7 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 5 Hodiny 2 Min.
8Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 5 Hodiny 2 Min.
9GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG NAM CHUYÊN NGÀNH 6 Hodiny 33 Min.
10HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U12 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Hodiny 43 Min.
11HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U14 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Hodiny 44 Min.
12HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U08 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Hodiny 46 Min.
13HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U14 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Hodiny 48 Min.
14HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U12 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Hodiny 48 Min.
15HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U06 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Hodiny 49 Min.
16HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U10 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Hodiny 49 Min.
17HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U06 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Hodiny 49 Min.
18HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U08 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Hodiny 50 Min.
19GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG NỮ CHUYÊN NGÀNH 6 Hodiny 53 Min.
20HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U10 - KQBT: http://hnchess.com/ 7 Hodiny 11 Min.
21Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nữ 7+10 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 7 Hodiny 47 Min.
22Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 7 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 1 Days 13 Hodiny
23Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 5 Days 15 Hodiny
24Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 5 Days 15 Hodiny
25Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U08 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Days 7 Hodiny
26Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U07 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Days 7 Hodiny
27Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U06 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Days 7 Hodiny
28Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U09 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Days 7 Hodiny
29Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Days 8 Hodiny
30HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U14 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
31HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U12 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
32HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U10 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
33HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U08 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
34HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U06 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
35HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U14 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
36HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U12 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
37HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U10 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
38HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U08 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
39HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U06 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 12 Hodiny
40Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 7 Days 6 Hodiny
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ V/2014 7 Days 14 Hodiny
42TRƯỜNG THCS TÂY SƠN 13 Days 10 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA TÂY SƠN 15 Days 10 Hodiny
44Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nữ lớp 6+7 20 Days 11 Hodiny
45Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nam lớp 6+7 20 Days 11 Hodiny
46Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nam lớp 8+9 20 Days 11 Hodiny
47Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nữ lớp 8+9 20 Days 11 Hodiny
48Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nam lứa tuổi 16 21 Days 8 Hodiny
49Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NỮ KHỐI 1-3 21 Days 8 Hodiny
50Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 6-7 21 Days 12 Hodiny