výber federácie    ECU Logo

Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1U7 Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 5 Hodiny 19 Min.
2U6 Nữ Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 5 Hodiny 31 Min.
3U6 Nam Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 5 Hodiny 41 Min.
4U8 Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 5 Hodiny 50 Min.
5Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
6Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
7Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
8Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
9Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
10Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
11Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
12Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
13giải tháng 12 1 Days 5 Hodiny
14Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
15Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Days 5 Hodiny
16Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9 ) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
17Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7 ) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
18Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5 ) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
19Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
20Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
21Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
22Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
23Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
24Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
25Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 Days 6 Hodiny
26Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 9-10 tuổi 2 Days 1 Hodiny
27Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 7- 8 tuổi 2 Days 1 Hodiny
28Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 9-10 tuổi 2 Days 1 Hodiny
29Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 7-8 tuổi 2 Days 1 Hodiny
30Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 6 tuổi 2 Days 1 Hodiny
31Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 6 tuổi 2 Days 1 Hodiny
32Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 13-14 tuổi 4 Days 7 Hodiny
33Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 13-14 tuổi 4 Days 7 Hodiny
34Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 11-12 tuổi 4 Days 7 Hodiny
35Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 11-12 tuổi 4 Days 7 Hodiny
36Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 8 tuổi sinh năm 2008 5 Days 8 Hodiny
37Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NAM THPT 6 Days 11 Hodiny
38Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NỮ 8-9 6 Days 11 Hodiny
39Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 7 tuổi sinh năm 2009 6 Days 11 Hodiny
40Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NAM 8-9 6 Days 11 Hodiny
41Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 14 tuổi sinh năm 2002 6 Days 11 Hodiny
42Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nữ 4-5 6 Days 11 Hodiny
43Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NỮ THPT 6 Days 11 Hodiny
44Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nam 4-5 6 Days 11 Hodiny
45Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NAM 6-7 6 Days 11 Hodiny
46Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NỮ 6-7 6 Days 11 Hodiny
47Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nữ 1-3 6 Days 11 Hodiny
48Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nam 1-3 6 Days 12 Hodiny
49Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 6 tuổi sinh năm 2010 7 Days 4 Hodiny
50Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 9 tuổi sinh năm 2007 7 Days 4 Hodiny
Advertisement