výber federácie    ECU Logo

Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 8A - KQBT:http://hnchess.com/ 34 Minúty
2Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6A - KQBT:http://hnchess.com/ 2 Days 14 Hodiny
3Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 7B - KQBT:http://hnchess.com/ 2 Days 15 Hodiny
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 4 Days 1 Hodiny
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 4 Days 1 Hodiny
6Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 7B - KQBT:http://hnchess.com/ 4 Days 4 Hodiny
7Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6B - KQBT:http://hnchess.com/ 4 Days 15 Hodiny
8giai noi bo 5 Days 3 Hodiny
9Giải Cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai. Nhóm B 5 Days 20 Hodiny
10GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯƠNG TƯƠNG LAI. NHÓM A 5 Days 20 Hodiny
11Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5A - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Days 14 Hodiny
12Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 3 6 Days 17 Hodiny
13Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 1 6 Days 17 Hodiny
14Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 2 6 Days 18 Hodiny
15Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Chuyen nghiep & Phong trào 6 Days 19 Hodiny
16Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Tiểu học 6 Days 19 Hodiny
17SMARTCHESS TRY-OUT 2016 7 Days 20 Hodiny
18Khu pho CLB Huu tri 9 Days 4 Hodiny
19Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4A - KQBT:http://hnchess.com/ 9 Days 15 Hodiny
20Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5B - KQBT:http://hnchess.com/ 9 Days 18 Hodiny
21khu pho 9 Days 19 Hodiny
22Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3A - KQBT:http://hnchess.com/ 11 Days 3 Hodiny
23GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 OPEN 11 Days 3 Hodiny
24GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U12 11 Days 3 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U9 11 Days 3 Hodiny
26GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U7 11 Days 3 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 12 Days
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 12 Days 1 Hodiny
29Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4B - KQBT:http://hnchess.com/ 12 Days 14 Hodiny
30Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ chớp 12 Days 20 Hodiny
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 13 Days
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 13 Days
33Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 2A - KQBT:http://hnchess.com/ 13 Days 16 Hodiny
34Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3B - KQBT:http://hnchess.com/ 13 Days 16 Hodiny
35Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nam Cờ Nhanh 13 Days 20 Hodiny
36Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nam cờ NHANH 13 Days 20 Hodiny
37Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nam Cờ Nhanh 13 Days 20 Hodiny
38Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng OPEN Cờ Nhanh 13 Days 20 Hodiny
39Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nam cờ NHANH 13 Days 20 Hodiny
40Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nỮ cờ NHANH 13 Days 20 Hodiny
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nữ cờ NHANH 13 Days 21 Hodiny
42Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nam cờ NHANH 13 Days 21 Hodiny
43Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ NHANH 13 Days 21 Hodiny
44Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nữ Cờ Nhanh 13 Days 21 Hodiny
45Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nữ Cờ Nhanh 13 Days 21 Hodiny
46Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Nhanh 14 Days 1 Hodiny
47Giải nội bộ Kiện Tướng Tương Lai T.5 - CS Tôn Thất Tùng 14 Days 2 Hodiny
48Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Chớp 14 Days 18 Hodiny
49Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nam Cờ Chớp 14 Days 18 Hodiny
50Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nam cờ chớp 14 Days 18 Hodiny
Advertisement
Advertisement