výber federácie    ECU Logo

Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 2 26 Minúty
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 51 Minúty
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Hodiny 7 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 3 Hodiny 11 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 3 Hodiny 12 Min.
6Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Nữ Tiểu học 3 Hodiny 59 Min.
7Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 4 Hodiny 17 Min.
8GIẢI ĐẤU TẬP LẦN 2 CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2016 4 Hodiny 22 Min.
9Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Nam Tiểu học 4 Hodiny 27 Min.
10GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U6 7 Hodiny 45 Min.
11GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. BẢNG MỞ RỘNG 7 Hodiny 46 Min.
12GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U9 7 Hodiny 46 Min.
13Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Mầm Non và Lớp 1 9 Hodiny 55 Min.
14GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U7 2 Days 5 Hodiny
15GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U11 2 Days 8 Hodiny
16Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 1 3 Days 4 Hodiny
17GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI 4 Days 9 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 5 Days 8 Hodiny
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 5 Days 8 Hodiny
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 5 Days 11 Hodiny
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 5 Days 11 Hodiny
22 GIẢI CỜ TƯỚNG THĂNG LONG LẦN THỨ NHẤT – NĂM 2016 6 Days
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM 6 Days 8 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 6 Days 8 Hodiny
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 6 Days 11 Hodiny
26Giải Cờ Đấu tập 15 phút 7 Days
27Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Chớp Mở Rộng U6-U13 Nữ 7 Days 2 Hodiny
28Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Chớp Mở Rộng U6-U13 Nam 7 Days 2 Hodiny
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 7 Days 4 Hodiny
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 7 Days 4 Hodiny
31Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Nhanh Mở Rộng U6 - U13 Nam 7 Days 6 Hodiny
32Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Nhanh Mở Rộng U6 - U13 Nữ 7 Days 6 Hodiny
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 8 Days
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 BẢNG NỮ - CỜ NHANH 8 Days
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM 8 Days
36GIẢI ĐẤU TẬP TNG CHESS CLUB - THÁNG 6/2016 8 Days 3 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 15 TUỔI 9 Days
38GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 15 TUỔI 9 Days
39GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 13 TUỔI 9 Days
40GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 13 TUỔI 9 Days 1 Hodiny
41GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 11 TUỔI 9 Days 1 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 11 TUỔI 9 Days 1 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 9 TUỔI 9 Days 1 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 9 TUỔI 9 Days 1 Hodiny
45GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 7 TUỔI 9 Days 1 Hodiny
46GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 7 TUỔI 9 Days 1 Hodiny
47GIAI CO TUONG THANG LONG OPEN LAN THU NHAT 9 Days 4 Hodiny
48Giải học sinh TS 2016 9 Days 4 Hodiny
49GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 15 TUỔI 9 Days 8 Hodiny
50GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 15 TUỔI 9 Days 8 Hodiny
Advertisement
Advertisement