výber federácie

Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM 3 Hodiny 57 Min.
2GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ 4 Hodiny 2 Min.
3GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT-BẢNG NỮ 1 Days 2 Hodiny
4GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIÉT-BẢNG NAM 1 Days 2 Hodiny
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 1 Days 5 Hodiny
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 1 Days 5 Hodiny
7GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ THPT] 1 Days 5 Hodiny
8GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM THPT] 1 Days 5 Hodiny
9GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 8-9] 1 Days 5 Hodiny
10GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 8-9] 1 Days 5 Hodiny
11GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 6-7] 1 Days 5 Hodiny
12GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 6-7] 1 Days 5 Hodiny
13GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 4-5] 1 Days 5 Hodiny
14GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 4-5] 1 Days 5 Hodiny
15GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 1-3] 1 Days 5 Hodiny
16GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 1-3] 1 Days 5 Hodiny
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 1 Days 6 Hodiny
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 1 Days 6 Hodiny
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9 - 10 ( LỚP 4-5 ) 1 Days 6 Hodiny
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 7 - 8 ( LỚP 2-3 ) 1 Days 6 Hodiny
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 1 Days 6 Hodiny
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014- 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 1 Days 6 Hodiny
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 1 Days 6 Hodiny
24GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4 - 5 ) 1 Days 6 Hodiny
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 1 Days 6 Hodiny
26GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 1 Days 6 Hodiny
27GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH ĐÔNG ANH MỞ RỘNG NĂM 2014 2 Days 17 Hodiny
2825th ASCOPE GAMES 2014 - CHESS TOURNAMENT 3 Days 23 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 6 Days 6 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 6 Days 6 Hodiny
31GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 5-6 7 Days 19 Hodiny
32GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 7 7 Days 19 Hodiny
33GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 8-9 7 Days 19 Hodiny
34GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 10 7 Days 19 Hodiny
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 8 Days
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 8 Days
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 8 Days 4 Hodiny
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 8 Days 4 Hodiny
39GIAI THE THAO HOC SINH MON CO VUA Q8 NAM 2014-2015 NHOM NAM LOP 6-7 17 Days 3 Hodiny
40Giải Cờ Tướng Học Sinh Trường TH Tân Sơn Nhất Nhóm Nam 1-3 21 Days 3 Hodiny
41Legion VN 23 Days 4 Hodiny
42Giải Cờ Tướng Người Cao Tuổi - huyện Quốc Oai 2014 Nhóm Tuổi 61 trở lên 24 Days 1 Hodiny
43GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 DUOI 55 31 Days 7 Hodiny
44GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 TREN 55 31 Days 7 Hodiny
45Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 7 tuổi 34 Days 18 Hodiny
46Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 11 tuổi 34 Days 18 Hodiny
47Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm Open 34 Days 18 Hodiny
48Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 9 tuổi 34 Days 18 Hodiny
49Giải cờ tướng Cafe Nhớ Mãi năm 2014 36 Days
50Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 2 36 Days