výběr federace    ECU Logo

Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1Giải cờ chớp Cụm 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ 1 Dny 3 Hodiny
2GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NỮ 1 Dny 16 Hodiny
3GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NAM 1 Dny 16 Hodiny
4DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 1 Dny 17 Hodiny
5OPEN_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 21 Hodiny
6U9NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 21 Hodiny
7U11NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 21 Hodiny
8U13NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 21 Hodiny
9U7NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 21 Hodiny
10Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ nhanh 1 Dny 21 Hodiny
11Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ nhanh 1 Dny 21 Hodiny
12Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ nhanh 1 Dny 21 Hodiny
13U6NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 21 Hodiny
14U9 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 21 Hodiny
15U11 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 22 Hodiny
16Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ nhanh 1 Dny 22 Hodiny
17GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NỮ 1 Dny 22 Hodiny
18GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NỮ 1 Dny 22 Hodiny
19GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NỮ 1 Dny 22 Hodiny
20GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NAM 1 Dny 22 Hodiny
21U13 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 22 Hodiny
22U13+15 nữ_Cờ nhanh_Giải miền Bắc 2017 1 Dny 22 Hodiny
23GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NAM 1 Dny 22 Hodiny
24U7 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Dny 22 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NỮ 1 Dny 22 Hodiny
26GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NỮ 1 Dny 22 Hodiny
27GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NAM 1 Dny 22 Hodiny
28GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NAM 1 Dny 22 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NAM 1 Dny 22 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 2 Dny 21 Hodiny
31U11NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dny 21 Hodiny
32U13NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dny 21 Hodiny
33Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ chớp 2 Dny 21 Hodiny
34Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ chớp 2 Dny 21 Hodiny
35Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ chớp 2 Dny 21 Hodiny
36OPEN_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dny 21 Hodiny
37U7NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dny 21 Hodiny
38U9NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dny 21 Hodiny
39U6NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Dny 21 Hodiny
40Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ chớp 2 Dny 21 Hodiny
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U13+15 nữ_Cờ chớp 2 Dny 22 Hodiny
42Trường TH Vinschool - Gardenia K1 NAM 2 Dny 23 Hodiny
43Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NỮ 2 Dny 23 Hodiny
44Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NAM 2 Dny 23 Hodiny
45Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NỮ 2 Dny 23 Hodiny
46Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NAM 2 Dny 23 Hodiny
47Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 1 - NỮ 2 Dny 23 Hodiny
48Giải cờ tiêu chuẩn Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 3 Dny 3 Hodiny
49Giải cờ nhanh Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 3 Dny 3 Hodiny
50GIAI CO CHOP LOP DOI TUYEN THANH PHO - CLB KIEN TUONG TUONG LAI 3 Dny 17 Hodiny
Advertisement