Federasyon secimi    ECU Logo

Turnuvasecimi

gore dizilim

Se├žilen federasyon: Mongolia (MGL)

Flag MGL
No.TurnuvaSon güncelleme
1Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (18 эм) 4 Saat 18 Dk.
2Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (16 эм) 4 Saat 19 Dk.
3Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (14 эм) 4 Saat 19 Dk.
4Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (12 эм) 4 Saat 19 Dk.
5Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (10 эм) 4 Saat 19 Dk.
6Өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн (8 эм) 4 Saat 19 Dk.
7өсвөрийн шатарчдын УАШТ \8 нас, эрэгтэй\ 5 Saat 15 Dk.
8өсвөрийн шатарчдын УАШТ \10нас эрэгтэй\ 5 Saat 16 Dk.
9өсвөрийн шатарчдын УАШТ \12 нас эрэгтэй\ 5 Saat 16 Dk.
10өсвөрийн шатарчдын УАШТ \14 нас эрэгтэй\ 5 Saat 16 Dk.
11өсвөрийн шатарчдын УАШТ \16 нас эрэгтэй\ 5 Saat 17 Dk.
12өсвөрийн шатарчдын УАШТ \18 нас, эрэгтэй \ 5 Saat 17 Dk.
13СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эр 4 Gun 23 Saat
14СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эм 4 Gun 23 Saat
15СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эр 4 Gun 23 Saat
16СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эм 4 Gun 23 Saat
17СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 13-14 эр 4 Gun 23 Saat
18СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 13-14 эм 4 Gun 23 Saat
19СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 11-12 эр 4 Gun 23 Saat
20СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 11-12 эм 4 Gun 23 Saat
21СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 9-10 эр 4 Gun 23 Saat
22СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 9-10 эм 4 Gun 23 Saat
23СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 8 хүртлэх эр 4 Gun 23 Saat
24СБД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 8 хүртлэх эм 4 Gun 23 Saat
25Хүүхдийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээн (16 эр) 6 Gun 1 Saat
26Хүүхдийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээн (16 эм) 6 Gun 1 Saat
27Хүүхдийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээн (14 эр) 6 Gun 1 Saat
28Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (14 эм) 6 Gun 1 Saat
29Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (12 эр) 6 Gun 1 Saat
30Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (10 эр) 6 Gun 1 Saat
31Хүүхдийн спортын 5-р их наамдмын ЧД аварга шалгаруулах тэмцээн (10 эм) 6 Gun 1 Saat
32Сэлэнгэ ААШ,13-14 нас-хөвгүүд 6 Gun 7 Saat
33Сэлэнгэ ААШ,17-18 нас-хөвгүүд 6 Gun 7 Saat
34Сэлэнгэ ААШ, 11-12 нас-охид 6 Gun 7 Saat
35Сэлэнгэ ААШ, 15-16 нас, охид 6 Gun 7 Saat
36Сэлэнгэ ААШ,9-10 нас-охид 6 Gun 8 Saat
37Сэлэнгэ ААШ, 17-18 охид 6 Gun 8 Saat
38Сэлэнгэ ААШ,15-16 нас-хөвгүүд 6 Gun 8 Saat
39Сэлэнгэ ААШ,11-12 нас-хөвгүүд 6 Gun 8 Saat
40Сэлэнгэ ААШ, 13-14 нас, охид 6 Gun 8 Saat
41Сэлэнгэ ААШ,9-10 нас-хөвгүүд 6 Gun 8 Saat
42Сэлэнгэ ААШ, 8 хүртэлх нас-хөвгүүд 6 Gun 9 Saat
43Сэлэнгэ ААШ,8 нас охид 6 Gun 9 Saat
44БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эр, 219 анги 15 Gun 3 Saat
45БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 17-18 эм, 219 анги 15 Gun 3 Saat
46БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эр, 221 анги 15 Gun 3 Saat
47БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 15-16 эм, 221 анги 15 Gun 3 Saat
48БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадам шатрын тэмцээн 13-14 эр, 205 анги 15 Gun 3 Saat
49БГД-ийн хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 13-14 эм, 206 анги 15 Gun 3 Saat
50БГД-н хүүхдийн спортын 5-р их наадмын шатрын тэмцээн 11-12 эр, 112 анги 15 Gun 3 Saat