Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1001 18 Saat 59 Dk.
2Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2015 - Giải số 7 1 Gun 5 Saat
3GIẢI CỜ TƯỚNG TRÀNG AN LẦN 2 - THÁNG 7.2015 2 Gun 2 Saat
4CỜ NHANH U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CLB KIỆN TƯỚNG TRẺ TƯƠNG LAI CÁC NHÓN TUỔI-LẦN 1 2015 3 Gun 3 Saat
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ 11 Gun 1 Saat
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM 11 Gun 1 Saat
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG ĐÔI NAM NỮ 11 Gun 2 Saat
8Giải Cờ Tướng Thu Nghiem 11 Gun 21 Saat
9Giải Cờ Tướng 11 Gun 22 Saat
10GIẢI CỜ TƯỚNG QUẬN GÒ VẤP MỞ RỘNG 12 Gun
11Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nữ 15 - KQBT: http://hnchess.com/ 14 Gun 3 Saat
12Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nữ 11 - KQBT: http://hnchess.com/ 14 Gun 3 Saat
13Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nữ 09 - KQBT: http://hnchess.com/ 14 Gun 3 Saat
14Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nam 15 - KQBT: http://hnchess.com/ 14 Gun 3 Saat
15Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nam 11 - KQBT: http://hnchess.com/ 14 Gun 3 Saat
16Giải cờ vua hè học sinh Hà Nội 2015 - Bảng nam 09 - KQBT: http://hnchess.com/ 14 Gun 3 Saat
17GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 15 TUỔI 17 Gun 18 Saat
18GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 15 TUỔI 17 Gun 19 Saat
19GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 13 TUỔI 17 Gun 19 Saat
20GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 13 TUỔI 17 Gun 19 Saat
21GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 11 TUỔI 17 Gun 19 Saat
22GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 11 TUỔI 17 Gun 19 Saat
23GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 9 TUỔI 17 Gun 20 Saat
24GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 9 TUỔI 17 Gun 20 Saat
25GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 15 TUỔI 18 Gun 9 Saat
26GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 15 TUỔI 18 Gun 9 Saat
27GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 13 TUỔI 18 Gun 9 Saat
28GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 13 TUỔI 18 Gun 9 Saat
29GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 11 TUỔI 18 Gun 9 Saat
30GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 11 TUỔI 18 Gun 9 Saat
31GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 9 TUỔI 18 Gun 9 Saat
32GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 9 TUỔI 18 Gun 9 Saat
33GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 7 TUỔI 18 Gun 9 Saat
34GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 7 TUỔI 18 Gun 9 Saat
35GIAI CO CHOP LOP KY THU SO 1 - CLB KIEN TUONG TUONG LAI 18 Gun 17 Saat
36GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 15 TUỔI 19 Gun 3 Saat
37GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 15 TUỔI 19 Gun 3 Saat
38GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 13 TUỔI 19 Gun 3 Saat
39GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 13 TUỔI 19 Gun 3 Saat
40GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 11 TUỔI 19 Gun 3 Saat
41GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 11 TUỔI 19 Gun 3 Saat
42GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 9 TUỔI 19 Gun 3 Saat
43GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 9 TUỔI 19 Gun 3 Saat
44GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NỮ 7 TUỔI 19 Gun 3 Saat
45GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM 2015-NAM 7 TUỔI 19 Gun 3 Saat
46GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI _LOP KY THU SO 2 19 Gun 17 Saat
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 CỜ TRUYỀN THỐNG 21 Gun 2 Saat
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 21 Gun 2 Saat
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 CỜ TIÊU CHUẨN 21 Gun 2 Saat
50GIẢI CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG NĂM 2015 CÚP NHÂN HÒA 22 Gun 5 Saat