Federasyon secimi    ECU Logo

Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1giải cờ vua mở rộng Y Hà Nội 2 Gun 10 Saat
2Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 2 Gun 15 Saat
3Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Tiểu học 2 Gun 15 Saat
4Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 3 Gun 3 Saat
5Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Tiểu học 3 Gun 4 Saat
6GIẢI GIAOLƯU ĐẦU NĂM HỌC 3 Gun 15 Saat
7Giải Người Cao tuổi 4 Gun 17 Saat
8HỘI THI THỂ THAO NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN 2016 NHÓM TUỔI 65 7 Gun 7 Saat
9HỘI THI THỂ THAO NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN 2016 7 Gun 8 Saat
10Giải vô địch đồng đội Câu lạc bộ Cờ Hạ Long mở rộng 2016 8 Gun 16 Saat
11GIẢI CỜ VUA THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2016 NỮ 12 -14 TUỔI 12 Gun 1 Saat
12Giải Cờ Vua Vườm Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 7 16 Gun 9 Saat
13Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 8 16 Gun 9 Saat
14Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 9 16 Gun 10 Saat
15Giải Cờ Vua Vườm Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 6 16 Gun 10 Saat
16Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U15 16 Gun 10 Saat
17Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 11 16 Gun 10 Saat
18Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U15 17 Gun 9 Saat
19Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U11 17 Gun 9 Saat
20Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U9 17 Gun 9 Saat
21Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U8 17 Gun 9 Saat
22Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U7 17 Gun 9 Saat
23Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U6 17 Gun 9 Saat
24Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U6 18 Gun 10 Saat
25Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U7 18 Gun 10 Saat
26Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U8 18 Gun 10 Saat
27Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U9 18 Gun 10 Saat
28Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U11 18 Gun 10 Saat
29Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U15 18 Gun 10 Saat
30Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U6 18 Gun 10 Saat
31Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U7 18 Gun 10 Saat
32Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 8 18 Gun 10 Saat
33Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 9 18 Gun 10 Saat
34Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 11 18 Gun 10 Saat
35Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U15 18 Gun 10 Saat
36Giải cờ Tướng BNN&PT NT 18 Gun 17 Saat
37Genius school of chess tournament 2016 U5-7 23 Gun 15 Saat
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 13 23 Gun 15 Saat
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ 13 23 Gun 15 Saat
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 18 23 Gun 15 Saat
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 18 23 Gun 15 Saat
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 9 23 Gun 16 Saat
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 11 23 Gun 16 Saat
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 15 23 Gun 16 Saat
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 11 23 Gun 16 Saat
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ 18 23 Gun 16 Saat
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 18 23 Gun 16 Saat
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 13 23 Gun 16 Saat
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 13 23 Gun 17 Saat
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 15 23 Gun 17 Saat