Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 10 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 9 Dakika
2Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 14 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 10 Dakika
3Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 7 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 22 Dakika
4Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nữ 7+10 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 32 Dakika
5Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nữ Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 37 Dakika
6Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 46 Dakika
7HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U14 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 53 Dk.
8HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U12 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 54 Dk.
9HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U10 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 54 Dk.
10HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U08 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 54 Dk.
11HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nữ U06 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 54 Dk.
12HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U14 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 55 Dk.
13HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U12 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 55 Dk.
14HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U10 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 55 Dk.
15HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U08 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 56 Dk.
16HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ vua - Bảng nam U06 - KQBT: http://hnchess.com/ 2 Saat 56 Dk.
17GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2014 - BẢNG OPEN 2 Saat 56 Dk.
18GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2014 - BẢNG NỮ PHONG TRÀO 2 Saat 58 Dk.
19GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG 2014 - BẢNG NAM PHONG TRÀO 2 Saat 58 Dk.
20GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2014 - BẢNG NỮ CHUYÊN NGÀNH 2 Saat 59 Dk.
21GIẢI CỜ VUA TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2014 - BẢNG NAM CHUYÊN NGÀNH 3 Saat 4 Dk.
22Giải Cờ tướng Hà Nội mở rộng 2014 - Bảng nam 7 Kết quả bốc thăm có tại: cotuonghanoi.com 13 Saat 35 Dk.
23Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 4 Gun 15 Saat
24Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 4 Gun 15 Saat
25Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U08 - KQBT:http://hnchess.com/ 5 Gun 7 Saat
26Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U07 - KQBT:http://hnchess.com/ 5 Gun 7 Saat
27Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U06 - KQBT:http://hnchess.com/ 5 Gun 7 Saat
28Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U09 - KQBT:http://hnchess.com/ 5 Gun 7 Saat
29Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 5 Gun 7 Saat
30HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U14 KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 11 Saat
31HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U12 KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 11 Saat
32HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U10 KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 11 Saat
33HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U08 KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 11 Saat
34HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nam U06 - KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 11 Saat
35HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U14 KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 11 Saat
36HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U12 KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 11 Saat
37HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U10 KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 11 Saat
38HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U08 KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 12 Saat
39HKPĐ quận Ba Đình năm học 2014 - 2015 - Môn cờ tướng - Bảng nữ U06 KQBT: http://hnchess.com/ 5 Gun 12 Saat
40Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Gun 5 Saat
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ V/2014 6 Gun 14 Saat
42TRƯỜNG THCS TÂY SƠN 12 Gun 9 Saat
43GIẢI CỜ VUA TÂY SƠN 14 Gun 9 Saat
44Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nữ lớp 6+7 19 Gun 10 Saat
45Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nam lớp 6+7 19 Gun 10 Saat
46Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nam lớp 8+9 19 Gun 10 Saat
47Giải Cờ Vua Học Sinh THCS Huyện Lục Nam Năm Học 2014-2015 Bảng Nữ lớp 8+9 19 Gun 11 Saat
48Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nam lứa tuổi 16 20 Gun 7 Saat
49Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NỮ KHỐI 1-3 20 Gun 7 Saat
50Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 6-7 20 Gun 12 Saat