Federasyon secimi    ECU Logo

Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 14 Saat 26 Dk.
2Giải VÔ ĐỊCH CỜ VUA ONLINE lần thứ 8 1 Gun 10 Saat
3Giang ho tran 1 Gun 11 Saat
4Giải vô địch cờ nhanh Thăng Long Kỳ Đạo mở rộng 2015 4 Gun 19 Saat
5GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_U5-6 5 Gun 21 Saat
6GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U8-9 5 Gun 21 Saat
7GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U7 5 Gun 21 Saat
8GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U11 5 Gun 21 Saat
9GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U9 5 Gun 21 Saat
10GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U10 5 Gun 21 Saat
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2015 Nam lứa tuổi 20 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 20 Saat
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 9 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 20 Saat
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 20 - Cờ tiêu chuẩn 6 Gun 20 Saat
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 20 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 20 Saat
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 17 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 20 Saat
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2015 Nam lứa tuổi 17 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 20 Saat
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 15 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 20 Saat
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 15 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 20 Saat
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 13 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 21 Saat
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 13 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 21 Saat
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 11 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 21 Saat
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 11 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 21 Saat
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 9 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 21 Saat
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 7 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 21 Saat
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 7 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 21 Saat
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 6 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 21 Saat
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 6 - Cờ chớp nhoáng 6 Gun 21 Saat
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 6 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 15 Saat
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 13 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 18 Saat
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 18 Saat
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 9 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 18 Saat
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 11 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 18 Saat
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 17 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 18 Saat
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 11 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 19 Saat
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 7 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 19 Saat
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 7 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 19 Saat
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 9 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 19 Saat
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 19 Saat
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 20 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 19 Saat
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 13 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 19 Saat
41Giải VÔ ĐỊCH CỜ NHANH THĂNG LONG KỲ ĐẠO mở rộng năm 2015 7 Gun 19 Saat
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 6 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 20 Saat
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 17 - Cờ tiêu chuẩn 7 Gun 21 Saat
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 8 Gun 14 Saat
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 8 Gun 14 Saat
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ U16 8 Gun 15 Saat
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM U16 8 Gun 15 Saat
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ U11 8 Gun 15 Saat
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM U11 8 Gun 15 Saat
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI VÀ CÁ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 2015 CỜ NHANH NAM-U11 8 Gun 21 Saat