Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ NĂM 2016 3 Saat 53 Dk.
2GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 5-6 3 Saat 54 Dk.
3GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 7 3 Saat 54 Dk.
4GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 8 3 Saat 54 Dk.
5GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 9 3 Saat 54 Dk.
6GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 10 3 Saat 54 Dk.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ 14 Saat 24 Dk.
8prueba 1 Gun 11 Saat
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 09 2 Gun 13 Saat
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 2 Gun 13 Saat
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 09 2 Gun 13 Saat
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 2 Gun 13 Saat
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 2 Gun 13 Saat
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 2 Gun 14 Saat
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 2 Gun 14 Saat
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 2 Gun 14 Saat
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 07 2 Gun 14 Saat
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 2 Gun 14 Saat
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 2 Gun 14 Saat
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 06 2 Gun 14 Saat
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 2 Gun 14 Saat
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 2 Gun 14 Saat
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 07 2 Gun 14 Saat
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 06 2 Gun 14 Saat
25Giải Cờ tướng Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2016 Lứa tuổi từ 60 - 70 tuổi 2 Gun 15 Saat
26Giải Cờ tướng Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2016 Lứa tuổi từ 71 tuổi trở lên 2 Gun 15 Saat
27GIẢI ĐẤU TẬP LẦN 2 CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 8-2016 4 Gun 10 Saat
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 6 Gun 11 Saat
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 7 Gun 8 Saat
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 7 Gun 8 Saat
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 7 Gun 9 Saat
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 7 Gun 9 Saat
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 7 Gun 9 Saat
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 06 8 Gun 7 Saat
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 8 Gun 8 Saat
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 8 Gun 8 Saat
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 8 Gun 8 Saat
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 8 Gun 8 Saat
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 8 Gun 9 Saat
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 8 Gun 10 Saat
41GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 9 Gun 4 Saat
42co chop thanh Vinh 10 Gun 7 Saat
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 09 10 Gun 13 Saat
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 07 10 Gun 13 Saat
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 09 10 Gun 14 Saat
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 20 10 Gun 14 Saat
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 13 10 Gun 14 Saat
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ LỨA TUỔI 13 10 Gun 14 Saat
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 11 10 Gun 14 Saat
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM LỨA TUỔI 07 10 Gun 14 Saat
Advertisement