Federasyon secimi    ECU Logo

Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1Giải cờ vua cuối tuần Armychess 22-01-2017 1 Gun 22 Saat
2GIẢI CỜ VUA TẾT ĐOÀN VIÊN MỞ RỘNG 1 Gun 23 Saat
3Giải bim bim cuối năm mở rộng lần thứ 10000000 2 Gun
4ĐẠI HỘI TDTT TPCĐ LẦN VIII NĂM 2017 2 Gun 15 Saat
5ĐẠI HỘI TDTT TPCĐ LẦN VIII NĂM 2017 2 Gun 15 Saat
6Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U15 3 Gun 16 Saat
7Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U11 3 Gun 16 Saat
8Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U15 3 Gun 16 Saat
9Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U7 3 Gun 16 Saat
10Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U9 3 Gun 16 Saat
11Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U9 3 Gun 16 Saat
12Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U13 3 Gun 16 Saat
13Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U11 3 Gun 16 Saat
14Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U13 3 Gun 16 Saat
15Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U7 3 Gun 17 Saat
16CỜ TƯỚNG MĐ - MX VĨNH MỸ 3 Gun 20 Saat
17CỜ VUA MĐ - MX VĨNH MỸ 3 Gun 21 Saat
18Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U13 4 Gun 14 Saat
19Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U15 4 Gun 14 Saat
207th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 4 Gun 16 Saat
217th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 4 Gun 18 Saat
22POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 1 4 Gun 18 Saat
23Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 8,9 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 6 Gun 14 Saat
24Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 6 Gun 14 Saat
25Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 6 Gun 14 Saat
26Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 6 Gun 14 Saat
27Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 6 Gun 14 Saat
28Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 6 Gun 14 Saat
29Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 6 Gun 15 Saat
30Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam, Nữ mầm non Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 6 Gun 15 Saat
31Giải bim bim mở rộng lần thứ nhất 6 Gun 18 Saat
32GIAI CO VUA MO RONG B nu chuyen nganh 7 Gun 21 Saat
33LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 10 8 Gun 13 Saat
34LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM PHONG TRÀO 8 Gun 13 Saat
35LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU PT 8 Gun 13 Saat
36LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU NC 8 Gun 13 Saat
37LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 13 8 Gun 13 Saat
38LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 11 8 Gun 13 Saat
39LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 10 8 Gun 13 Saat
40LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 8 8 Gun 14 Saat
41LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 9 8 Gun 14 Saat
42LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 8 8 Gun 14 Saat
43LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 7 8 Gun 14 Saat
44LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM NANG CAO 8 Gun 14 Saat
45LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 13 8 Gun 14 Saat
46LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 11 8 Gun 14 Saat
47LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 9 8 Gun 14 Saat
48LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG U6 8 Gun 15 Saat
49LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 7 8 Gun 15 Saat
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM THPT 8 Gun 15 Saat
Advertisement