Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TP. PHAN THIẾT NĂM 2016 21 Saat 13 Dk.
2Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 8A - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Gun 11 Saat
3Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6A - KQBT:http://hnchess.com/ 4 Gun 10 Saat
4Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 7B - KQBT:http://hnchess.com/ 4 Gun 11 Saat
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 5 Gun 21 Saat
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 5 Gun 21 Saat
7Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 7B - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Gun
8Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6B - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Gun 12 Saat
9giai noi bo 7 Gun
10Giải Cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai. Nhóm B 7 Gun 16 Saat
11GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯƠNG TƯƠNG LAI. NHÓM A 7 Gun 17 Saat
12Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5A - KQBT:http://hnchess.com/ 8 Gun 11 Saat
13Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 3 8 Gun 14 Saat
14Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 1 8 Gun 14 Saat
15Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 2 8 Gun 14 Saat
16Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Chuyen nghiep & Phong trào 8 Gun 15 Saat
17Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Tiểu học 8 Gun 16 Saat
18SMARTCHESS TRY-OUT 2016 9 Gun 16 Saat
19Khu pho CLB Huu tri 11 Gun
20Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4A - KQBT:http://hnchess.com/ 11 Gun 12 Saat
21Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5B - KQBT:http://hnchess.com/ 11 Gun 15 Saat
22khu pho 11 Gun 15 Saat
23Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3A - KQBT:http://hnchess.com/ 12 Gun 23 Saat
24GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 OPEN 13 Gun
25GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U12 13 Gun
26GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U9 13 Gun
27GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U7 13 Gun
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 13 Gun 20 Saat
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 13 Gun 21 Saat
30Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4B - KQBT:http://hnchess.com/ 14 Gun 10 Saat
31Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ chớp 14 Gun 16 Saat
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 14 Gun 21 Saat
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 14 Gun 21 Saat
34Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 2A - KQBT:http://hnchess.com/ 15 Gun 12 Saat
35Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3B - KQBT:http://hnchess.com/ 15 Gun 12 Saat
36Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nam Cờ Nhanh 15 Gun 17 Saat
37Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nam cờ NHANH 15 Gun 17 Saat
38Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nam Cờ Nhanh 15 Gun 17 Saat
39Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng OPEN Cờ Nhanh 15 Gun 17 Saat
40Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nam cờ NHANH 15 Gun 17 Saat
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nỮ cờ NHANH 15 Gun 17 Saat
42Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nữ cờ NHANH 15 Gun 17 Saat
43Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nam cờ NHANH 15 Gun 17 Saat
44Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ NHANH 15 Gun 17 Saat
45Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nữ Cờ Nhanh 15 Gun 17 Saat
46Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nữ Cờ Nhanh 15 Gun 17 Saat
47Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Nhanh 15 Gun 21 Saat
48Giải nội bộ Kiện Tướng Tương Lai T.5 - CS Tôn Thất Tùng 15 Gun 22 Saat
49Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Chớp 16 Gun 14 Saat
50Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nam Cờ Chớp 16 Gun 14 Saat
Advertisement