Federasyon secimi    ECU Logo

Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 3 Saat 21 Dk.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 7 Saat 13 Dk.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 7 Saat 48 Dk.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 7 Saat 49 Dk.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 7 Saat 55 Dk.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 7 Saat 56 Dk.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 12 Saat 55 Dk.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 12 Saat 56 Dk.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 12 Saat 57 Dk.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 12 Saat 57 Dk.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 12 Saat 58 Dk.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 12 Saat 59 Dk.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 13 Saat
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 13 Saat 1 Dk.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13 13 Saat 1 Dk.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 11 13 Saat 2 Dk.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 11 13 Saat 3 Dk.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 15 13 Saat 16 Dk.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 13 Saat 20 Dk.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 17 13 Saat 57 Dk.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 17 14 Saat 22 Dk.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 20 14 Saat 47 Dk.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 20 14 Saat 50 Dk.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 1 Gun 7 Saat
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 1 Gun 7 Saat
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 16 TUỔI 1 Gun 8 Saat
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 16 TUỔI 1 Gun 8 Saat
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 11 TUỔI 1 Gun 8 Saat
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 11 TUỔI 1 Gun 8 Saat
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 09 1 Gun 12 Saat
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 1 Gun 12 Saat
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 1 Gun 12 Saat
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 1 Gun 12 Saat
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 1 Gun 12 Saat
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 1 Gun 13 Saat
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 09 1 Gun 13 Saat
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 1 Gun 13 Saat
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 1 Gun 13 Saat
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 1 Gun 13 Saat
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 07 1 Gun 13 Saat
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 1 Gun 13 Saat
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 07 1 Gun 13 Saat
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 06 1 Gun 13 Saat
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 06 1 Gun 15 Saat
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 1 Gun 15 Saat
46Giải đấu tập cờ chớp lớp kỳ thủ lần 3, KTTL cs TTT 2 Gun 3 Saat
47Giải đấu tập cờ chớp lớp kỳ thủ số 2, KTTL cs TTT 2 Gun 4 Saat
48GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 2 Gun 13 Saat
49Giải Vô địch Cờ vua Thiếu niên nhi đồng Hà Nội năm 2017 Nhóm u8 sinh năm 2009 3 Gun 6 Saat
50Giải Vô địch Cờ vua Thiếu niên nhi đồng Hà Nội năm 2017 Nhóm u7 sinh năm 2010 3 Gun 6 Saat
Advertisement