Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U06 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Saat 12 Dk.
2Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U07 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Saat 12 Dk.
3Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U08 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Saat 12 Dk.
4Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U09 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Saat 13 Dk.
5Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Saat 13 Dk.
6Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ nhanh - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Saat 13 Dk.
7Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Lứa tuổi U13 - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Saat 14 Dk.
8Giải VĐ cờ vua Hà Nội mở rộng 11/2014 - Cờ chớp - Bảng mở rộng - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Saat 14 Dk.
9Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NỮ KHỐI 1-3 12 Saat 17 Dk.
10Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 8-9 17 Saat 6 Dk.
11Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014 19 Saat 3 Dk.
12Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nữ lứa tuổi 16 19 Saat 12 Dk.
13Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_NỮ lứa tuổi 17-18 19 Saat 12 Dk.
14Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nam lứa tuổi 17-18 19 Saat 13 Dk.
15Giải Cờ Vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_Nam lứa tuổi 16 19 Saat 13 Dk.
16Giải Cờ vua học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2014_BẢNG NAM KHỐI 4-5 19 Saat 41 Dk.
17Giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam 2015 Nam 1 Gun 12 Saat
18co tuong 2015 2 Gun 11 Saat
19GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM THPT] 2 Gun 20 Saat
20GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ THPT] 5 Gun 15 Saat
21GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 8-9] 5 Gun 15 Saat
22GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 8-9] 5 Gun 15 Saat
23GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 6-7] 5 Gun 15 Saat
24GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 6-7] 5 Gun 15 Saat
25GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 4-5] 5 Gun 15 Saat
26GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 4-5] 5 Gun 15 Saat
27GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 1-3] 5 Gun 15 Saat
28GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 1-3] 5 Gun 15 Saat
29GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 5 Gun 17 Saat
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 5 Gun 17 Saat
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 5 Gun 17 Saat
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 5 Gun 17 Saat
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 5 Gun 17 Saat
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 5 Gun 17 Saat
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 5 Gun 18 Saat
36GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8-9 ) 5 Gun 18 Saat
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4-5 ) 5 Gun 18 Saat
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6-7 ) 5 Gun 18 Saat
39GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 6 Gun 15 Saat
40GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 6 Gun 15 Saat
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 7 Gun 6 Saat
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 7 Gun 6 Saat
43GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ 7 Gun 14 Saat
44GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM 7 Gun 14 Saat
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 8 Gun 5 Saat
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 8 Gun 5 Saat
47GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT-BẢNG NỮ 12 Gun 12 Saat
48GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIÉT-BẢNG NAM 12 Gun 12 Saat
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 12 Gun 16 Saat
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 12 Gun 16 Saat