Federasyon secimi    ECU Logo

Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIAI DAU TAP CO NHANH 18 Saat 29 Dk.
2Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 34 Dk.
3Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 34 Dk.
4Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 35 Dk.
5Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 35 Dk.
6Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 35 Dk.
7Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 35 Dk.
8Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 36 Dk.
9Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 36 Dk.
10Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 36 Dk.
11Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 22 Saat 36 Dk.
12Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 22 Saat 38 Dk.
13Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 1) Cờ nhanh 22 Saat 39 Dk.
14Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 1) Cờ nhanh 22 Saat 39 Dk.
15Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 1) Cờ nhanh 22 Saat 39 Dk.
16Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 1) Cờ nhanh 22 Saat 39 Dk.
17Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 1) Cờ nhanh 22 Saat 39 Dk.
18Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 1) Cờ nhanh 22 Saat 39 Dk.
19Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 22 Saat 40 Dk.
20Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 22 Saat 40 Dk.
21HỘI THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016 MÔN CỜ VUA 23 Saat 4 Dk.
22Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 8-9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
23Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 10-11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
24Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 14-15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
25Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 14-15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
26Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 12-13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
27Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 12-13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
28Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 10-11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
29Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 8-9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
30Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
31Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 1 Gun 17 Saat
32Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 Gun 17 Saat
33Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 1 Gun 17 Saat
34Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 1 Gun 17 Saat
35Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 1 Gun 17 Saat
36Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 1 Gun 17 Saat
37Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 1 Gun 17 Saat
38Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 1 Gun 17 Saat
39Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 1 Gun 17 Saat
40Giải cờ vua học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 1 Gun 17 Saat
41Giải cờ quận Hoàng Mai Nu 7 - TC 2 Gun 2 Saat
42Giải cờ quận Hoàng Mai - NHANH Nữ 9 2 Gun 3 Saat
43Giải cờ quận Hoàng Mai NHANH Nu 7 2 Gun 3 Saat
44Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 2 Gun 3 Saat
45Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 2 Gun 3 Saat
46Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 2 Gun 3 Saat
47Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 2 Gun 3 Saat
48Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 2 Gun 3 Saat
49Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9 ) Cờ tiêu chuẩn 2 Gun 3 Saat
50Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7 ) Cờ tiêu chuẩn 2 Gun 3 Saat
Advertisement