Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỌC VĂN LANG - BẢNG NAM 7 Dakika
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ 1 Saat 24 Dk.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM 1 Saat 37 Dk.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM 4 Saat 48 Dk.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ 4 Saat 48 Dk.
6GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 13-14 12 Saat 40 Dk.
7GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 13-14 12 Saat 41 Dk.
8GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 11-12 13 Saat 16 Dk.
9GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 9-10 13 Saat 16 Dk.
10GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 7-8 13 Saat 16 Dk.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 6 13 Saat 16 Dk.
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 11-12 13 Saat 17 Dk.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 9-10 13 Saat 17 Dk.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 7-8 13 Saat 17 Dk.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 6 13 Saat 17 Dk.
16GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI GIẢI THÁNG 11 1 Gun 12 Saat
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÀ NỘI NĂM 2015. U7 1 Gun 12 Saat
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÀ NỘI NĂM 2015. U9 1 Gun 12 Saat
19Giải Vô địch Cờ Vua Chớp nhoáng TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2015 Ngày 22 tháng 11 năm 2015 - Bảng Tiểu học 4 Gun 4 Saat
20Giải Vô địch Cờ Vua Chớp nhoáng TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2015 Ngày 22 tháng 11 năm 2015 - Bảng Đội tuyển 4 Gun 4 Saat
21GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI GIẢI THÁNG 11 4 Gun 7 Saat
22GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 55-58 8 Gun 11 Saat
23GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 59-62 8 Gun 11 Saat
24GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 63-66 8 Gun 11 Saat
25GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 67-70 8 Gun 11 Saat
26GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI TRÊN 70 8 Gun 11 Saat
27GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 9 11 Gun
28GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 7 11 Gun
29GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 5-6 11 Gun
30GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 10 11 Gun
31GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 8 11 Gun
32RoyalChess Winter Tournament 2015 - U6 - 1 11 Gun 9 Saat
33GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- Nam PHONG TRÀO CỜ TIÊU CHUẨN 13 Gun 4 Saat
34GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- NỮ PHONG TRÀO CỜ TIÊU CHUẨN 13 Gun 4 Saat
35GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- NỮ NÂNG CAO CỜ TIÊU CHUẨN 13 Gun 4 Saat
36GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015 - HỆ NAM NÂNG CAO Cờ tiêu chuẩn 13 Gun 4 Saat
37GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015 - HỆ NAM NÂNG CAO Cờ nhanh 17 Gun 5 Saat
38GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- HỆ NAM PHONG TRÀO Cờ nhanh 17 Gun 5 Saat
39GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SV TOÀN QUỐC - LẦN THỨ V-2015- NỮ NÂNG CAO Cờ nhanh 17 Gun 5 Saat
40GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC - LẦN THỨ V-2015-HỆ NỮ PHONG TRÀO Cờ nhanh 17 Gun 5 Saat
41GIẢI CỜ VUA KHOA RĂNG-HÀM-MẶT 2015, TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ - BẢNG NỮ 18 Gun 3 Saat
42GIẢI CỜ VUA KHOA RĂNG-HÀM-MẶT 2015, TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ - BẢNG NAM 18 Gun 3 Saat
43Giải Cờ Tướng Trạng Cờ Đất Việt năm 2015 Khu vực Miền Trung 19 Gun 12 Saat
44Giải vô địch hội CỜ TƯỚNG CỜ THỦ BẮC GIANG OPEN” 19 Gun 22 Saat
45Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 8,9 24 Gun 8 Saat
46Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 8,9 24 Gun 8 Saat
47Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 6,7 24 Gun 8 Saat
48Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 6,7 24 Gun 8 Saat
49Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 4,5 24 Gun 8 Saat
50Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 4,5 24 Gun 8 Saat