Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 5 Dakika
2GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 24 Dakika
3GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 26 Dakika
4GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 36 Dakika
5GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 46 Dakika
6GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 49 Dakika
7GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 51 Dakika
8GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 57 Dakika
9GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 5 1 Saat 3 Dk.
10GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 4 1 Saat 8 Dk.
11GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 3 1 Saat 13 Dk.
12GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 2 1 Saat 14 Dk.
13GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TỐ 2017-2018 KHỐI LỚP 1 1 Saat 15 Dk.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 1 Saat 38 Dk.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 1 Saat 45 Dk.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 2 Saat 5 Dk.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2017-2018 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 2 Saat 35 Dk.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 12 Saat 49 Dk.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 12 Saat 56 Dk.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 12 Saat 57 Dk.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 12 Saat 58 Dk.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG OPEN-NC 15 Saat 15 Dk.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG OPEN-PT 15 Saat 23 Dk.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 15 Saat 24 Dk.
25GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5B NỮ 20 Saat 50 Dk.
26GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5B NAM 20 Saat 50 Dk.
27GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NỮ 20 Saat 50 Dk.
28GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4B NAM 20 Saat 50 Dk.
29GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NỮ 20 Saat 50 Dk.
30GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3B NAM 20 Saat 50 Dk.
31GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NỮ 20 Saat 50 Dk.
32GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2B NAM 20 Saat 50 Dk.
33GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NỮ 20 Saat 50 Dk.
34GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1B NAM 20 Saat 50 Dk.
35GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1 NĂM 2017-CỜ VUA 1 Gun 14 Saat
36Giải cờ tướng mừng Đảng mừng xuân Bính Thân 2016 1 Gun 19 Saat
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 2 Gun 23 Saat
38Giải cờ chớp Cụm 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ 5 Gun
39GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NỮ 5 Gun 13 Saat
40GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NAM 5 Gun 13 Saat
41OPEN_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 5 Gun 18 Saat
42U9NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 5 Gun 18 Saat
43U11NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 5 Gun 18 Saat
44U13NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 5 Gun 18 Saat
45U7NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 5 Gun 18 Saat
46Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ nhanh 5 Gun 18 Saat
47Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ nhanh 5 Gun 18 Saat
48Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ nhanh 5 Gun 18 Saat
49U6NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 5 Gun 18 Saat
50U9 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 5 Gun 18 Saat
Advertisement