Federasyon secimi    ECU Logo

Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 13-14 TUỔI 4 Saat 36 Dk.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 11-12 TUỔI 4 Saat 36 Dk.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 9-10 TUỔI 4 Saat 36 Dk.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 7-8 TUỔI 4 Saat 36 Dk.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 13-14 TUỔI 4 Saat 36 Dk.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 11-12 TUỔI 4 Saat 37 Dk.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 9-10 TUỔI 4 Saat 38 Dk.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 7-8 TUỔI 4 Saat 38 Dk.
9GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 13-14 TUỔI 4 Saat 39 Dk.
10GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 11-12TUỔI 4 Saat 40 Dk.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 9-10 TUỔI 4 Saat 40 Dk.
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NỮ 7-8 TUỔI 4 Saat 41 Dk.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 13-14 TUỔI 4 Saat 42 Dk.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 11-12 TUỔI 4 Saat 43 Dk.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 9-10 TUỔI 4 Saat 44 Dk.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN HAI BÀ TRUNG NĂM HỌC 2017-2018_NAM 7-8 TUỔI 4 Saat 47 Dk.
17GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM OPEN 4 Saat 50 Dk.
18GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U11 4 Saat 51 Dk.
19GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U9 4 Saat 51 Dk.
20GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U8 4 Saat 52 Dk.
21GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U7 4 Saat 52 Dk.
22GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U6 4 Saat 53 Dk.
23GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ CHỚP_NHÓM U5 4 Saat 53 Dk.
24GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM OPEN 4 Saat 54 Dk.
25GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U11 4 Saat 55 Dk.
26GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U9 4 Saat 56 Dk.
27GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U8 4 Saat 57 Dk.
28GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U7 4 Saat 58 Dk.
29GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U6 4 Saat 59 Dk.
30GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 10_CỜ NHANH_NHÓM U5 5 Saat
31Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U13 3 Gun 8 Saat
32Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U11 3 Gun 8 Saat
33Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U09 3 Gun 8 Saat
34Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U07 3 Gun 8 Saat
35Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U06 3 Gun 8 Saat
36GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN II 3 Gun 12 Saat
37Đội tuyển trẻ CVHN - Giải số 12 4 Gun 3 Saat
38Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Open 4 Gun 7 Saat
39Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 Parent 4 Gun 7 Saat
40Giải cờ vua Royal Winter Tournament 2017 U05 4 Gun 8 Saat
41Giải giao lưu đấu tập lớp Kỳ thủ và Tập sự- KTTL- cs TTT lần 1 10 Gun 4 Saat
42Giải đấu tập lớp Nhập môn 1- KTTL- cs TTT lần 2 11 Gun 5 Saat
43Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u8 sinh năm 2009 11 Gun 7 Saat
44Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u6 sinh năm 2011 11 Gun 8 Saat
45Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u9 sinh năm 2008 11 Gun 8 Saat
46Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u7 sinh năm 2010 11 Gun 8 Saat
47Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u11 sinh năm 2006 11 Gun 8 Saat
48Giải Vô địch Cờ vua thông minh mở rộng Lần thứ II năm 2017 Nhóm u14 sinh năm 2003 11 Gun 9 Saat
49GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - OPEN 11 Gun 13 Saat
50GIẢI CỜ VUA NGÔI SAO NHỎ MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 - U12 11 Gun 13 Saat
Advertisement