Federasyon secimi    ECU Logo

Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 17 Saat 56 Dk.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 19 Saat 20 Dk.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 19 Saat 20 Dk.
4GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U15 19 Saat 52 Dk.
5GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U13 19 Saat 52 Dk.
6GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U11 19 Saat 53 Dk.
7GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U10 19 Saat 53 Dk.
8GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U9 19 Saat 53 Dk.
9GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U8 19 Saat 53 Dk.
10GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U7 19 Saat 53 Dk.
11GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U6 19 Saat 53 Dk.
12GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U15 19 Saat 54 Dk.
13GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U13 19 Saat 54 Dk.
14GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U11 19 Saat 54 Dk.
15GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U10 19 Saat 54 Dk.
16GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U9 19 Saat 55 Dk.
17GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U8 19 Saat 55 Dk.
18GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U7 19 Saat 55 Dk.
19GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U6 19 Saat 55 Dk.
20Giải đấu tập số 2, lớp đội tuyển quận, KTTL- cs Tôn Thất Tùng 1 Gun 11 Saat
21Giải cờ chớp 2 Gun 14 Saat
22GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 2 Gun 15 Saat
23GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 2 Gun 15 Saat
24GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 2 Gun 15 Saat
25GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 2 Gun 15 Saat
26GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 2 Gun 15 Saat
27GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 2 Gun 15 Saat
28GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 2 Gun 15 Saat
29GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 2 Gun 15 Saat
30GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 2 Gun 15 Saat
31GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 2 Gun 15 Saat
32GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 2 Gun 15 Saat
33GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 2 Gun 15 Saat
34GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 2 Gun 15 Saat
35GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 2 Gun 15 Saat
36GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 2 Gun 15 Saat
37GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 2 Gun 15 Saat
38Hội Thao Công Đoàn Sở TPHCM 2017 Môn Cờ Tướng - Bảng Nam 2 Gun 19 Saat
39Giải Cờ vua HKPĐ huyện Cần Đước 2017 2 Gun 19 Saat
40Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 4 3 Gun 11 Saat
41GIẢI CỜ CHỚP ĐỘI TUYỂN HÀ NỘI 3 Gun 11 Saat
42Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 7-8 4 Gun 10 Saat
43Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 5-6 4 Gun 10 Saat
44Giải cờ nhanh Trường TTTN 10-10 tháng 05. Lứa tuổi 9 4 Gun 10 Saat
45Giải cờ vua đồng đội tranh cúp Thăng Long chess lần 1 - 2017 4 Gun 11 Saat
46Giải đấu tập cờ chớp KTTL- Lớp đội tuyển Quận, cs Tôn Thất Tùng 8 Gun 9 Saat
47GIẢI CỜ CHỚP ĐỘI TUYỂN HÀ NỘI 8 Gun 19 Saat
48GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG OPEN NC 11 Gun 17 Saat
49GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U10 11 Gun 17 Saat
50GIẢI CỜ CHỚP HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN III - NĂM 2017 BẢNG U08 11 Gun 18 Saat
Advertisement