Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U11 19 Minutes
2Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U13 4 Hours 58 Min.
3Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nữ U15 4 Hours 59 Min.
4Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U13 5 Hours
5Giải cờ vua HKPĐ 2016 huyện Thanh Trì - Nam U15 5 Hours
67th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 6 Hours 29 Min.
77th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 8 Hours 10 Min.
8POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 1 9 Hours
9GIẢI CỜ VUA TẾT ĐOÀN VIÊN MỞ RỘNG 22 Hours 41 Min.
10Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 8,9 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 4 Hours
11Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 4 Hours
12Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 6,7 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 4 Hours
13Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 4 Hours
14Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nữ lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 5 Hours
15Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 4,5 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 5 Hours
16Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam lớp 1,2,3 Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 5 Hours
17Giải Cờ Vua HKPĐ Q.Hải Châu năm học 2016 - 2017 _ Bảng Nam, Nữ mầm non Tổ chức tại trường TH Lý Tự Trọng, ngày 17 tháng 01 năm 2017 2 Days 5 Hours
18Giải bim bim mở rộng lần thứ nhất 2 Days 8 Hours
19GIAI CO VUA MO RONG B nu chuyen nganh 3 Days 11 Hours
20LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 10 4 Days 3 Hours
21LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM PHONG TRÀO 4 Days 3 Hours
22LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU PT 4 Days 3 Hours
23LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG MO RONG NU NC 4 Days 3 Hours
24LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 13 4 Days 3 Hours
25LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 11 4 Days 3 Hours
26LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 10 4 Days 3 Hours
27LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 8 4 Days 4 Hours
28LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 9 4 Days 4 Hours
29LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 8 4 Days 4 Hours
30LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 7 4 Days 4 Hours
31LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BẢNG MỞ RỘNG NAM NANG CAO 4 Days 4 Hours
32LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 13 4 Days 4 Hours
33LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 11 4 Days 5 Hours
34LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NAM 9 4 Days 5 Hours
35LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. BANG U6 4 Days 5 Hours
36LE HOI CO VUA THANG LONG LAN THU X-2017. GIAI VO DICH CO VUA NHANH HA NOI MO RONG 2017. NỮ 7 4 Days 5 Hours
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM THPT 4 Days 5 Hours
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM KHỐI LỚP 8-9 4 Days 5 Hours
39GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 6-7 4 Days 5 Hours
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ THPT 4 Days 5 Hours
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 8-9 4 Days 5 Hours
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM KHỐI LỚP 6-7 4 Days 5 Hours
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM KHỐI LỚP 4-5 4 Days 5 Hours
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 4-5 4 Days 5 Hours
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ KHỐI LỚP 1-3 4 Days 6 Hours
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM KHỐI LỚP 1-3 4 Days 6 Hours
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM LỚP THPT 4 Days 11 Hours
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM LỚP 8-9 4 Days 11 Hours
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM LỚP 6-7 4 Days 11 Hours
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2016-2017 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM LỚP 4-5 4 Days 11 Hours
Advertisement