Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ NHANH 3 Hours 27 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ NHANH 14 Hours 7 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG 14 Hours 17 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ CHỚP NHOÁNG 14 Hours 20 Min.
5Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 3 1 Days 3 Hours
6GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 11+15 1 Days 9 Hours
7GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 11 1 Days 10 Hours
8GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 15 1 Days 10 Hours
9GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 7 1 Days 10 Hours
10GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 9 1 Days 10 Hours
11GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 7+9 1 Days 10 Hours
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ TIÊU CHUẨN 1 Days 13 Hours
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 1 Days 14 Hours
14Giải cờ vua hàng tuần tại Armychess 23-04-2017 1 Days 16 Hours
15GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG HÒA HIỆP BẮC LẦN THỨ IV NĂM 2017 BẢNG NAM cao tuổi 2 Days 10 Hours
16Giai Cờ tướng ĐH TDTT lần thứ 4 năm 2017 Bảng Nữ 2 Days 11 Hours
17GIẢI CƠ VUA HUYỆN ĐẠI TỪ Nhóm lớp 3-4-5 (Nữ) 5 Days 11 Hours
18clb cờ 5 Days 15 Hours
19HỘI THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 MÔN CỜ VUA _ BẢNG NAM 5 Days 18 Hours
20Giải Hàng Tuần Ngày 16-04-2017 Tại Armychess 8 Days 15 Hours
21Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open PT 15 Days 3 Hours
22Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open nâng cao 15 Days 3 Hours
23Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U13 15 Days 3 Hours
24Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U11 15 Days 3 Hours
25Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U10 15 Days 3 Hours
26Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U13 15 Days 3 Hours
27Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U11 15 Days 3 Hours
28Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U10 15 Days 3 Hours
29Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U9 15 Days 3 Hours
30Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U8 15 Days 3 Hours
31Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U7 15 Days 3 Hours
32Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U8 15 Days 3 Hours
33Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U7 15 Days 3 Hours
34Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U6 15 Days 3 Hours
35Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U6 15 Days 3 Hours
36Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U9 15 Days 9 Hours
37GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 3 22 Days 15 Hours
38GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 1 22 Days 15 Hours
39GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 2 22 Days 16 Hours
40GIAO LƯU CỜ VUA CLB CỜ VUA KIỆN TƯỚNG TRẺ 23 Days 5 Hours
41GIAI CO NHANH ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM 24 Days 4 Hours
42GIẢI CỜ VUA CẤP TRƯỜNG 25 Days 8 Hours
43k1 28 Days 5 Hours
44Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 2 29 Days 4 Hours
45GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U15 29 Days 5 Hours
46GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U11 29 Days 5 Hours
47GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U09 29 Days 5 Hours
48GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U07 29 Days 5 Hours
49GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U06 29 Days 5 Hours
50GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U05 29 Days 5 Hours
Advertisement