Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1giải cờ vua mở rộng Y Hà Nội 3 Days 1 Hours
2Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 3 Days 6 Hours
3Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Tiểu học 3 Days 7 Hours
4Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 3 Days 19 Hours
5Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Tiểu học 3 Days 19 Hours
6GIẢI GIAOLƯU ĐẦU NĂM HỌC 4 Days 6 Hours
7Giải Người Cao tuổi 5 Days 8 Hours
8HỘI THI THỂ THAO NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN 2016 NHÓM TUỔI 65 7 Days 22 Hours
9HỘI THI THỂ THAO NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN 2016 7 Days 23 Hours
10Giải vô địch đồng đội Câu lạc bộ Cờ Hạ Long mở rộng 2016 9 Days 7 Hours
11GIẢI CỜ VUA THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2016 NỮ 12 -14 TUỔI 12 Days 16 Hours
12Giải Cờ Vua Vườm Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 7 17 Days 1 Hours
13Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 8 17 Days 1 Hours
14Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 9 17 Days 1 Hours
15Giải Cờ Vua Vườm Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 6 17 Days 1 Hours
16Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U15 17 Days 1 Hours
17Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 11 17 Days 1 Hours
18Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U15 18 Days 1 Hours
19Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U11 18 Days 1 Hours
20Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U9 18 Days 1 Hours
21Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U8 18 Days 1 Hours
22Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U7 18 Days 1 Hours
23Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U6 18 Days 1 Hours
24Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U6 19 Days 1 Hours
25Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U7 19 Days 1 Hours
26Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U8 19 Days 1 Hours
27Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U9 19 Days 1 Hours
28Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U11 19 Days 1 Hours
29Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U15 19 Days 1 Hours
30Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U6 19 Days 1 Hours
31Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U7 19 Days 1 Hours
32Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 8 19 Days 1 Hours
33Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 9 19 Days 1 Hours
34Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 11 19 Days 1 Hours
35Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U15 19 Days 1 Hours
36Giải cờ Tướng BNN&PT NT 19 Days 9 Hours
37Genius school of chess tournament 2016 U5-7 24 Days 6 Hours
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 13 24 Days 7 Hours
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ 13 24 Days 7 Hours
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 18 24 Days 7 Hours
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 18 24 Days 7 Hours
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 9 24 Days 7 Hours
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 11 24 Days 7 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 15 24 Days 7 Hours
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 11 24 Days 7 Hours
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ 18 24 Days 7 Hours
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 18 24 Days 8 Hours
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 13 24 Days 8 Hours
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 13 24 Days 8 Hours
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 15 24 Days 8 Hours