Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TP. PHAN THIẾT NĂM 2016 7 Hours 37 Min.
2giai 2 14 Hours 53 Min.
3Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 8A - KQBT:http://hnchess.com/ 2 Days 8 Hours
4Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6A - KQBT:http://hnchess.com/ 5 Days 8 Hours
5Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 7B - KQBT:http://hnchess.com/ 5 Days 9 Hours
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 6 Days 18 Hours
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 6 Days 19 Hours
8Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 7B - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Days 22 Hours
9Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6B - KQBT:http://hnchess.com/ 7 Days 9 Hours
10giai noi bo 7 Days 21 Hours
11Giải Cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai. Nhóm B 8 Days 14 Hours
12GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯƠNG TƯƠNG LAI. NHÓM A 8 Days 14 Hours
13Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5A - KQBT:http://hnchess.com/ 9 Days 8 Hours
14Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 3 9 Days 11 Hours
15Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 1 9 Days 11 Hours
16Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 2 9 Days 12 Hours
17Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Chuyen nghiep & Phong trào 9 Days 13 Hours
18Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Tiểu học 9 Days 13 Hours
19SMARTCHESS TRY-OUT 2016 10 Days 14 Hours
20Khu pho CLB Huu tri 11 Days 22 Hours
21Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4A - KQBT:http://hnchess.com/ 12 Days 9 Hours
22Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5B - KQBT:http://hnchess.com/ 12 Days 12 Hours
23khu pho 12 Days 13 Hours
24Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3A - KQBT:http://hnchess.com/ 13 Days 21 Hours
25GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 OPEN 13 Days 21 Hours
26GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U12 13 Days 21 Hours
27GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U9 13 Days 21 Hours
28GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U7 13 Days 21 Hours
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 14 Days 18 Hours
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 14 Days 19 Hours
31Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4B - KQBT:http://hnchess.com/ 15 Days 8 Hours
32Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ chớp 15 Days 14 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 15 Days 18 Hours
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 15 Days 18 Hours
35Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 2A - KQBT:http://hnchess.com/ 16 Days 10 Hours
36Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3B - KQBT:http://hnchess.com/ 16 Days 10 Hours
37Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nam Cờ Nhanh 16 Days 14 Hours
38Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nam cờ NHANH 16 Days 14 Hours
39Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nam Cờ Nhanh 16 Days 14 Hours
40Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng OPEN Cờ Nhanh 16 Days 14 Hours
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nam cờ NHANH 16 Days 14 Hours
42Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nỮ cờ NHANH 16 Days 14 Hours
43Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nữ cờ NHANH 16 Days 14 Hours
44Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nam cờ NHANH 16 Days 15 Hours
45Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ NHANH 16 Days 15 Hours
46Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nữ Cờ Nhanh 16 Days 15 Hours
47Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nữ Cờ Nhanh 16 Days 15 Hours
48Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Nhanh 16 Days 19 Hours
49Giải nội bộ Kiện Tướng Tương Lai T.5 - CS Tôn Thất Tùng 16 Days 20 Hours
50Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Chớp 17 Days 12 Hours
Advertisement
Advertisement