Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 13-14 tuổi 5 Hours 16 Min.
2Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 11-12 tuổi 5 Hours 16 Min.
3Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 9-10 tuổi 5 Hours 16 Min.
4Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 7- 8 tuổi 5 Hours 16 Min.
5Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 6 tuổi 5 Hours 17 Min.
6Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 11-12 tuổi 5 Hours 17 Min.
7Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 13-14 tuổi 5 Hours 17 Min.
8Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 9-10 tuổi 5 Hours 17 Min.
9Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 7-8 tuổi 5 Hours 17 Min.
10Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 6 tuổi 5 Hours 17 Min.
11Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 5 Hours 31 Min.
12Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 5 Hours 31 Min.
13Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 5 Hours 31 Min.
14Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 5 Hours 31 Min.
15Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 5 Hours 31 Min.
16Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 5 Hours 31 Min.
17Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 5 Hours 32 Min.
18Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 5 Hours 32 Min.
19Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 5 Hours 32 Min.
20Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 5 Hours 32 Min.
21Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9 ) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 32 Min.
22Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7 ) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 32 Min.
23Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5 ) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 33 Min.
24Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 33 Min.
25Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 33 Min.
26Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 33 Min.
27Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 33 Min.
28Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 34 Min.
29Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 34 Min.
30Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 5 Hours 34 Min.
31U7 Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 11 Hours 25 Min.
32U6 Nữ Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 11 Hours 37 Min.
33U6 Nam Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 11 Hours 47 Min.
34U8 Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 11 Hours 56 Min.
35giải tháng 12 1 Days 12 Hours
36Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 8 tuổi sinh năm 2008 5 Days 14 Hours
37Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NAM THPT 6 Days 17 Hours
38Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NỮ 8-9 6 Days 17 Hours
39Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 7 tuổi sinh năm 2009 6 Days 17 Hours
40Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NAM 8-9 6 Days 17 Hours
41Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 14 tuổi sinh năm 2002 6 Days 17 Hours
42Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nữ 4-5 6 Days 17 Hours
43Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NỮ THPT 6 Days 17 Hours
44Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nam 4-5 6 Days 17 Hours
45Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NAM 6-7 6 Days 17 Hours
46Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NỮ 6-7 6 Days 17 Hours
47Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nữ 1-3 6 Days 18 Hours
48Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nam 1-3 6 Days 18 Hours
49Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 6 tuổi sinh năm 2010 7 Days 10 Hours
50Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 9 tuổi sinh năm 2007 7 Days 10 Hours
Advertisement