Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NỮ 15 Hours 53 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NAM 15 Hours 55 Min.
3BẢNG NỮ GIẢI PHÂN ĐẠM 3 Days 17 Hours
4BẢNG A NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 3 Days 17 Hours
5BẢNG B NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 3 Days 17 Hours
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 5 Days 13 Hours
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 5 Days 13 Hours
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NAM 5 Days 17 Hours
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 6 Days 20 Hours
10Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 9 7 Days 10 Hours
11Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 2 7 Days 13 Hours
12Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 3 7 Days 14 Hours
13Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 1 7 Days 14 Hours
14Capital chess club open tournament 2016 7 Days 14 Hours
15GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U10 7 Days 16 Hours
16GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U9 7 Days 16 Hours
17GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 7 Days 16 Hours
18GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U7 7 Days 16 Hours
19GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U6 7 Days 16 Hours
20GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 41-65 8 Days 17 Hours
21GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016- LỨA TUỔI 11-30 8 Days 17 Hours
22GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 31-40 8 Days 17 Hours
23GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG T.TRẤN 1 NĂM 2016 NỮ 4+5 8 Days 17 Hours
24Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Chuyên nghiệp 14 Days 14 Hours
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016 14 Days 15 Hours
26Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Tiểu học tuổi 14 Days 15 Hours
27Giải Cờ Vua VĐ Liên đoàn Cờ TP. Đà Nẵng Bảng Mầm Non 14 Days 20 Hours
28GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 16 Days 21 Hours
29GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 10. BẢNG PHONG TRÀO 19 Days 18 Hours
30GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG PHONG TRÀO 19 Days 18 Hours
31GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 8. BẢNG PHONG TRÀO 19 Days 18 Hours
32GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG PHONG TRÀO 19 Days 18 Hours
33GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 6. BẢNG PHONG TRÀO 19 Days 18 Hours
34GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. BẢNG MỞ RỘNG 20 Days
35GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG NÂNG CAO 20 Days 17 Hours
36GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG NÂNG CAO 20 Days 17 Hours
37GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11. BẢNG NÂNG CAO 20 Days 17 Hours
38GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 13. BẢNG PHONG TRÀO 20 Days 17 Hours
39GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11 BẢNG PHONG TRÀO 20 Days 17 Hours
40Giai Giao Huu Pootech Lan 5 - Nhom 1 21 Days 13 Hours
41Giai Giao Huu Pooltech lan 5 - Nhom 2 21 Days 14 Hours
42Giai Giao Huu Pooltech Lan 5 - nhom 3 21 Days 15 Hours
43GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ PHỔ TU CỜ VUA 26 Days 16 Hours
44GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG GIÁO VIÊN - CỜ VUA 26 Days 16 Hours
45GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG PHỔ TU CỜ TƯỚNG 26 Days 16 Hours
46GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM PHỔ TU CỜ VUA 26 Days 16 Hours
47GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 26 Days 16 Hours
48GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 26 Days 16 Hours
49GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG OPEN 26 Days 17 Hours
50Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 8 28 Days 11 Hours
Advertisement
Advertisement