Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U9 3 Hours 41 Min.
2GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U8 3 Hours 42 Min.
3GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U10 4 Hours 42 Min.
4GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U15 5 Hours 30 Min.
5GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U11 5 Hours 32 Min.
6GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U7 5 Hours 39 Min.
7GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U6 5 Hours 39 Min.
8GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U9 8 Hours 40 Min.
9GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U8 8 Hours 40 Min.
10GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U7 8 Hours 40 Min.
11GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U6 8 Hours 41 Min.
12GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U15 8 Hours 41 Min.
13GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U13 8 Hours 47 Min.
14GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U11 8 Hours 47 Min.
15GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX NĂM 2017 - BẢNG U10 8 Hours 50 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U7 NAM 9 Hours 12 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U7 NỮ 9 Hours 21 Min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U 13 NỮ 9 Hours 33 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U11 NỮ 9 Hours 33 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U9 NỮ 9 Hours 34 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U13 NAM 9 Hours 35 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U11 NAM 9 Hours 37 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U9 Nam 9 Hours 39 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U6 NAM 9 Hours 44 Min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI TRẺ,TTN,NĐ TỈNH ĐỒNG NAI MỞ RỘNG NĂM 2017 U6 NỮ 9 Hours 57 Min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐÔNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2017 NỘI DUNG CỜ CHƠP NỮ 12 Hours 50 Min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 12 Hours 51 Min.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 13 Hours 53 Min.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 13 Hours 54 Min.
30GIẢI CỜ VUA NHANH CUP KIM ĐỒNG LẦN THỨ X NĂM 2017 - BẢNG U13 16 Hours 27 Min.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 1 Days 14 Hours
32Giải đấu tập số 2, lớp đội tuyển quận, KTTL- cs Tôn Thất Tùng 3 Days 6 Hours
33Giải cờ chớp 4 Days 9 Hours
34GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 4 Days 11 Hours
35GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 4 Days 11 Hours
36GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 4 Days 11 Hours
37GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 4 Days 11 Hours
38GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 4 Days 11 Hours
39GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 4 Days 11 Hours
40GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 4 Days 11 Hours
41GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 4 Days 11 Hours
42GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U15 4 Days 11 Hours
43GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U13 4 Days 11 Hours
44GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U11 4 Days 11 Hours
45GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U10 4 Days 11 Hours
46GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U09 4 Days 11 Hours
47GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U08 4 Days 11 Hours
48GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U07 4 Days 11 Hours
49GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ IX - NĂM 2017 BẢNG U06 4 Days 11 Hours
50Hội Thao Công Đoàn Sở TPHCM 2017 Môn Cờ Tướng - Bảng Nam 4 Days 14 Hours
Advertisement