Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2016-BẢNG NAM 2 Hours 50 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2016-BẢNG NỮ 2 Hours 51 Min.
3 GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO BÌNH THUẬN NK 2016-2017-NAM 4 Hours 10 Min.
4GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO BÌNH THUẬN NK 2016-2017- NỮ 4 Hours 10 Min.
5Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U10 4 Hours 43 Min.
6Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U11 4 Hours 43 Min.
7Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U13 4 Hours 47 Min.
8Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U09 4 Hours 48 Min.
9Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U08 4 Hours 48 Min.
10Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U07 4 Hours 48 Min.
11Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh Bảng Open 4 Hours 54 Min.
12Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U06 5 Hours 50 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 9 8 Hours 46 Min.
14Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1B-Nữ 10 Hours 13 Min.
15Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1B - NAM 10 Hours 13 Min.
16Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1A-NỮ 10 Hours 13 Min.
17Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1A - NAM 10 Hours 13 Min.
18Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp Bảng Open 11 Hours 20 Min.
19Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U13 11 Hours 21 Min.
20Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U11 11 Hours 22 Min.
21Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U10 11 Hours 22 Min.
22Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U09 12 Hours 10 Min.
23Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U08 12 Hours 10 Min.
24Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U07 12 Hours 10 Min.
25Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U06 12 Hours 11 Min.
26GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 1 Days 4 Hours
27GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 1 Days 4 Hours
28GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 1 Days 4 Hours
29GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 1 Days 4 Hours
30GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 9-10 TUỔI (LỚP 4-5) 1 Days 4 Hours
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 1 Days 5 Hours
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 1 Days 5 Hours
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 6 TUỔI (LỚP 1) 1 Days 5 Hours
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 6 TUỔI (LỚP 1) 1 Days 6 Hours
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 11 1 Days 6 Hours
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 10 1 Days 6 Hours
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 9-10 TUỔI (LỚP 4-5) 1 Days 7 Hours
38Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 2A-NAM 1 Days 12 Hours
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 8 1 Days 23 Hours
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 13 1 Days 23 Hours
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 7 2 Days 4 Hours
42GIẢI CỜ VUA LỚP KỲ THỦ CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 3 Days
43Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh Open 3 Days 5 Hours
44Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U13 3 Days 5 Hours
45Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U11 3 Days 5 Hours
46Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U10 3 Days 5 Hours
47Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U9 3 Days 5 Hours
48Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U8 3 Days 5 Hours
49Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U7 3 Days 5 Hours
50Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U6 3 Days 6 Hours
Advertisement