Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ TƯỚNG - NỮ K1 22 Hours 53 Min.
2GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ TƯỚNG - NỮ K2+3 22 Hours 53 Min.
3GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ TƯỚNG - NAM K5 22 Hours 53 Min.
4GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ TƯỚNG - NỮ K4+5 22 Hours 53 Min.
5GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ TƯỚNG - NAM K3 22 Hours 54 Min.
6GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ TƯỚNG - NAM K4 22 Hours 54 Min.
7GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ TƯỚNG - NAM K2 22 Hours 54 Min.
8GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ TƯỚNG - NAM K1 23 Hours 41 Min.
9GIAI GIAO HUU CO TUONG GIUA GV THPT DK - HBT VOI CAC DANH THU 1 Days 12 Hours
10GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NỮ K2 1 Days 13 Hours
11GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NỮ K5 1 Days 13 Hours
12GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NỮ K4 1 Days 13 Hours
13GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NỮ K3 1 Days 13 Hours
14GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NỮ K1 1 Days 13 Hours
15GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NAM K1 1 Days 13 Hours
16GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NAM K3 1 Days 13 Hours
17GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NAM K4 1 Days 13 Hours
18GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NAM K5 1 Days 13 Hours
19GIẢI CỜ "TRÍ TUỆ TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ VII-2015"- TH NGHĨA TÂN - CỜ VUA - NAM K2 1 Days 18 Hours
20GIẢI ĐẤU TẬP CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 10-2015 2 Days 11 Hours
21GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. BẢNG MỞ 2 Days 17 Hours
22GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. LỨA TUỔI 10-11 2 Days 17 Hours
23GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. LỨA TUỔI 7 2 Days 17 Hours
24GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. LỨA TUỔI 8-9 2 Days 17 Hours
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 4 Days 22 Hours
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 4 Days 22 Hours
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 5 Days
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 5 Days
29Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam trên 71 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 23 Hours
30Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam U61-70 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 23 Hours
31Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam U51-60 - KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 23 Hours
32Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam U40-50 KQBT: http://hnchess.com/ 6 Days 23 Hours
33GIAI CO VUA THANG 10 CLB KIEN TUONG TUONG LAI 9 Days 18 Hours
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 10 Days 23 Hours
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 10 Days 23 Hours
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 10 Days 23 Hours
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 10 Days 23 Hours
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TPHCM NĂM 2015-BẢNG NỮ 12 Days 14 Hours
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TPHCM NĂM 2015-BẢNG NAM 12 Days 14 Hours
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2015-BẢNG NAM 13 Days 3 Hours
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2015-BẢNG NỮ 13 Days 13 Hours
42GIẢI CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 4-5 NĂM HỌC 2015- 2016 13 Days 22 Hours
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH RMIT LẦN 2 16 Days 15 Hours
44Giải Cờ Tướng Hội Thao DRC Năm 2015 17 Days 20 Hours
45GIẢI CỜ TƯỚNG NGưỜI CAO TUỔI QUẬN BA ĐÌNH NĂM 2015 23 Days
46GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI 9 23 Days 18 Hours
47GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI U8 23 Days 18 Hours
48GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI U5-6 23 Days 18 Hours
49GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI U7 23 Days 18 Hours
50GIẢI CỜ TƯỚNG TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT 2015 - KHU VỰC MIỀN NAM 23 Days 23 Hours