Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U7 3 Hours 30 Min.
2GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U11 3 Hours 32 Min.
3GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U9 3 Hours 38 Min.
4Giải cớ 2016 20 Hours 40 Min.
5GIẢI CỜ VUA JUST KIDS 2016. LỨA TUỔI 7. SN 2009 22 Hours 49 Min.
6GIẢI CỜ VUA JUST KIDS 2016. LỨA TUỔI 5-6. SN 2010&2011 22 Hours 49 Min.
7GIẢI CỜ VUA JUST KIDS 2016. LỨA TUỔI 8-9. SN 2008-2007 22 Hours 50 Min.
8GIẢI CỜ CHỚP ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 1 Days 17 Hours
9Giải cờ chớp CS Tôn Thất Tùng 1 Days 23 Hours
10GIAI CO NHANH CLB KIEN TUONG TUONG LAI 3 Days
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 3 Days 2 Hours
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 3 Days 3 Hours
13Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 3 3 Days 17 Hours
14GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 4 Days 3 Hours
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 4 Days 4 Hours
16GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U6 4 Days 6 Hours
17Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 2 4 Days 17 Hours
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 4 Days 21 Hours
19Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Nữ Tiểu học 4 Days 22 Hours
20Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 4 Days 22 Hours
21GIẢI ĐẤU TẬP LẦN 2 CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2016 4 Days 22 Hours
22Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Nam Tiểu học 4 Days 22 Hours
23Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Mầm Non và Lớp 1 5 Days 4 Hours
24GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U11 7 Days 2 Hours
25Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 1 7 Days 22 Hours
26GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI 9 Days 3 Hours
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 10 Days 3 Hours
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 10 Days 3 Hours
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10 Days 6 Hours
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 10 Days 6 Hours
31 GIẢI CỜ TƯỚNG THĂNG LONG LẦN THỨ NHẤT – NĂM 2016 10 Days 19 Hours
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 Days 2 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 11 Days 3 Hours
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 11 Days 5 Hours
35Giải Cờ Đấu tập 15 phút 11 Days 18 Hours
36Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Chớp Mở Rộng U6-U13 Nữ 11 Days 21 Hours
37Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Chớp Mở Rộng U6-U13 Nam 11 Days 21 Hours
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 11 Days 23 Hours
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 11 Days 23 Hours
40Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Nhanh Mở Rộng U6 - U13 Nam 12 Days
41Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Nhanh Mở Rộng U6 - U13 Nữ 12 Days 1 Hours
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 12 Days 19 Hours
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 BẢNG NỮ - CỜ NHANH 12 Days 19 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM 12 Days 19 Hours
45GIẢI ĐẤU TẬP TNG CHESS CLUB - THÁNG 6/2016 12 Days 21 Hours
46GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 15 TUỔI 13 Days 18 Hours
47GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 15 TUỔI 13 Days 19 Hours
48GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 13 TUỔI 13 Days 19 Hours
49GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 13 TUỔI 13 Days 19 Hours
50GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 11 TUỔI 13 Days 19 Hours
Advertisement
Advertisement