Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 6 Minutes
2GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 2 Hours 33 Min.
3DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 11 Hours 58 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 22 Hours 31 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 22 Hours 32 Min.
6Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 4 Days
77th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 4 Days 1 Hours
8giai cờ vua huyện 10 Days 10 Hours
9GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 10 Days 23 Hours
10Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 11 Days
11U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Days 3 Hours
12U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Days 3 Hours
13U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Days 3 Hours
14U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Days 3 Hours
15GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 12 Days 9 Hours
16a 13 Days 19 Hours
17Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 24 Days 23 Hours
18U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 4 Hours
19U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 4 Hours
20U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 4 Hours
21U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 4 Hours
22U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 4 Hours
23U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 4 Hours
24GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 26 Days 23 Hours
25y6tuuyjyy 27 Days 6 Hours
26GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 32 Days 5 Hours
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 32 Days 6 Hours
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 32 Days 6 Hours
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 32 Days 6 Hours
30GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 32 Days 6 Hours
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 35 Days 2 Hours
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 35 Days 3 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 35 Days 3 Hours
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 35 Days 4 Hours
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 35 Days 4 Hours
36GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 35 Days 4 Hours
37GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 35 Days 4 Hours
38GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 35 Days 4 Hours
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 35 Days 4 Hours
40GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 35 Days 4 Hours
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 35 Days 4 Hours
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 37 Days 8 Hours
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 37 Days 8 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 37 Days 8 Hours
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 37 Days 8 Hours
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 37 Days 8 Hours
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 37 Days 8 Hours
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 37 Days 8 Hours
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 37 Days 8 Hours
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13 37 Days 8 Hours
Advertisement