Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
16th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament 14 Hours 15 Min.
26th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Masters tournament 14 Hours 16 Min.
3GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - Open 5 Days 5 Hours
4GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - U13 5 Days 5 Hours
5GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - U11 5 Days 5 Hours
6Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng VĐV CN và PTR 5 Days 17 Hours
7Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng VĐV Nam Tiểu học 5 Days 17 Hours
8Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng Nữ Tiểu học 5 Days 18 Hours
9Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng Nữ Tiểu học 6 Days 7 Hours
10Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng Nam Tiểu học 6 Days 7 Hours
11Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng VĐV CN và PTR 6 Days 7 Hours
12Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 3 6 Days 8 Hours
13GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - U09 6 Days 13 Hours
14GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - G09 6 Days 13 Hours
15GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - U07 6 Days 13 Hours
16Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ khối Chi Đảng Bộ 8 Days 9 Hours
17Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 Bảng Nam khối Chi Đảng Bộ 8 Days 9 Hours
18Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ khối Xã phường 8 Days 9 Hours
19Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 Bảng Nam khối Xã phường 8 Days 9 Hours
20Giải cờ vua gia đình 1 Gia đình 10 Days 16 Hours
21MÃ TRẠNG NGUYÊN CHESS TOURNAMENT 12 Days 17 Hours
22Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 2 13 Days 8 Hours
23HKPĐ HUYỆN 2016 CỜ VUA NỮ THCS 14-15 TUỔI 15 Days 12 Hours
24HKPĐ HUYỆN 2016 CỜ VUA NỮ TIỂU HỌC 15 Days 12 Hours
25HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN 2016 - CỜ VUA NAM 12-13 TUỔI 15 Days 13 Hours
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NỮ THCS 18 Days 13 Hours
27GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NAM THCS 18 Days 13 Hours
28GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NỮ THPT 18 Days 13 Hours
29GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NAM THPT 18 Days 13 Hours
30GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016- NAM TIỂU HỌC 18 Days 13 Hours
31GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NỮ TIỂU HỌC 18 Days 14 Hours
32GIẢI CỜ VUA HKPĐ HUYỆN THỦY NGUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Bảng nữ khối 3,4,5 19 Days 6 Hours
33GIẢI CỜ VUA HKPĐ HUYỆN THỦY NGUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Bảng nam khối 3,4,5 19 Days 6 Hours
34GIẢI CỜ VUA HKPĐ HUYỆN THỦY NGUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Bảng nữ khối 1,2 19 Days 6 Hours
35GIẢI CỜ VUA HKPĐ HUYỆN THỦY NGUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Bảng nam khối 1,2 19 Days 6 Hours
36Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng Open - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 19 Days 7 Hours
37Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng U9 - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 19 Days 12 Hours
38GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM THPT] 19 Days 12 Hours
39Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng U11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 19 Days 12 Hours
40Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng U13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 19 Days 12 Hours
41GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 4-5] 19 Days 12 Hours
42GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 8-9] 19 Days 12 Hours
43GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 6-7] 19 Days 12 Hours
44Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng U8 - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 19 Days 12 Hours
45GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ THPT] 19 Days 12 Hours
46GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 8-9] 19 Days 12 Hours
47GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 6-7] 19 Days 12 Hours
48GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 4-5] 19 Days 12 Hours
49GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 1-3] 19 Days 12 Hours
50GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 1-3] 19 Days 12 Hours
Advertisement