Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Thailand (THA)

Flag THA
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1.. 8 Tage 9 Std.
2FIDE World Schools Championships 2015 - GU7 15 Tage 2 Std.
3FIDE World Schools Championships 2015 - GU9 15 Tage 2 Std.
4FIDE World Schools Championships 2015 - GU11 15 Tage 2 Std.
5FIDE World Schools Championships 2015 - GU13 15 Tage 2 Std.
6FIDE World Schools Championships 2015 - GU15 15 Tage 2 Std.
7FIDE World Schools Championships 2015 - OU7 15 Tage 2 Std.
8FIDE World Schools Championships 2015 - OU9 15 Tage 2 Std.
9FIDE World Schools Championships 2015 - OU11 15 Tage 2 Std.
10FIDE World Schools Championships 2015 - OU13 15 Tage 2 Std.
11FIDE World Schools Championships 2015 - OU15 15 Tage 2 Std.
12FIDE World Schools Championships 2015 - OU17 15 Tage 2 Std.
13FIDE World Schools Championships 2015 - GU17 15 Tage 4 Std.
14World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU11 17 Tage 22 Std.
15World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU7 17 Tage 22 Std.
16World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU13 17 Tage 23 Std.
17World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU11 17 Tage 23 Std.
18World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU13 17 Tage 23 Std.
19World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU7 17 Tage 23 Std.
20World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU9 17 Tage 23 Std.
21World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU9 17 Tage 23 Std.
22World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU17 17 Tage 23 Std.
23World Schools Blitz Chess Championships 2015 - GU15 17 Tage 23 Std.
24World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU17 17 Tage 23 Std.
25World Schools Blitz Chess Championships 2015 - OU15 17 Tage 23 Std.
261st Chiang Mai FIDE Rating Tournament 2015 28 Tage 5 Std.
2715th Bangkok Chess Club Open 2015 40 Tage 2 Std.
2815th Bangkok Chess Club Challenger 2015 40 Tage 3 Std.
297th IWICA Youth Championship (U06) 54 Tage 22 Std.
307th IWICA Youth Championship (U08) 54 Tage 22 Std.
317th IWICA Youth Championship (Girls U08) 54 Tage 22 Std.
327th IWICA Youth Championship (U06) 54 Tage 22 Std.
337th IWICA Youth Championship (Girls U06) 54 Tage 22 Std.
347th IWICA Youth Championship (U10) 54 Tage 22 Std.
357th IWICA Youth Championship (U12) 54 Tage 22 Std.
367th IWICA Youth Championship (Girls U10) 54 Tage 22 Std.
37IWICA Open Rated Tournament 54 Tage 22 Std.
387th IWICA Youth Championship (U16) 54 Tage 22 Std.
39รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย รุ่นสตรี และ เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี 110 Tage 2 Std.
40รัตนบัณฑิตวันนิมิตภูมิปัญญาไทย รุ่นประชาชนทั่วไป 110 Tage 2 Std.
41การเเข่งขันกีฬาหมากรุกสากลประเภททีม ชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 132 Tage 3 Std.
42การแข่งขันหมากรุกสากล ประเภททีมหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 132 Tage 4 Std.
43Thailand Chess Team Championship 2014 168 Tage 1 Std.
44Gainsfield 4th Anniversary - Open FIDE Rated 188 Tage
45Gainsfield 4th Anniversity Chess Tournament U6 188 Tage
464th Gainsfield Anniversary - Open Unrated 188 Tage
47Gainsfield 4th Anniversary Chess Tournament U8 188 Tage 1 Std.
48Gainsfield 4th Anniversary Chess Tournament U10 188 Tage 1 Std.
494th Gainsfield Anniversary - Under 13 188 Tage 1 Std.
50Harrow Inter-School Chess Tournament 2014 - Boys 13 199 Tage 6 Std.