Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1 FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Men 3 Std. 21 Min.
25th HDBank Cup International Open Chess tournament 2015 3 Std. 27 Min.
3 FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women 1 Tage 16 Std.
4GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 11 Nữ 2 Tage 14 Std.
5GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 13 Nữ 2 Tage 17 Std.
6GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 11 Nữ 2 Tage 17 Std.
7GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015 Tuyển Nam 2 Tage 21 Std.
8GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 13 Nữ 2 Tage 21 Std.
9GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015 Tuyển Nữ 2 Tage 21 Std.
10GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015 Cờ Tướng 2 Tage 21 Std.
11GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 13 NAM 2 Tage 21 Std.
12GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 15 NAM 2 Tage 21 Std.
13GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 9 Nữ 2 Tage 21 Std.
14GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 15 Nữ 2 Tage 21 Std.
15GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 11 NAM 2 Tage 22 Std.
16GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 9 NAM 2 Tage 22 Std.
17GIẢI CỜ TƯỚNG CHÀO MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 NHÓM 3 (Từ 36 - 49 Tuổi) 2 Tage 22 Std.
18GIẢI CỜ TƯỚNG CHÀO MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 NHÓM 4 (Từ 50 - 60 Tuổi) 2 Tage 22 Std.
19GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 NHÓM 1 (Từ 12 - 16 Tuổi) 2 Tage 22 Std.
20GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 7 NAM 2 Tage 22 Std.
21GIẢI CỜ VUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỞ RỘNG NĂM 2015 7 Nữ 2 Tage 22 Std.
22GIẢI CỜ TƯỚNG CHÀO MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 NHÓM 5 (Từ 61 tuổi trở lên) 2 Tage 22 Std.
23GIẢI CỜ TƯỚNG ÚP CLB XÃ BÌNH CHÁNH MỪNG XUÂN ẤT MÙI Bảng Nam 5 Tage 2 Std.
24GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN LỘC NINH NĂM 2015 14 Tage 3 Std.
25HKPĐ Hà Nội môn Cờ vua - Cờ nhanh - Nam 16-18 - KQBT: http://hnchess.com/ 16 Tage 2 Std.
26Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nữ lớp 11,12 16 Tage 20 Std.
27Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nam lớp 11,12 16 Tage 20 Std.
28Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nữ lớp 10 16 Tage 20 Std.
29Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nam lớp 10 16 Tage 20 Std.
30Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nữ lớp 8,9 16 Tage 20 Std.
31Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nam lớp 8,9 16 Tage 20 Std.
32Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nữ lớp 6,7 16 Tage 20 Std.
33Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nam lớp 6,7 16 Tage 20 Std.
34Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nữ lớp 4,5 16 Tage 20 Std.
35Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nam lớp 4,5 16 Tage 20 Std.
36Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nữ lớp 1,2,3 16 Tage 20 Std.
37Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Nam lớp 1,2,3 16 Tage 20 Std.
38Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2014 - 2015 Bảng Mầm non 16 Tage 20 Std.
39Giải Cờ tướng thành phố Tam Kỳ 2015 Khối Xã, Phường Bảng Nam 18 Tage 3 Std.
40 WEEKEND CHESS TOURAMENT 1ST - 2015 18 Tage 9 Std.
41Giải cờ tướng trẻ cafe Nhím mở rộng lần I năm 2015 - Bảng U11 18 Tage 22 Std.
42Giải cờ tướng trẻ cafe Nhím mở rộng lần I năm 2015 - Bảng U15 18 Tage 22 Std.
43♔ GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG XUÂN BÌNH THẠNH MỞ RỘNG 2015 - Nam 12 19 Tage 1 Std.
44♔ GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG XUÂN BÌNH THẠNH MỞ RỘNG 2015 - Nam 09 19 Tage 1 Std.
45♔ GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG XUÂN BÌNH THẠNH MỞ RỘNG 2015 - Nam 07 19 Tage 1 Std.
46 ♕ GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG XUÂN BÌNH THẠNH MỞ RỘNG 2015 - Nu 07 & 09 & 12 19 Tage 1 Std.
47HKPĐ Hà Nội môn Cờ vua - Cờ nhanh - Nữ 07 - KQBT: http://hnchess.com/ 19 Tage 3 Std.
48HKPĐ Hà Nội môn Cờ vua - Cờ nhanh - Nam 07 - KQBT: http://hnchess.com/ 19 Tage 3 Std.
49HKPĐ Hà Nội môn Cờ vua - Cờ nhanh - Nam 11 - KQBT: http://hnchess.com/ 19 Tage 3 Std.
50HKPĐ Hà Nội môn Cờ vua - Cờ nhanh - Nữ 13 - KQBT: http://hnchess.com/ 19 Tage 3 Std.
Werbung