Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 7B - KQBT:http://hnchess.com/ 35 Minuten
2Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6A - KQBT:http://hnchess.com/ 21 Std. 39 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 1 Tage 7 Std.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 1 Tage 7 Std.
5Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 7B - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Tage 11 Std.
6Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 6B - KQBT:http://hnchess.com/ 1 Tage 22 Std.
7giai noi bo 2 Tage 10 Std.
8Giải Cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai. Nhóm B 3 Tage 3 Std.
9GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯƠNG TƯƠNG LAI. NHÓM A 3 Tage 3 Std.
10Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5A - KQBT:http://hnchess.com/ 3 Tage 21 Std.
11Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 3 4 Tage
12Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 1 4 Tage
13Giao Huu Cuoi Tuan Pooltech 8 - nhom 2 4 Tage 1 Std.
14Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Chuyen nghiep & Phong trào 4 Tage 1 Std.
15Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2016 Bảng Tiểu học 4 Tage 2 Std.
16SMARTCHESS TRY-OUT 2016 5 Tage 3 Std.
17Khu pho CLB Huu tri 6 Tage 10 Std.
18Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4A - KQBT:http://hnchess.com/ 6 Tage 22 Std.
19Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 5B - KQBT:http://hnchess.com/ 7 Tage 1 Std.
20khu pho 7 Tage 1 Std.
21Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3A - KQBT:http://hnchess.com/ 8 Tage 10 Std.
22GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 OPEN 8 Tage 10 Std.
23GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U12 8 Tage 10 Std.
24GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U9 8 Tage 10 Std.
25GIẢI CỜ VUA GIAO HỮU CUỐI TUẦN LẦN 7 U7 8 Tage 10 Std.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 9 Tage 7 Std.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 9 Tage 7 Std.
28Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 4B - KQBT:http://hnchess.com/ 9 Tage 21 Std.
29Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ chớp 10 Tage 3 Std.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NAM 10 Tage 7 Std.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG NHANH HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 - BẢNG NỮ 10 Tage 7 Std.
32Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 2A - KQBT:http://hnchess.com/ 10 Tage 23 Std.
33Giải tuyển chọn đi Giải trẻ và giải HKPĐ toàn quốc 2016 - Giải số 3B - KQBT:http://hnchess.com/ 10 Tage 23 Std.
34Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nam Cờ Nhanh 11 Tage 3 Std.
35Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nam cờ NHANH 11 Tage 3 Std.
36Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nam Cờ Nhanh 11 Tage 3 Std.
37Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng OPEN Cờ Nhanh 11 Tage 3 Std.
38Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nam cờ NHANH 11 Tage 3 Std.
39Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U8 nỮ cờ NHANH 11 Tage 3 Std.
40Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nữ cờ NHANH 11 Tage 3 Std.
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U7 nam cờ NHANH 11 Tage 3 Std.
42Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nữ cờ NHANH 11 Tage 4 Std.
43Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nữ Cờ Nhanh 11 Tage 4 Std.
44Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nữ Cờ Nhanh 11 Tage 4 Std.
45Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Nhanh 11 Tage 8 Std.
46Giải nội bộ Kiện Tướng Tương Lai T.5 - CS Tôn Thất Tùng 11 Tage 9 Std.
47Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U14 Nữ Cờ Chớp 12 Tage
48Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U12 Nam Cờ Chớp 12 Tage
49Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần 1 năm 2016_U6 nam cờ chớp 12 Tage 1 Std.
50Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Miền Bắc năm 2016 - Bảng U10 Nữ Cờ Chớp 12 Tage 1 Std.
Werbung
Werbung