Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NỮ 19 Std. 26 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - BẢNG NAM 19 Std. 27 Min.
3BẢNG NỮ GIẢI PHÂN ĐẠM 1 Tage 17 Std.
4BẢNG A NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 1 Tage 17 Std.
5BẢNG B NAM GIẢI PHÂN ĐẠM 1 Tage 17 Std.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 3 Tage 13 Std.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 3 Tage 13 Std.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NAM 3 Tage 17 Std.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HẠNG NHẤT TOÀN QUỐC - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 4 Tage 20 Std.
10Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 9 5 Tage 10 Std.
11Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 2 5 Tage 13 Std.
12Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 3 5 Tage 14 Std.
13Giao Huu Pooltech Lan 6 - nhom 1 5 Tage 14 Std.
14Capital chess club open tournament 2016 5 Tage 14 Std.
15GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U10 5 Tage 16 Std.
16GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U9 5 Tage 16 Std.
17GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 5 Tage 16 Std.
18GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U7 5 Tage 16 Std.
19GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U6 5 Tage 16 Std.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 41-65 6 Tage 17 Std.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016- LỨA TUỔI 11-30 6 Tage 17 Std.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2016. LỨA TUỔI 31-40 6 Tage 17 Std.
23GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG T.TRẤN 1 NĂM 2016 NỮ 4+5 6 Tage 17 Std.
24Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Chuyên nghiệp 12 Tage 14 Std.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016 12 Tage 15 Std.
26Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng năm 2016 Bảng Tiểu học tuổi 12 Tage 15 Std.
27Giải Cờ Vua VĐ Liên đoàn Cờ TP. Đà Nẵng Bảng Mầm Non 12 Tage 20 Std.
28GIẢI CỜ VUA KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔ MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 TRANH CUP NADOKIDS NĂM 2016 LỨA TUỔI U8 14 Tage 21 Std.
29GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 10. BẢNG PHONG TRÀO 17 Tage 18 Std.
30GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG PHONG TRÀO 17 Tage 18 Std.
31GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 8. BẢNG PHONG TRÀO 17 Tage 18 Std.
32GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG PHONG TRÀO 17 Tage 18 Std.
33GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 6. BẢNG PHONG TRÀO 17 Tage 18 Std.
34GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. BẢNG MỞ RỘNG 18 Tage
35GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 7. BẢNG NÂNG CAO 18 Tage 18 Std.
36GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 9. BẢNG NÂNG CAO 18 Tage 18 Std.
37GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11. BẢNG NÂNG CAO 18 Tage 18 Std.
38GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 13. BẢNG PHONG TRÀO 18 Tage 18 Std.
39GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ III NĂM 2016. LỨA TUỔI 11 BẢNG PHONG TRÀO 18 Tage 18 Std.
40Giai Giao Huu Pootech Lan 5 - Nhom 1 19 Tage 13 Std.
41Giai Giao Huu Pooltech lan 5 - Nhom 2 19 Tage 14 Std.
42Giai Giao Huu Pooltech Lan 5 - nhom 3 19 Tage 15 Std.
43GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ PHỔ TU CỜ VUA 24 Tage 16 Std.
44GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG GIÁO VIÊN - CỜ VUA 24 Tage 16 Std.
45GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG PHỔ TU CỜ TƯỚNG 24 Tage 16 Std.
46GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM PHỔ TU CỜ VUA 24 Tage 16 Std.
47GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NỮ CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 24 Tage 16 Std.
48GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG NAM CHUYÊN NGÀNH CỜ VUA 24 Tage 17 Std.
49GIẢI CỜ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH BẢNG OPEN 24 Tage 17 Std.
50Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 8 26 Tage 11 Std.
Werbung
Werbung