Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 12 Minuten
2HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Std. 23 Min.
3HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Std. 29 Min.
4HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Std. 30 Min.
5HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 2 Std. 5 Min.
6HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 3 Std. 40 Min.
7HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Std. 18 Min.
8HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Std. 29 Min.
9HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Std. 37 Min.
10HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Std. 40 Min.
11HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Std. 42 Min.
12HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Std. 43 Min.
13HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 09 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 4 Std. 43 Min.
14HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 5 Std. 40 Min.
15HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 5 Std. 45 Min.
16HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 09 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 5 Std. 46 Min.
17HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 9 Std. 31 Min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NAM CỜ TIÊU CHUẨN 9 Std. 33 Min.
19HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 15 - Cờ chậm - KQBT có ở: hnchess.com 9 Std. 46 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2017 - BẢNG NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 10 Std. 8 Min.
217th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Masters 12 Std. 23 Min.
227th HDBank Cup International Open Chess 2017 - Challengers 12 Std. 26 Min.
23HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 21 Std. 52 Min.
24HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 21 Std. 52 Min.
25HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 17 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 21 Std. 53 Min.
26HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 07 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 21 Std. 54 Min.
27HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nam 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 22 Std. 7 Min.
28HKPĐ Hà Nội năm 2017 - Môn Cờ Vua - Lứa tuổi nữ 13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: hnchess.com 1 Tage
29GIẢI CÁ NHÂN CLB CỜ TƯỚNG CIC QUÝ 4/2016 THƯỜNG KỲ HÀNG QUÝ 1 Tage 7 Std.
30POOLTECH WEEKEND RATING TOURNAMENT 2 1 Tage 9 Std.
31Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm A40 1 Tage 21 Std.
32Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm Open 1 Tage 21 Std.
33Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 1 Tage 22 Std.
34Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U11 1 Tage 22 Std.
35Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U9 1 Tage 22 Std.
36Giải Vô địch Cờ vua không chuyên tranh Cup CLB Cờ Hồ Gươm mở rộng năm 2017 Nhóm nam U7 1 Tage 22 Std.
37Kết quả Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U7 2 Tage 5 Std.
38Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 2 Tage 5 Std.
39Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 2 Tage 5 Std.
40Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 2 Tage 10 Std.
41Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 2 Tage 10 Std.
42Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U11-15 2 Tage 12 Std.
43Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U9 2 Tage 12 Std.
44Giải nội bộ quân đội tháng 2-2017 U7 2 Tage 12 Std.
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 11 3 Tage 5 Std.
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 15 3 Tage 5 Std.
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NAM 15 3 Tage 5 Std.
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NAM 11 3 Tage 5 Std.
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NỮ 7 3 Tage 5 Std.
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2016-2017 - BẢNG NAM 9 3 Tage 5 Std.
Werbung