Auswahl der Föderation

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE

Hier finden Sie die aktuell eingespielten Schachturniere in chronologischer Reihenfolge.

Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Giải Cờ Tướng Học Sinh Trường TH Tân Sơn Nhất Nhóm Nam 1-3 2 Tage 8 Std.
2Legion VN 4 Tage 8 Std.
3Giải Cờ Tướng Người Cao Tuổi - huyện Quốc Oai 2014 Nhóm Tuổi 61 trở lên 5 Tage 5 Std.
4GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 DUOI 55 12 Tage 11 Std.
5GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 TREN 55 12 Tage 11 Std.
6Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 7 tuổi 15 Tage 22 Std.
7Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 11 tuổi 15 Tage 22 Std.
8Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm Open 15 Tage 22 Std.
9Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 9 tuổi 15 Tage 22 Std.
10Giải cờ tướng Cafe Nhớ Mãi năm 2014 17 Tage 4 Std.
11Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 2 17 Tage 5 Std.
12Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nữ 3 17 Tage 5 Std.
13Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Năm học 2013 2014 - Cờ Vua Nam 3 17 Tage 5 Std.
14Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Tướng Nam 3 17 Tage 5 Std.
15Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Tướng NAM 2 17 Tage 5 Std.
16Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 1 17 Tage 6 Std.
17Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua NỮ 2 17 Tage 6 Std.
18GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁC CLB NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2014 29 Tage 3 Std.
19Giải VĐ Cờ Tướng Câu lạc bộ Cờ Hoàng Anh mở rộng lần thứ 3 - năm 2014 Từ ngày 31/8/2014 đến 01/9/2014 30 Tage 5 Std.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 6 32 Tage 8 Std.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 7 32 Tage 8 Std.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 9 32 Tage 8 Std.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 11 32 Tage 8 Std.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 13 32 Tage 8 Std.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014-NAM LỨA TUỔI 15 32 Tage 8 Std.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 17 32 Tage 8 Std.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 20 32 Tage 8 Std.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 6 32 Tage 8 Std.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 7 32 Tage 8 Std.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 9 32 Tage 8 Std.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 11 32 Tage 8 Std.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 13 32 Tage 8 Std.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 15 32 Tage 8 Std.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 17 32 Tage 8 Std.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 32 Tage 8 Std.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2014 - NAM LỨA TUỔI 15 32 Tage 9 Std.
37Giải vô địch cờ tướng TP Phan Thiết năm 2014 34 Tage 11 Std.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 20 35 Tage 9 Std.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 17 35 Tage 9 Std.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 15 35 Tage 9 Std.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 13 35 Tage 9 Std.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 11 35 Tage 9 Std.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 9 35 Tage 9 Std.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 7 35 Tage 9 Std.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NỮ LỨA TUỔI 6 35 Tage 9 Std.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 20 35 Tage 9 Std.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 17 35 Tage 9 Std.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014 - NAM LỨA TUỔI 15 35 Tage 9 Std.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 13 35 Tage 9 Std.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG XUẤT SẮC TQ 2014-NAM LỨA TUỔI 11 35 Tage 9 Std.