Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NỮ 23 Minuten
2GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 13-14 5 Std. 24 Min.
3GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 13-14 5 Std. 25 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 11-12 6 Std.
5GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 9-10 6 Std.
6GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 7-8 6 Std.
7GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NỮ 6 6 Std.
8GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 11-12 6 Std. 1 Min.
9GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 9-10 6 Std. 1 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 7-8 6 Std. 1 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH HKPD QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC 2015-2016_ NAM 6 6 Std. 1 Min.
12GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI GIẢI THÁNG 11 1 Tage 4 Std.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÀ NỘI NĂM 2015. U7 1 Tage 4 Std.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÀ NỘI NĂM 2015. U9 1 Tage 4 Std.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 BẢNG NAM 3 Tage 5 Std.
16Giải Vô địch Cờ Vua Chớp nhoáng TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2015 Ngày 22 tháng 11 năm 2015 - Bảng Tiểu học 3 Tage 21 Std.
17Giải Vô địch Cờ Vua Chớp nhoáng TP. Đà Nẵng lần thứ II năm 2015 Ngày 22 tháng 11 năm 2015 - Bảng Đội tuyển 3 Tage 21 Std.
18GIẢI CỜ VUA CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI GIẢI THÁNG 11 3 Tage 23 Std.
19GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 55-58 8 Tage 4 Std.
20GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 59-62 8 Tage 4 Std.
21GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 63-66 8 Tage 4 Std.
22GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI 67-70 8 Tage 4 Std.
23GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 - HẠNG TUỔI TRÊN 70 8 Tage 4 Std.
24GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 9 10 Tage 17 Std.
25GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 7 10 Tage 17 Std.
26GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 5-6 10 Tage 17 Std.
27GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 10 10 Tage 17 Std.
28GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 11. LỨA TUỔI 8 10 Tage 17 Std.
29RoyalChess Winter Tournament 2015 - U6 - 1 11 Tage 2 Std.
30GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- Nam PHONG TRÀO CỜ TIÊU CHUẨN 12 Tage 21 Std.
31GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- NỮ PHONG TRÀO CỜ TIÊU CHUẨN 12 Tage 21 Std.
32GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- NỮ NÂNG CAO CỜ TIÊU CHUẨN 12 Tage 21 Std.
33GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015 - HỆ NAM NÂNG CAO Cờ tiêu chuẩn 12 Tage 21 Std.
34GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015 - HỆ NAM NÂNG CAO Cờ nhanh 16 Tage 22 Std.
35GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015- HỆ NAM PHONG TRÀO Cờ nhanh 16 Tage 22 Std.
36GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SV TOÀN QUỐC - LẦN THỨ V-2015- NỮ NÂNG CAO Cờ nhanh 16 Tage 22 Std.
37GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN TOÀN QUỐC - LẦN THỨ V-2015-HỆ NỮ PHONG TRÀO Cờ nhanh 16 Tage 22 Std.
38GIẢI CỜ VUA KHOA RĂNG-HÀM-MẶT 2015, TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ - BẢNG NỮ 17 Tage 20 Std.
39GIẢI CỜ VUA KHOA RĂNG-HÀM-MẶT 2015, TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ - BẢNG NAM 17 Tage 20 Std.
40Giải Cờ Tướng Trạng Cờ Đất Việt năm 2015 Khu vực Miền Trung 19 Tage 5 Std.
41Giải vô địch hội CỜ TƯỚNG CỜ THỦ BẮC GIANG OPEN” 19 Tage 15 Std.
42Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 8,9 24 Tage 1 Std.
43Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 8,9 24 Tage 1 Std.
44Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 6,7 24 Tage 1 Std.
45Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 6,7 24 Tage 1 Std.
46Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 4,5 24 Tage 1 Std.
47Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 4,5 24 Tage 1 Std.
48Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nam lớp 1,2,3 24 Tage 1 Std.
49Giải Cờ Vua HKPĐ Quận Hải Châu năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ lớp 1,2,3 24 Tage 1 Std.
50GIẢI CỜ TƯỚNG TRÀNG AN THÁNG 10.2015 24 Tage 20 Std.