Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 3 16 Minuten
2GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. BẢNG MỞ RỘNG 21 Minuten
3GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U9 3 Std. 31 Min.
4GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U7 4 Std. 9 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 9 Std. 31 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 9 Std. 31 Min.
7GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 10 Std. 4 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 10 Std. 54 Min.
9GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U6 13 Std. 7 Min.
10GIẢI CỜ VUA JUST KIDS 2016. LỨA TUỔI 5-6. SN 2010&2011 13 Std. 27 Min.
11GIẢI CỜ VUA JUST KIDS 2016. LỨA TUỔI 7. SN 2009 13 Std. 27 Min.
12GIẢI CỜ VUA JUST KIDS 2016. LỨA TUỔI 8-9. SN 2008-2007 13 Std. 31 Min.
13Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 2 1 Tage
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 1 Tage 4 Std.
15Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Nữ Tiểu học 1 Tage 5 Std.
16Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 1 Tage 5 Std.
17GIẢI ĐẤU TẬP LẦN 2 CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2016 1 Tage 5 Std.
18Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Nam Tiểu học 1 Tage 5 Std.
19Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ III năm 2016 Bảng VĐV Mầm Non và Lớp 1 1 Tage 11 Std.
20GIẢI CỜ NHANH CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI. U11 3 Tage 9 Std.
21Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 đi giải trẻ toàn quốc - Giải số 1 4 Tage 5 Std.
22GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI 5 Tage 10 Std.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 6 Tage 9 Std.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 6 Tage 10 Std.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 6 Tage 13 Std.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 6 Tage 13 Std.
27 GIẢI CỜ TƯỚNG THĂNG LONG LẦN THỨ NHẤT – NĂM 2016 7 Tage 2 Std.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 Tage 9 Std.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 Tage 9 Std.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 7 Tage 12 Std.
31Giải Cờ Đấu tập 15 phút 8 Tage 1 Std.
32Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Chớp Mở Rộng U6-U13 Nữ 8 Tage 4 Std.
33Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Chớp Mở Rộng U6-U13 Nam 8 Tage 4 Std.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 8 Tage 6 Std.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 8 Tage 6 Std.
36Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Nhanh Mở Rộng U6 - U13 Nam 8 Tage 7 Std.
37Giao Hữu Cờ Vua Phan Rang - Phan Thiết - Cờ Nhanh Mở Rộng U6 - U13 Nữ 8 Tage 7 Std.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - ĐÔI NAM NỮ 9 Tage 1 Std.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 BẢNG NỮ - CỜ NHANH 9 Tage 1 Std.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 Tage 1 Std.
41GIẢI ĐẤU TẬP TNG CHESS CLUB - THÁNG 6/2016 9 Tage 4 Std.
42GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 15 TUỔI 10 Tage 1 Std.
43GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 15 TUỔI 10 Tage 1 Std.
44GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 13 TUỔI 10 Tage 1 Std.
45GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 13 TUỔI 10 Tage 2 Std.
46GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 11 TUỔI 10 Tage 2 Std.
47GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 11 TUỔI 10 Tage 2 Std.
48GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 9 TUỔI 10 Tage 2 Std.
49GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NAM 9 TUỔI 10 Tage 2 Std.
50GIẢI CỜ VUA NHANH NĂNG KHIẾU TPHCM 2016-NỮ 7 TUỔI 10 Tage 3 Std.
Werbung