Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1giải cờ vua mở rộng Y Hà Nội 3 Tage 16 Std.
2Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 3 Tage 22 Std.
3Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Tiểu học 3 Tage 22 Std.
4Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Chuyên nghiệp và Phong trào 4 Tage 10 Std.
5Giải Cờ Vua Vô địch Liên đoàn cờ TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2016 Bảng VĐV Tiểu học 4 Tage 10 Std.
6GIẢI GIAOLƯU ĐẦU NĂM HỌC 4 Tage 22 Std.
7Giải Người Cao tuổi 6 Tage
8HỘI THI THỂ THAO NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN 2016 NHÓM TUỔI 65 8 Tage 13 Std.
9HỘI THI THỂ THAO NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN 2016 8 Tage 14 Std.
10Giải vô địch đồng đội Câu lạc bộ Cờ Hạ Long mở rộng 2016 9 Tage 23 Std.
11GIẢI CỜ VUA THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG HUYỆN CẨM MỸ NĂM 2016 NỮ 12 -14 TUỔI 13 Tage 7 Std.
12Giải Cờ Vua Vườm Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 7 17 Tage 16 Std.
13Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 8 17 Tage 16 Std.
14Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 9 17 Tage 17 Std.
15Giải Cờ Vua Vườm Ươm Tài Năng TALINPA - Nhanh 6 17 Tage 17 Std.
16Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U15 17 Tage 17 Std.
17Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 11 17 Tage 17 Std.
18Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U15 18 Tage 16 Std.
19Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U11 18 Tage 16 Std.
20Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U9 18 Tage 16 Std.
21Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U8 18 Tage 16 Std.
22Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U7 18 Tage 16 Std.
23Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U6 18 Tage 16 Std.
24Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U6 19 Tage 17 Std.
25Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U7 19 Tage 17 Std.
26Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U8 19 Tage 17 Std.
27Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U9 19 Tage 17 Std.
28Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U11 19 Tage 17 Std.
29Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Chớp U15 19 Tage 17 Std.
30Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U6 19 Tage 17 Std.
31Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U7 19 Tage 17 Std.
32Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 8 19 Tage 17 Std.
33Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 9 19 Tage 17 Std.
34Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh 11 19 Tage 17 Std.
35Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA - Cờ Nhanh U15 19 Tage 17 Std.
36Giải cờ Tướng BNN&PT NT 20 Tage
37Genius school of chess tournament 2016 U5-7 24 Tage 21 Std.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 13 24 Tage 22 Std.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ 13 24 Tage 22 Std.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 18 24 Tage 22 Std.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 18 24 Tage 22 Std.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 9 24 Tage 22 Std.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 11 24 Tage 22 Std.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 15 24 Tage 23 Std.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 11 24 Tage 23 Std.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ 18 24 Tage 23 Std.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 18 24 Tage 23 Std.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM 13 24 Tage 23 Std.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 13 24 Tage 23 Std.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 15 24 Tage 23 Std.