Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 7 2 Std. 51 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 9 2 Std. 52 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 6 3 Std. 1 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 10 3 Std. 2 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 8 3 Std. 3 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 11 3 Std. 5 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2016-BẢNG NAM 14 Std. 18 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2016-BẢNG NỮ 14 Std. 20 Min.
9Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN từ 10/2016 - Giải số 1 - A1 - KQBT: http://hnchess.com/ 14 Std. 40 Min.
10Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN từ 10/2016 - Giải số 1 - A2 - KQBT: http://hnchess.com/ 14 Std. 46 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - BẢNG MỞ NÂNG CAO 21 Std. 4 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN I - LỨA TUỔI 13 21 Std. 10 Min.
13 GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO BÌNH THUẬN NK 2016-2017-NAM 1 Tage 18 Std.
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO BÌNH THUẬN NK 2016-2017- NỮ 1 Tage 18 Std.
15Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U10 1 Tage 19 Std.
16Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U11 1 Tage 19 Std.
17Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U13 1 Tage 19 Std.
18Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U09 1 Tage 19 Std.
19Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U08 1 Tage 19 Std.
20Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U07 1 Tage 19 Std.
21Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh Bảng Open 1 Tage 19 Std.
22Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U06 1 Tage 20 Std.
23Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1B-Nữ 2 Tage
24Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1B - NAM 2 Tage
25Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1A-NỮ 2 Tage
26Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 1A - NAM 2 Tage
27Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp Bảng Open 2 Tage 2 Std.
28Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U13 2 Tage 2 Std.
29Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U11 2 Tage 2 Std.
30Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U10 2 Tage 2 Std.
31Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U09 2 Tage 2 Std.
32Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U08 2 Tage 2 Std.
33Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U07 2 Tage 2 Std.
34Giải vô địch cờ vua Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ chớp U06 2 Tage 2 Std.
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 2 Tage 19 Std.
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 2 Tage 19 Std.
37GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 14-15 TUỔI (LỚP 8-9) 2 Tage 19 Std.
38GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 2 Tage 19 Std.
39GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 9-10 TUỔI (LỚP 4-5) 2 Tage 19 Std.
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 7-8 TUỔI (LỚP 2-3) 2 Tage 19 Std.
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 12-13 TUỔI (LỚP 6-7) 2 Tage 19 Std.
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NAM 6 TUỔI (LỚP 1) 2 Tage 19 Std.
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 6 TUỔI (LỚP 1) 2 Tage 20 Std.
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2016 - 2017 NỮ 9-10 TUỔI (LỚP 4-5) 2 Tage 21 Std.
45Giải Cờ vua Trường TH Vinschool Lần thứ III năm 2016-2017. KHỐI 2A-NAM 3 Tage 2 Std.
46GIẢI CỜ VUA LỚP KỲ THỦ CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 4 Tage 14 Std.
47Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh Open 4 Tage 20 Std.
48Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U13 4 Tage 20 Std.
49Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U11 4 Tage 20 Std.
50Giải Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng 2016 Cờ nhanh U10 4 Tage 20 Std.
Werbung