Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 15 39 Minuten
2GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 15 39 Minuten
3GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 13 39 Minuten
4GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 13 40 Minuten
5GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 11 40 Minuten
6GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 11 40 Minuten
7GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 09 40 Minuten
8GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 09 41 Minuten
9GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 07 41 Minuten
10GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 07 41 Minuten
11GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 18 1 Std. 12 Min.
12GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NAM 18 1 Std. 12 Min.
13nháp 8 Std. 9 Min.
14GIAI CO CHOP NHOM A 11 Std. 37 Min.
15GIẢI CỜ VUA LỚP CAO ĐẲNG 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 1 Tage 13 Std.
16Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2015 - Giải số 2 1 Tage 23 Std.
17GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI - BANG NANG CAO 2 Tage 10 Std.
18GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI - BANG PHONG TRAO 2 Tage 10 Std.
19GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - CỜ CHỚP 2 Tage 10 Std.
20GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - PHỤ HUYNH 2 Tage 11 Std.
21GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - CỜ CHỚP 3 Tage 2 Std.
22GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NỮ 11 TUỔI 3 Tage 6 Std.
23GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 11 TUỔI 3 Tage 6 Std.
24GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 9 TUỔI 3 Tage 7 Std.
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 15 TUỔI 3 Tage 7 Std.
26GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 13 TUỔI 3 Tage 7 Std.
27GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NỮ 9 TUỔI 3 Tage 7 Std.
28GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NỮ 15 TUỔI 3 Tage 10 Std.
29GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NỮ 7 TUỔI 5 Tage 7 Std.
30GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 7 TUỔI 5 Tage 7 Std.
31GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - NAM 6 TUỔI 5 Tage 7 Std.
32GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN II - 50 TUỔI 7 Tage 1 Std.
33Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2015 - Giải số 1 9 Tage
34GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH - CHESS FRIENDS THỨ NHẤT_ BẢNG OPEN 9 Tage 5 Std.
35GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH - CHESS FRIENDS THỨ NHẤT_ BẢNG U9 9 Tage 6 Std.
36GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH - CHESS FRIENDS THỨ NHẤT_ BẢNG U7 9 Tage 6 Std.
37Giải vô địch Cờ Tướng tỉnh Bắc Giang 2015 10 Tage 6 Std.
38Giải vô địch Cờ tướng TP Phan Thiết năm 2015 10 Tage 7 Std.
39GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 14 Tage 1 Std.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NỮ 15 Tage 14 Std.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM 15 Tage 14 Std.
42Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015 Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển 16 Tage 6 Std.
43GIẢI CỜ VUA NHÀ THIẾU NHI TỈNH QUẢNG TRỊ 2015 NỮ - KHỐI 67 16 Tage 6 Std.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM U16 16 Tage 7 Std.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NỮ U16 16 Tage 7 Std.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM U11 16 Tage 7 Std.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NỮ U11 16 Tage 7 Std.
48KY VUONG TAI TU DONG ANH 2015 23 Tage 5 Std.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NỮ 23 Tage 9 Std.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NAM 23 Tage 9 Std.