Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 6 10 Std. 55 Min.
2GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH ĐÔNG ANH MỞ RỘNG NĂM 2014 11 Std. 30 Min.
3GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NAM 7 11 Std. 59 Min.
4GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NỮ 11+13+15 11 Std. 59 Min.
5GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NỮ 9 12 Std.
6GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NỮ 7 12 Std. 1 Min.
7GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NAM 11 12 Std. 3 Min.
8GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NAM 13+15 12 Std. 3 Min.
9GIẢI CỜ NHANH CÁC CLB CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 6-2017 - BẢNG NAM 9 12 Std. 4 Min.
10Giải cờ vua đồng đội tranh cúp Thăng Long chess lần 1 - 2017 15 Std. 29 Min.
11GIẢI SUMMER CHESS FAMILY - WEEK 3 1 Tage 14 Std.
12Đấu tập tối thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 3 Tage 11 Std.
13Đấu tập chiều thứ 4 - Cơ sở 2 Tôn Thất Tùng 3 Tage 12 Std.
14Giải Cờ Vua Mừng Hè Rực rỡ 2017 5 Tage 21 Std.
15Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ trẻ B2 6 Tage 15 Std.
16Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển B2 6 Tage 15 Std.
17Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nu tuyển B1 6 Tage 16 Std.
18Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B2 6 Tage 16 Std.
19Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển B1 6 Tage 16 Std.
20Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nữ tuyển KTVĐ 6 Tage 16 Std.
21Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam tuyển KTVĐ 6 Tage 16 Std.
22Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B2 6 Tage 20 Std.
23Giải cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2017 Nam trẻ B1 7 Tage 13 Std.
24GIẢI SUMMER CHESS FAMILY - WEEK 2 8 Tage
25Giải đấu tập số 4, khóa hè, KTTL - cs TTT 8 Tage 17 Std.
26Đấu tập CS2 Tôn Thất Tùng 9 Tage 16 Std.
27giải cờ chớp 11 Tage 21 Std.
28Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 5 13 Tage 10 Std.
29HỘI THAO KHỐI THI ĐUA 11 NĂM 2017 MÔN CỜ TƯỚNG-BÌNH THUẬN 14 Tage
30GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TOURNAMENT - WEEK 1 15 Tage 10 Std.
31GIẢI CỜ NGƯỜI FESTIVAL BIỂN KHÁNH HÒA MỞ RỘNG NĂM 2017 15 Tage 15 Std.
32GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 15 Tage 16 Std.
33GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 15 Tage 16 Std.
34GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 15 Tage 16 Std.
35GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 15 Tage 16 Std.
36GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 15 Tage 16 Std.
37GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 15 Tage 16 Std.
38GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 15 Tage 16 Std.
39GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NAM 15 Tage 16 Std.
40GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NỮ 15 Tage 20 Std.
41GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NỮ 15 Tage 20 Std.
42GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NỮ 15 Tage 20 Std.
43GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NỮ 15 Tage 20 Std.
44GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U15 NAM 15 Tage 20 Std.
45GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U13 NAM 15 Tage 20 Std.
46GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U11 NAM 15 Tage 20 Std.
47GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 - CỜ NHANH BẢNG U09 NAM 15 Tage 20 Std.
48GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NỮ 13 TUỔI 15 Tage 21 Std.
49GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 13 TUỔI 15 Tage 21 Std.
50GIẢI CỜ TƯỚNG NĂNG KHIẾU TPHCM 2017 BẢNG NAM 15 TUỔI 15 Tage 21 Std.
Werbung