Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1U8 Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 1 Std. 33 Min.
2U6 Nữ Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 1 Std. 33 Min.
3U6 Nam Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 1 Std. 33 Min.
4U7 Giải Vô địch Cờ vua nhanh tranh cup khai cuộc lần I năm 2016 1 Std. 34 Min.
5Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 21 Std. 36 Min.
6Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 21 Std. 37 Min.
7Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 21 Std. 38 Min.
8Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 21 Std. 39 Min.
9Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 21 Std. 40 Min.
10Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ nhanh 21 Std. 41 Min.
11Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ nhanh 21 Std. 43 Min.
12Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ nhanh 21 Std. 44 Min.
13giải tháng 12 21 Std. 45 Min.
14Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ nhanh 21 Std. 46 Min.
15Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ nhanh 21 Std. 47 Min.
16Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 15 ( lớp 8-9 ) Cờ tiêu chuẩn 21 Std. 48 Min.
17Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 13 ( lớp 6-7 ) Cờ tiêu chuẩn 21 Std. 49 Min.
18Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 11 ( lớp 4-5 ) Cờ tiêu chuẩn 21 Std. 53 Min.
19Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 21 Std. 55 Min.
20Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nữ 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 21 Std. 56 Min.
21Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 13 ( lớp 6-7) Cờ tiêu chuẩn 22 Std. 10 Min.
22Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 15 ( lớp 8-9) Cờ tiêu chuẩn 22 Std. 17 Min.
23Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 11 ( lớp 4-5) Cờ tiêu chuẩn 22 Std. 17 Min.
24Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 9 ( lớp 2-3) Cờ tiêu chuẩn 22 Std. 18 Min.
25Giải cờ tướng học sinh Quận Hoàng Mai - Nam 7 ( lớp 1) Cờ tiêu chuẩn 22 Std. 18 Min.
26Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 9-10 tuổi 1 Tage 17 Std.
27Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 7- 8 tuổi 1 Tage 17 Std.
28Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 9-10 tuổi 1 Tage 17 Std.
29Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 7-8 tuổi 1 Tage 17 Std.
30Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 6 tuổi 1 Tage 17 Std.
31Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 6 tuổi 1 Tage 17 Std.
32Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 13-14 tuổi 3 Tage 23 Std.
33Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 13-14 tuổi 3 Tage 23 Std.
34Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nam 11-12 tuổi 3 Tage 23 Std.
35Giải Cờ tướng học sinh phổ thông Quận Ba Đình năm học 2016-2017. Nữ 11-12 tuổi 3 Tage 23 Std.
36Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 8 tuổi sinh năm 2008 5 Tage
37Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NAM THPT 6 Tage 3 Std.
38Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NỮ 8-9 6 Tage 3 Std.
39Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 7 tuổi sinh năm 2009 6 Tage 3 Std.
40Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NAM 8-9 6 Tage 3 Std.
41Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 14 tuổi sinh năm 2002 6 Tage 3 Std.
42Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nữ 4-5 6 Tage 3 Std.
43Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NỮ THPT 6 Tage 3 Std.
44Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nam 4-5 6 Tage 3 Std.
45Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NAM 6-7 6 Tage 3 Std.
46Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_NỮ 6-7 6 Tage 3 Std.
47Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nữ 1-3 6 Tage 3 Std.
48Giải Cờ vua Học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2016_nam 1-3 6 Tage 4 Std.
49Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 6 tuổi sinh năm 2010 6 Tage 19 Std.
50Giải Vô địch Cờ vua Thông minh mở rộng lần thứ I năm 2016 Nhóm 9 tuổi sinh năm 2007 6 Tage 19 Std.
Werbung