Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
16th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Masters tournament 2 Tage 6 Std.
26th HDBank Cup International Open Chess 2016 - Challenger tournament 2 Tage 6 Std.
3GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - Open 9 Tage 5 Std.
4GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - U13 9 Tage 5 Std.
5GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - U11 9 Tage 5 Std.
6Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng VĐV CN và PTR 9 Tage 17 Std.
7Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng VĐV Nam Tiểu học 9 Tage 18 Std.
8Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng Nữ Tiểu học 9 Tage 18 Std.
9Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng Nữ Tiểu học 10 Tage 7 Std.
10Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng Nam Tiểu học 10 Tage 7 Std.
11Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2016 Bảng VĐV CN và PTR 10 Tage 7 Std.
12Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 3 10 Tage 8 Std.
13GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - U09 10 Tage 13 Std.
14GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - G09 10 Tage 13 Std.
15GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN LẦN III - U07 10 Tage 13 Std.
16Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ khối Chi Đảng Bộ 12 Tage 9 Std.
17Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 Bảng Nam khối Chi Đảng Bộ 12 Tage 9 Std.
18Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 Bảng Nữ khối Xã phường 12 Tage 9 Std.
19Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 Bảng Nam khối Xã phường 12 Tage 9 Std.
20Giải cờ vua gia đình 1 Gia đình 14 Tage 17 Std.
21MÃ TRẠNG NGUYÊN CHESS TOURNAMENT 16 Tage 17 Std.
22Giải đấu tập Đội tuyển trẻ CVHN 2016 - Giải số 2 17 Tage 8 Std.
23HKPĐ HUYỆN 2016 CỜ VUA NỮ THCS 14-15 TUỔI 19 Tage 12 Std.
24HKPĐ HUYỆN 2016 CỜ VUA NỮ TIỂU HỌC 19 Tage 12 Std.
25HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN 2016 - CỜ VUA NAM 12-13 TUỔI 19 Tage 13 Std.
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NỮ THCS 22 Tage 13 Std.
27GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NAM THCS 22 Tage 13 Std.
28GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NỮ THPT 22 Tage 13 Std.
29GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NAM THPT 22 Tage 13 Std.
30GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016- NAM TIỂU HỌC 22 Tage 13 Std.
31GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XII-NĂM HỌC 2015-2016-NỮ TIỂU HỌC 22 Tage 14 Std.
32GIẢI CỜ VUA HKPĐ HUYỆN THỦY NGUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Bảng nữ khối 3,4,5 23 Tage 6 Std.
33GIẢI CỜ VUA HKPĐ HUYỆN THỦY NGUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Bảng nam khối 3,4,5 23 Tage 6 Std.
34GIẢI CỜ VUA HKPĐ HUYỆN THỦY NGUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Bảng nữ khối 1,2 23 Tage 6 Std.
35GIẢI CỜ VUA HKPĐ HUYỆN THỦY NGUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Bảng nam khối 1,2 23 Tage 6 Std.
36Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng Open - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 23 Tage 7 Std.
37Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng U9 - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 23 Tage 12 Std.
38GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM THPT] 23 Tage 12 Std.
39Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng U11 - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 23 Tage 12 Std.
40Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng U13 - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 23 Tage 12 Std.
41GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 4-5] 23 Tage 13 Std.
42GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 8-9] 23 Tage 13 Std.
43GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 6-7] 23 Tage 13 Std.
44Lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ IX - 2016 - Bảng U8 - Cờ nhanh - KQBT có ở: http://hnchess.com/ 23 Tage 13 Std.
45GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ THPT] 23 Tage 13 Std.
46GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 8-9] 23 Tage 13 Std.
47GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 6-7] 23 Tage 13 Std.
48GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 4-5] 23 Tage 13 Std.
49GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NỮ LỚP 1-3] 23 Tage 13 Std.
50GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH HKPD TPHCM NH 2015-2016 [NAM LỚP 1-3] 23 Tage 13 Std.
Werbung