Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 9 Std. 40 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 9 Std. 41 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10 Std. 40 Min.
4GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. BẢNG MỞ 13 Std. 13 Min.
5GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. LỨA TUỔI 7 13 Std. 13 Min.
6GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. LỨA TUỔI 10-11 13 Std. 59 Min.
7GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 2. LỨA TUỔI 8-9 14 Std.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 17 Std. 6 Min.
9Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam trên 71 KQBT: http://hnchess.com/ 1 Tage 17 Std.
10Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam U61-70 KQBT: http://hnchess.com/ 1 Tage 17 Std.
11Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam U51-60 - KQBT: http://hnchess.com/ 1 Tage 17 Std.
12Giải cờ tướng Người Cao Tuổi toàn quốc năm 2015 - Lứa tuổi nam U40-50 KQBT: http://hnchess.com/ 1 Tage 17 Std.
13GIAI CO VUA THANG 10 CLB KIEN TUONG TUONG LAI 4 Tage 12 Std.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 5 Tage 17 Std.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 5 Tage 17 Std.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 5 Tage 17 Std.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2015 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 5 Tage 17 Std.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TPHCM NĂM 2015-BẢNG NỮ 7 Tage 8 Std.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TPHCM NĂM 2015-BẢNG NAM 7 Tage 8 Std.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2015-BẢNG NAM 7 Tage 21 Std.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2015-BẢNG NỮ 8 Tage 7 Std.
22GIẢI CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 4-5 NĂM HỌC 2015- 2016 8 Tage 16 Std.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH RMIT LẦN 2 11 Tage 9 Std.
24Giải Cờ Tướng Hội Thao DRC Năm 2015 12 Tage 14 Std.
25GIẢI CỜ TƯỚNG NGưỜI CAO TUỔI QUẬN BA ĐÌNH NĂM 2015 17 Tage 18 Std.
26GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI 9 18 Tage 12 Std.
27GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI U8 18 Tage 12 Std.
28GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI U5-6 18 Tage 12 Std.
29GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP NADOKIDS OPEN CUP LẦN THỨ I - LỨA TUỔI U7 18 Tage 12 Std.
30GIẢI CỜ TƯỚNG TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT 2015 - KHU VỰC MIỀN NAM 18 Tage 16 Std.
31GIẢI CỜ TƯỚNG TRÀNG AN LẦN THỨ IV THÁNG 9.2015 18 Tage 17 Std.
32Giải nội bộ trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng 22 Tage 6 Std.
33Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U8 25 Tage 11 Std.
34Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U6 25 Tage 11 Std.
35Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U13 25 Tage 11 Std.
36Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U7 25 Tage 11 Std.
37Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U9 25 Tage 11 Std.
38Giải Cờ Vua Vườn Ươm Tài Năng TALINPA Lần Thứ I - Bảng U11 25 Tage 12 Std.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2015 - NAM 26 Tage 11 Std.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 26 Tage 18 Std.
41Giải Cờ Tướng Ninh Bình Mở Rộng Bảng Nam 28 Tage 10 Std.
42Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khôi 4 32 Tage 11 Std.
43Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - NỮ Khôi 5 32 Tage 12 Std.
44Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 5 32 Tage 12 Std.
45Giải Cờ Vua trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Cờ vua Nữ Khối 1 32 Tage 12 Std.
46Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khôi 2 32 Tage 12 Std.
47Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 2 32 Tage 12 Std.
48Giải cờ vua các CLB Ngô Quyền mở rộng 2015 Bảng U11 32 Tage 12 Std.
49Giải Cờ Vua Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Nữ Khối 3 32 Tage 12 Std.
50Giải Cờ Vua Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Nam Khối 3 32 Tage 12 Std.