Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ THPT] 7 Std. 20 Min.
2GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM THPT] 7 Std. 20 Min.
3GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 8-9] 7 Std. 21 Min.
4GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 8-9] 7 Std. 22 Min.
5GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 6-7] 7 Std. 22 Min.
6GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 6-7] 7 Std. 22 Min.
7GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 4-5] 7 Std. 22 Min.
8GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 4-5] 7 Std. 23 Min.
9GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ LỚP 1-3] 7 Std. 23 Min.
10GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NAM LỚP 1-3] 7 Std. 23 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 8 Std. 6 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 8 Std. 7 Min.
13GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM 17 Std. 2 Min.
14GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ 17 Std. 7 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT-BẢNG NỮ 1 Tage 15 Std.
16GIẢI CỜ VUA HKPĐ 2014-2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIÉT-BẢNG NAM 1 Tage 15 Std.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 1 Tage 19 Std.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 1 Tage 19 Std.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 9 - 10 ( LỚP 4-5 ) 1 Tage 19 Std.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 7 - 8 ( LỚP 2-3 ) 1 Tage 19 Std.
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NỮ LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 1 Tage 19 Std.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014- 2015 NAM LỨA TUỔI 14-15 ( LỚP 8 - 9 ) 1 Tage 19 Std.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 12-13 ( LỚP 6 - 7 ) 1 Tage 19 Std.
24GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 9-10 ( LỚP 4 - 5 ) 1 Tage 19 Std.
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI7 - 8 ( LỚP 2 -3 ) 1 Tage 19 Std.
26GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2014 - 2015 NAM LỨA TUỔI 6 ( LỚP 1 ) 1 Tage 19 Std.
27GIẢI ĐẤU THỦ MẠNH ĐÔNG ANH MỞ RỘNG NĂM 2014 3 Tage 6 Std.
2825th ASCOPE GAMES 2014 - CHESS TOURNAMENT 4 Tage 12 Std.
29GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 6 Tage 19 Std.
30GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2014 - CỜ CHỚP - BẢNG NAM 6 Tage 19 Std.
31GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 5-6 8 Tage 8 Std.
32GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 7 8 Tage 8 Std.
33GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 8-9 8 Tage 8 Std.
34GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 10/2014 _ Lứa tuổi 10 8 Tage 9 Std.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 8 Tage 13 Std.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 8 Tage 13 Std.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NỮ 8 Tage 17 Std.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TPHCM NĂM 2014-BẢNG NAM 8 Tage 17 Std.
39GIAI THE THAO HOC SINH MON CO VUA Q8 NAM 2014-2015 NHOM NAM LOP 6-7 17 Tage 16 Std.
40Giải Cờ Tướng Học Sinh Trường TH Tân Sơn Nhất Nhóm Nam 1-3 21 Tage 16 Std.
41Legion VN 23 Tage 17 Std.
42Giải Cờ Tướng Người Cao Tuổi - huyện Quốc Oai 2014 Nhóm Tuổi 61 trở lên 24 Tage 14 Std.
43GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 DUOI 55 31 Tage 20 Std.
44GIAI CO TUONG TINH LAM DONG NAM 2014 TREN 55 31 Tage 20 Std.
45Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 7 tuổi 35 Tage 7 Std.
46Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 11 tuổi 35 Tage 7 Std.
47Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm Open 35 Tage 7 Std.
48Giải Cờ vua chớp nhoáng Mỹ Đình mở rộng năm 2014 Nhóm 9 tuổi 35 Tage 7 Std.
49Giải cờ tướng Cafe Nhớ Mãi năm 2014 36 Tage 13 Std.
50Giải cờ Vua trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Năm học 2013 - 2014 - Cờ Vua Nam 2 36 Tage 13 Std.