Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Giải VÔ ĐỊCH CỜ VUA ONLINE lần thứ 8 12 Std. 17 Min.
2Giang ho tran 13 Std. 19 Min.
3Giải vô địch cờ nhanh Thăng Long Kỳ Đạo mở rộng 2015 3 Tage 21 Std.
4GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_U5-6 4 Tage 23 Std.
5GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U8-9 4 Tage 23 Std.
6GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U7 4 Tage 23 Std.
7GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U11 4 Tage 23 Std.
8GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U9 4 Tage 23 Std.
9GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 8/2015_ U10 4 Tage 23 Std.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2015 Nam lứa tuổi 20 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 9 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 20 - Cờ tiêu chuẩn 5 Tage 22 Std.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 20 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 17 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2015 Nam lứa tuổi 17 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 15 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 15 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 13 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 13 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 11 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 22 Std.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 11 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 23 Std.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 9 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 23 Std.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 7 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 23 Std.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 7 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 23 Std.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 6 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 23 Std.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 6 - Cờ chớp nhoáng 5 Tage 23 Std.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 6 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 17 Std.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 13 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 20 Std.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 20 Std.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 9 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 20 Std.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 11 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 20 Std.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 17 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 20 Std.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 11 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 21 Std.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 7 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 21 Std.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 7 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 21 Std.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 9 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 21 Std.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 21 Std.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nữ lứa tuổi 20 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 21 Std.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 13 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 21 Std.
40Giải VÔ ĐỊCH CỜ NHANH THĂNG LONG KỲ ĐẠO mở rộng năm 2015 6 Tage 21 Std.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 6 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 22 Std.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015 Nam lứa tuổi 17 - Cờ tiêu chuẩn 6 Tage 23 Std.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 7 Tage 16 Std.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 7 Tage 16 Std.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ U16 7 Tage 17 Std.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM U16 7 Tage 17 Std.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ U11 7 Tage 17 Std.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM U11 7 Tage 17 Std.
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI VÀ CÁ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 2015 CỜ NHANH NAM-U11 7 Tage 23 Std.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI VÀ CÁ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 2015 CỜ NHANH NAM-U11 8 Tage