Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 18 13 Std. 44 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 15 13 Std. 44 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 13 13 Std. 44 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 11 13 Std. 44 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 9 13 Std. 44 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NỮ LỨA TUỔI 7 13 Std. 44 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 18 13 Std. 44 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 15 13 Std. 45 Min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 13 13 Std. 47 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 11 13 Std. 47 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9 13 Std. 48 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 7 13 Std. 48 Min.
13GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 7 20 Std. 25 Min.
14GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 9 20 Std. 49 Min.
15GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 8 20 Std. 51 Min.
16GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 10 21 Std. 4 Min.
17GIẢI CỜ VUA HÈ NĂM 2016, LỨA TUỔI 5-6 21 Std. 4 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ NĂM 2016 21 Std. 5 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ 18 21 Std. 12 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ 15 21 Std. 12 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ 13 21 Std. 13 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ 11 21 Std. 13 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ 9 21 Std. 13 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NỮ 7 21 Std. 14 Min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM 18 21 Std. 14 Min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM 15 21 Std. 14 Min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM 13 21 Std. 14 Min.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM 11 21 Std. 15 Min.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM 9 21 Std. 15 Min.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2016 CỜ CHỚP NHOÁNG - NAM 7 21 Std. 16 Min.
31prueba 4 Tage 17 Std.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 09 5 Tage 18 Std.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 5 Tage 19 Std.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 09 5 Tage 19 Std.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 5 Tage 19 Std.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 5 Tage 19 Std.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 5 Tage 19 Std.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 5 Tage 19 Std.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 5 Tage 20 Std.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 07 5 Tage 20 Std.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 5 Tage 20 Std.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 5 Tage 20 Std.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 06 5 Tage 20 Std.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 5 Tage 20 Std.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 5 Tage 20 Std.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 07 5 Tage 20 Std.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2016 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 06 5 Tage 20 Std.
48Giải Cờ tướng Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2016 Lứa tuổi từ 60 - 70 tuổi 5 Tage 21 Std.
49Giải Cờ tướng Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2016 Lứa tuổi từ 71 tuổi trở lên 5 Tage 21 Std.
50GIẢI ĐẤU TẬP LẦN 2 CỜ TƯỚNG TRẺ HÀ NỘI THÁNG 8-2016 7 Tage 16 Std.
Werbung